Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Tanja Topić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Tanja11.09.2017. Prezime Topić11.09.2017.
Stručna sprema VSS11.09.2017.
Zvanje MAGISTRA EKONOMIJE11.09.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica11.09.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana11.09.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece11.09.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 49231 Hum na Sutli11.09.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji11.09.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika11.09.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Hum Na Sutli11.09.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 49231 Hum na Sutli11.09.2017. Ulica HUM NA SUTLI11.09.2017. Kućni broj 17511.09.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854938238211.09.2017. Fax (službeni) 11.09.2017.
Datum početka mandata 26/05/201711.09.2017. Predviđeni datum kraja mandata 26/05/202111.09.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski11.09.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji11.09.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji11.09.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji11.09.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto pomoćnik voditelja poslovnog odnosa korporativnog bankarstva11.09.2017. Naziv pravne osobe ZAGREBAČKA BANKA d.d.11.09.2017. OIB pravne osobe 92963223473 11.09.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb11.09.2017. Ulica Trg bana Josipa Jelačića11.09.2017. Kućni broj 1011.09.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 25/09/199511.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa 11.09.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji11.09.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 1590,0011.09.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji11.09.2017.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj ZAGREBAČKA BANKA d.d.11.09.2017. OIB isplatitelja 9296322347311.09.2017.
Neto iznos mjesečno (HRK) 8150,0011.09.2017. 9600,0030.09.2019. Pravna osnova Od nesamostalnog rada11.09.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji11.09.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji11.09.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji11.09.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca FOTOTEH d.o.o. 11.09.2017. OIB poslodavca 6165690857511.09.2017.
Bruto iznos (HRK) 140592,5411.09.2017. 16771,5007.02.2020. Neto iznos (HRK) 97687,5211.09.2017. 11406,5407.02.2020.
Datum stupanja u radni odnos 05/03/200511.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa 11.09.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji11.09.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 1106,6011.09.2017. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak11.09.2017.
Vremenski raspon Mjesečno11.09.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji11.09.2017. Postoji07.02.2020.

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.02.2020. Nosioc obveze Osobno07.02.2020.
Vjerovnik ZAGREBAČKA BANKA d.d.07.02.2020. Iznos duga 300000,0007.02.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna07.02.2020. Godina zaduženja 202007.02.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 7207.02.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 4859,3707.02.2020. Ugovorena kamatna stopa 5,2007.02.2020.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica07.02.2020. Nosioc obveze Osobno07.02.2020.
Vjerovnik roditelji07.02.2020. Iznos duga 20000,0007.02.2020.
Valuta duga EUR - Euro07.02.2020. Godina zaduženja 202007.02.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 20007.02.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 100,0007.02.2020. Ugovorena kamatna stopa 0,0007.02.2020.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji11.09.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji11.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine11.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.09.2017.
Mjesto PREGRADA11.09.2017. Poštanski broj 4921811.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.09.2017. Površina 257,2911.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 150000,0011.09.2017.
Katastarska općina PLEMENŠĆINA11.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug11.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)11.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.09.2017.
Mjesto PREGRADA11.09.2017. Poštanski broj 4921811.09.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar11.09.2017. Površina 1053,0011.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0011.09.2017.
Katastarska općina PLEMENŠĆINA11.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug11.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd11.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.09.2017.
Mjesto PREGRADA11.09.2017. Poštanski broj 4921811.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.09.2017. Površina 150,0011.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0011.09.2017.
Katastarska općina PLEMENŠĆINA11.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug11.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto Kruševo - Vrulje07.02.2020. Poštanski broj 2345007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 289,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 743000,0007.02.2020.
Katastarska općina KRUŠEVO - DIO07.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Na neki drugi način, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)07.02.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine ušteđevina07.02.2020.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji11.09.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.09.2017. Marka/tip VW PASSAT11.09.2017. BMW serija 330.09.2019.
Godina proizvodnje 201211.09.2017. 201530.09.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,0011.09.2017. 91000,0030.09.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug11.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.09.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji11.09.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji11.09.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji11.09.2017.

Podatci o štednji

Iznos 30500,0011.09.2017. 100000,0030.09.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna11.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.09.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.09.2017.

Podatci o štednji

Iznos 5100,0011.09.2017. Valuta EUR - Euro11.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.09.2017. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava11.09.2017.

Podatci o štednji

Iznos 40000,0011.09.2017. Valuta HRK - Hrvatska Kuna11.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug11.09.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.09.2017.

Podatci o štednji

Iznos 6005,6211.09.2017. 11200,0030.09.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna11.09.2017.
Oblik vlasništva Dijete11.09.2017. Način stjecanja Na neki drugi način11.09.2017.
Drugi način stjecanja ROĐENDANSKI I OSTALI POKLONI11.09.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji11.09.2017.