Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Tajana Huzak

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Tajana03.09.2017. Prezime Huzak03.09.2017.
Stručna sprema VSS03.09.2017.
Zvanje diplomirani inženjer geologije03.09.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke03.09.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana03.09.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece03.09.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb03.09.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji03.09.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ministra03.09.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije03.09.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb03.09.2017. Ulica Miramarska03.09.2017. Kućni broj 2203.09.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851639197003.09.2017. Fax (službeni) +3851638747003.09.2017.
Datum početka mandata 04/08/201703.09.2017. Predviđeni datum kraja mandata 11/09/202003.09.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno03.09.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji03.09.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji03.09.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji03.09.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji03.09.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Predstojnica ureda ravnatelja03.09.2017. Naziv pravne osobe Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata HANDA03.09.2017. OIB pravne osobe 5060808889003.09.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb03.09.2017. Ulica Miramarska cesta03.09.2017. Kućni broj 2403.09.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 11/12/201203.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa 15/01/201703.09.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Glavna savjetnica u Kabinetu ministra03.09.2017. Naziv pravne osobe Ministarstvo mora prometa i infrastrukture03.09.2017. OIB pravne osobe 2287451517003.09.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb03.09.2017. Ulica Prisavlje 03.09.2017. Kućni broj 1403.09.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 16/01/201703.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa 16/08/201703.09.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 23165,3403.09.2017. Neto iznos (HRK) 14360,1003.09.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji03.09.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji03.09.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji03.09.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji03.09.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Nuklearna elektrana Krško d.o.o. NEK03.09.2017. OIB poslodavca 503434500003.09.2017.
Bruto iznos (HRK) 226778,0303.09.2017. Neto iznos (HRK) 145562,5303.09.2017.
Datum stupanja u radni odnos 03/01/198503.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa 03.09.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji03.09.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji03.09.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit03.09.2017. Nosioc obveze Bračni drug03.09.2017.
Vjerovnik ne postoji03.09.2017. NLB05.09.2017. Iznos duga 43000,0003.09.2017.
Valuta duga EUR - Euro03.09.2017. Godina zaduženja 199103.09.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 4603.09.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 126,0003.09.2017. Ugovorena kamatna stopa 0,0003.09.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji03.09.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji03.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan03.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.09.2017.
Mjesto Zagreb03.09.2017. Poštanski broj 1002003.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.09.2017. Površina 69,5103.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 880000,0003.09.2017.
Katastarska općina Blato03.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno03.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug03.09.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)03.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica03.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.09.2017.
Mjesto u00c5u00bdeinci03.09.2017. Poštanski broj 1029603.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.09.2017. Površina 36,6303.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 75000,0003.09.2017.
Katastarska općina ko Pluska03.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno03.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug03.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom03.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom03.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.09.2017.
Mjesto u00c5u00bdeinci03.09.2017. Poštanski broj 1029603.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.09.2017. Površina 35,0003.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0003.09.2017.
Katastarska općina ko Pluska03.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno03.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug03.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom03.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)03.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.09.2017.
Mjesto u00c5u00bdeinci03.09.2017. Poštanski broj 1029603.09.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar03.09.2017. Površina 577,0003.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0003.09.2017.
Katastarska općina ko Pluska03.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno03.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug03.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom03.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada03.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.09.2017.
Mjesto u00c5u00bdeinci03.09.2017. Poštanski broj 1029603.09.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar03.09.2017. Površina 306,0003.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0003.09.2017.
Katastarska općina ko Pluska03.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno03.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug03.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom03.09.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji03.09.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil03.09.2017. Marka/tip NISSAN JUKE03.09.2017.
Godina proizvodnje 201203.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 96000,0003.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug03.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.09.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl03.09.2017. Marka/tip Piaggio Fly 5003.09.2017.
Godina proizvodnje 201303.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 11000,0003.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug03.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.09.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji03.09.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji03.09.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji03.09.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji03.09.2017.