Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Stjepan Šandor

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Stjepan10.08.2017. Prezime Šandor 10.08.2017.
Stručna sprema SSS10.08.2017.
Zvanje šumarski tehničar10.08.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica10.08.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana10.08.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece10.08.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10414 Roženica10.08.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji10.08.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika10.08.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Pokupsko10.08.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10414 Pokupsko10.08.2017. Ulica Pokupsko10.08.2017. Kućni broj 25a10.08.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851626611310.08.2017. Fax (službeni) +3851626625010.08.2017.
Datum početka mandata 29/05/201710.08.2017. Predviđeni datum kraja mandata 28/05/202110.08.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski10.08.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji10.08.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji10.08.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji10.08.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji10.08.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 1000,0010.08.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji10.08.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji10.08.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Postoji10.08.2017.

Subvencija/donacija/poticaj

Isplatitelj Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju10.08.2017. OIB isplatitelja 9912223570910.08.2017.
Neto iznos (HRK) 20000,0010.08.2017. Vremenski raspon Na godišnjoj razini10.08.2017.
Vrsta Poticaj10.08.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji10.08.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca G. Opatija d.o.o.10.08.2017. OIB poslodavca 7086214713010.08.2017.
Bruto iznos (HRK) 3375,0010.08.2017. Neto iznos (HRK) 2700,0010.08.2017.
Datum stupanja u radni odnos 01/01/200310.08.2017. Datum prestanka radnog odnosa 10.08.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji10.08.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji10.08.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.08.2017. Nosioc obveze Osobno10.08.2017.
Vjerovnik HBOR10.08.2017. Iznos duga 93000,0010.08.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna10.08.2017. Godina zaduženja 200210.08.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 24010.08.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 800,0010.08.2017. Ugovorena kamatna stopa 3,0010.08.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji10.08.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji10.08.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica10.08.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.08.2017.
Mjesto Raslina10.08.2017. Poštanski broj 2221510.08.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.08.2017. Površina 400,0010.08.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500000,0010.08.2017.
Katastarska općina Zaton - Raslina10.08.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno10.08.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama10.08.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti10.08.2017.
Postotak 50,0010.08.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji10.08.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji10.08.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji10.08.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice10.08.2017. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom d.d.10.08.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656010.08.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb10.08.2017.
Broj dionica 5010.08.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 1000,0010.08.2017.
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%10.08.2017.
Oblik vlasništva Osobno10.08.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti10.08.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji10.08.2017.

Podatci o štednji

Iznos 15000,0010.08.2017. Valuta EUR - Euro10.08.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug10.08.2017. Način stjecanja Nasljedstvom10.08.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji10.08.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe DVD Pokupsko10.08.2017. Sjedište pravne osobe Pokupsko10.08.2017.
OIB pravne osobe 3815900171810.08.2017.
Datum učlanjenja 22/09/201110.08.2017. Datum kraja članstva 10.08.2017.
Funkcije Predsjednik10.08.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga privatnih šumovlasnika Zimzelen Pokupsko10.08.2017. Sjedište pravne osobe Pokupsko10.08.2017.
OIB pravne osobe 5837325506110.08.2017.
Datum učlanjenja 25/09/200810.08.2017. Datum kraja članstva 10.08.2017.
Funkcije Predsjednik10.08.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: