Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Stjepan Milinković

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Stjepan18.01.2016. Prezime Milinković 18.01.2016.
Stručna sprema Doktor18.01.2016.
Zvanje Doktor medicine18.01.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica18.01.2016. Hrvatska demokratska zajednica18.01.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana18.01.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece18.01.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 48331 Gola18.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji18.01.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik18.01.2016. Općinski načelnik21.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor18.01.2016. Općina Gola21.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb18.01.2016. 48331 Gola21.06.2017. Ulica Trg Svetog Marka 18.01.2016. Mihovila Pavleka Miškine21.06.2017. Kućni broj 618.01.2016. 121.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456953718.01.2016. +3854822165821.06.2017.
Datum početka mandata 22/12/201118.01.2016. 26/05/201721.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/201518.01.2016. 27/05/201721.06.2017. 26/05/202127.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno18.01.2016. Volonterski21.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 28/12/2015

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Postoji18.01.2016. Ne postoji21.06.2017.
Dužnost Općinski načelnik18.01.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Gola18.01.2016. 21.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 48331 Gola18.01.2016. 21.06.2017. Ulica Mihovila Pavleka Miškine18.01.2016. 21.06.2017. Kućni broj 118.01.2016. 21.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854822165818.01.2016. 21.06.2017.
Datum početka mandata 20/05/201318.01.2016. 21.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 20/05/201718.01.2016. 21.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski18.01.2016. 21.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 18.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji18.01.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji18.01.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji18.01.2016.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 19000,0018.01.2016. Neto iznos (EUR) 16300,0018.01.2016.
Volonterski (EUR) 3248,0021.06.2017. 477,7527.01.2023.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Volonterski (EUR) 00,0018.01.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji18.01.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji18.01.2016. Ne postoji17.06.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 48600,0018.01.2016. 53000,0021.06.2017. 7034,3121.06.2017. Pravna osnova Od drugog dohodka18.01.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini18.01.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3000,0007.02.2020. 398,1707.02.2020. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava07.02.2020.
Vremenski raspon Mjesečno07.02.2020.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji18.01.2016.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji18.01.2016.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1690,0018.01.2016. 224,3018.01.2016. Pravna osnova Od osiguranja18.01.2016.
Vremenski raspon Mjesečno18.01.2016.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1690,0017.06.2021. 224,3017.06.2021. Pravna osnova Od osiguranja17.06.2021.
Vremenski raspon Mjesečno17.06.2021.
Napomena 17.06.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji18.01.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji18.01.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji18.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji18.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan18.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.01.2016.
Mjesto Zagreb18.01.2016. Poštanski broj 1000018.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.01.2016. Površina 35,0018.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 300000,0018.01.2016. 39816,8418.01.2016.
Katastarska općina Zagreb18.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno18.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno18.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.01.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća18.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.01.2016.
Mjesto Gola18.01.2016. Poštanski broj 4833118.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.01.2016. Površina 299,0018.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 400000,0018.01.2016. 53089,1218.01.2016.
Katastarska općina Gola18.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno18.01.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug18.01.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom18.01.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.01.2016.
Mjesto Gola18.01.2016. Poštanski broj 4833118.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.01.2016. Površina 7136,0018.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0018.01.2016. 3318,0718.01.2016.
Katastarska općina Gola18.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno18.01.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug18.01.2016. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti18.01.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća18.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.01.2016.
Mjesto Koprivnica18.01.2016. Poštanski broj 4800018.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.01.2016. Površina 124,0018.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600000,0018.01.2016. 79633,6918.01.2016.
Katastarska općina Koprivnica18.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno18.01.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug18.01.2016. Način stjecanja Na neki drugi način18.01.2016.
Drugi način stjecanja nekretnine Vlastita izgradnja18.01.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.01.2016.
Mjesto Gola18.01.2016. Poštanski broj 4833118.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.01.2016. Površina 8768,0018.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0018.01.2016. 6636,1418.01.2016.
Katastarska općina Gola18.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno18.01.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug18.01.2016. Način stjecanja Nasljedstvom18.01.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji18.01.2016. Postoji22.01.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil22.01.2016. Marka/tip MAZDA22.01.2016.
Godina proizvodnje 200322.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0022.01.2016. 25000,0021.06.2017. 3318,0721.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno22.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada22.01.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil22.01.2016. Marka/tip TOYOTA AURIS22.01.2016.
Godina proizvodnje 200722.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0022.01.2016. 50000,0021.06.2017. 6636,1421.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno22.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)22.01.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil09.09.2019. Marka/tip NISSAN qashqai09.09.2019.
Godina proizvodnje 201709.09.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 160000,0009.09.2019. 21235,6509.09.2019.
Oblik vlasništva Osobno09.09.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.09.2019.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Postoji18.01.2016. Ne postoji27.06.2017.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine18.01.2016. Marka/tip MAZDA18.01.2016.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0018.01.2016. 3981,6818.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno18.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.01.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine18.01.2016. Marka/tip TOYOTA AURIS18.01.2016.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0018.01.2016. 50000,0021.06.2017. 6636,1421.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno18.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)18.01.2016.
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji18.01.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice18.01.2016. Naziv poslovnog subjekta PODRAVKA d.d.18.01.2016.
OIB poslovnog subjekta 1892852325218.01.2016. Sjedište poslovnog subjekta Koprivnica18.01.2016.
Broj dionica 15818.01.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 220,0018.01.2016. 29,2018.01.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na pravnu osobu18.01.2016.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika Hrvatski fond za privatizaciju18.01.2016. OIB 18.01.2016. 18.01.2016. 18.01.2016. 18.01.2016. 18.01.2016. 18.01.2016. 18.01.2016. 18.01.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno18.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.01.2016.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji18.01.2016.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji18.01.2016.