Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Stjepan Krobot

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Stjepan21.06.2017. Prezime Krobot 21.06.2017.
Stručna sprema SSS21.06.2017.
Zvanje Automehaničar21.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska seljačka stranka21.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana21.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece21.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 42226 Borenec21.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji21.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik21.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Breznica21.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 42226 Bisag21.06.2017. Ulica Bisag21.06.2017. Kućni broj 2321.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854261621021.06.2017.
Datum početka mandata 26/05/201721.06.2017. 20/05/202118.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 26/05/202121.06.2017. 20/05/202518.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno21.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji21.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji21.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji21.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji21.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 11378,2521.06.2017. Neto iznos (HRK) 7986,4821.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji21.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji21.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji21.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji21.06.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 1571,0021.06.2017. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak21.06.2017.
Vremenski raspon Mjesečno21.06.2017.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji21.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji21.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji21.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji21.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto Borenec21.06.2017. Poštanski broj 4222621.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 185,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 500000,0021.06.2017.
Katastarska općina Bisag21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom21.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto Borenec21.06.2017. Poštanski broj 4222621.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 47,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 20000,0021.06.2017.
Katastarska općina Bisag21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom21.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto Borenec21.06.2017. Poštanski broj 4222621.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 72,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,0021.06.2017.
Katastarska općina Bisag21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom21.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto Borenec21.06.2017. Poštanski broj 4222621.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 1565,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10000,0021.06.2017.
Katastarska općina Bisag21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto Borenec21.06.2017. Poštanski broj 4222621.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 468,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3000,0021.06.2017.
Katastarska općina Bisag21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto Borenec21.06.2017. Poštanski broj 4222621.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 908,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 4000,0021.06.2017.
Katastarska općina Bisag21.06.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka21.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 4147,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 12000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Postotak 3,3328.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 4489,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 13000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Postotak 3,3328.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 432,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Postotak 25,0028.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 766,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Postotak 25,0028.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 597,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Postotak 25,0028.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 266,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Postotak 25,0028.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 3672,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 11000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Postotak 25,0028.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 888,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Postotak 25,0028.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 762,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Postotak 25,0028.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 655,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Postotak 25,0028.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 3726,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 11000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Postotak 25,0028.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 629,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Postotak 25,0028.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 1561,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 7373,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 22000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Postotak 6,2528.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 5841,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 18000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Postotak 6,2528.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 5852,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 18000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Postotak 6,2528.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 1298,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 4000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 432,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 460,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 489,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 820,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 597,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 266,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 2906,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 9000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 1838,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 6000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 4607,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 14000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 1752,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 1349,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 4000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 1097,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 255,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 864,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 1324,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 4000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 381,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 180,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 83,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 1349,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 4000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 3356,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 655,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 1561,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 61,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 385,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 936,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 71,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 1352,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 4000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 1618,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 881,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 2985,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 9000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 432,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 3244,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Borenec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 61,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000,0028.12.2018.
Katastarska općina Bisag28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Podvorec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 464,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000,0028.12.2018.
Katastarska općina Breznica28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Podvorec28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 129,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000,0028.12.2018.
Katastarska općina Breznica28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Čret Bisaški28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 1676,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5000,0028.12.2018.
Katastarska općina Vinično28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Čret Bisaški28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 1093,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3000,0028.12.2018.
Katastarska općina Vinično28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Čret Bisaški28.12.2018. Poštanski broj 4222628.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 1234,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 4000,0028.12.2018.
Katastarska općina Vinično28.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto Gorjani Sutinski30.12.2019. Poštanski broj 4923230.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 1295,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 4000,0030.12.2019.
Katastarska općina Šemnica30.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama30.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2019.
Postotak 33,3330.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto Gorjani Sutinski30.12.2019. Poštanski broj 4923230.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 3733,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 11000,0030.12.2019.
Katastarska općina Šemnica30.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama30.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2019.
Postotak 33,3330.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto Gorjani Sutinski30.12.2019. Poštanski broj 4923230.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 151,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000,0030.12.2019.
Katastarska općina Šemnica30.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama30.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2019.
Postotak 33,3330.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto Gorjani Sutinski30.12.2019. Poštanski broj 4923230.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 831,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 4000,0030.12.2019.
Katastarska općina Šemnica30.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama30.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2019.
Postotak 33,3330.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto Gorjani Sutinski30.12.2019. Poštanski broj 4923230.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 827,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 4000,0030.12.2019.
Katastarska općina Šemnica30.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama30.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2019.
Postotak 33,3330.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto Gorjani Sutinski30.12.2019. Poštanski broj 4923230.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 2813,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 8000,0030.12.2019.
Katastarska općina Šemnica30.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama30.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2019.
Postotak 33,3330.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto Gorjani Sutinski30.12.2019. Poštanski broj 4923230.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 2813,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 8000,0030.12.2019.
Katastarska općina Šemnica30.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama30.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2019.
Postotak 33,3330.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto Gorjani Sutinski30.12.2019. Poštanski broj 4923230.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 2165,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 11000,0030.12.2019.
Katastarska općina Šemnica30.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama30.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2019.
Postotak 33,3330.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto Gorjani Sutinski30.12.2019. Poštanski broj 4923230.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 2784,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 14000,0030.12.2019.
Katastarska općina Šemnica30.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama30.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2019.
Postotak 33,3330.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto Gorjani Sutinski30.12.2019. Poštanski broj 4923230.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 1144,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3000,0030.12.2019.
Katastarska općina Šemnica30.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama30.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2019.
Postotak 33,3330.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto Gorjani Sutinski30.12.2019. Poštanski broj 4923230.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 1140,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 6000,0030.12.2019.
Katastarska općina Šemnica30.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama30.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2019.
Postotak 33,3330.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto Gorjani Sutinski30.12.2019. Poštanski broj 4923230.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 1057,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3000,0030.12.2019.
Katastarska općina Šemnica30.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama30.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2019.
Postotak 33,3330.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto Gorjani Sutinski30.12.2019. Poštanski broj 4923230.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 583,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2000,0030.12.2019.
Katastarska općina Šemnica30.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama30.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2019.
Postotak 33,3330.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto Gorjani Sutinski30.12.2019. Poštanski broj 4923230.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 896,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 4000,0030.12.2019.
Katastarska općina Šemnica30.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama30.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2019.
Postotak 33,3330.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto Gorjani Sutinski30.12.2019. Poštanski broj 4923230.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 17,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 500,0030.12.2019.
Katastarska općina Šemnica30.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama30.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2019.
Postotak 33,3330.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto Gorjani Sutinski30.12.2019. Poštanski broj 4923230.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 1568,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 8000,0030.12.2019.
Katastarska općina Šemnica30.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama30.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2019.
Postotak 33,3330.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto Gorjani Sutinski30.12.2019. Poštanski broj 4923230.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 1680,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 8000,0030.12.2019.
Katastarska općina Šemnica30.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama30.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2019.
Postotak 33,3330.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto Gorjani Sutinski30.12.2019. Poštanski broj 4923230.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 1539,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 8000,0030.12.2019.
Katastarska općina Šemnica30.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama30.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2019.
Postotak 33,3330.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto Gorjani Sutinski30.12.2019. Poštanski broj 4923230.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 2852,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 9000,0030.12.2019.
Katastarska općina Šemnica30.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama30.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2019.
Postotak 33,3330.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto Gorjani Sutinski30.12.2019. Poštanski broj 4923230.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 2518,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 8000,0030.12.2019.
Katastarska općina Šemnica30.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama30.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2019.
Postotak 33,3330.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji21.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.06.2017. Marka/tip Fiat Doblo21.06.2017.
Godina proizvodnje 200121.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10000,0021.06.2017. 5000,0018.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)21.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.06.2017. Marka/tip Renault Scenic21.06.2017.
Godina proizvodnje 200421.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 20000,0021.06.2017. 15000,0018.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Radni Stroj21.06.2017. Marka/tip Steyr 19021.06.2017.
Godina proizvodnje 196621.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 12000,0021.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Radni Stroj21.06.2017. Marka/tip Zetor 471821.06.2017.
Godina proizvodnje 197321.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10000,0021.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Radni Stroj21.06.2017. Marka/tip Same Centurion21.06.2017.
Godina proizvodnje 198321.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,0021.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.12.2019. Marka/tip Renault Scenic30.12.2019.
Godina proizvodnje 201230.12.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 35000,0030.12.2019. 25000,0018.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno30.12.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.12.2019.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji21.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji21.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji21.06.2017. Postoji28.01.2022.

Podatci o štednji

Iznos 25000,0028.01.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna28.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2022.
Napomena Dobrovoljna mirovinska štednja28.01.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji21.06.2017.