Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Stjepan Čuraj

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Stjepan07.07.2017. Prezime Čuraj07.07.2017.
Stručna sprema Stručni Specijalist07.07.2017.
Zvanje stručni specijalist javne uprave07.07.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati07.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana07.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece07.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 31000 Osijek07.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji07.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik07.07.2017. Državni tajnik23.10.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor07.07.2017. Ministarstvo financija23.10.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb07.07.2017. Ulica Trg sv. Marka07.07.2017. Katančićeva 23.10.2020. Kućni broj 607.07.2017. 523.10.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456953607.07.2017. +3851459124923.10.2020.
Datum početka mandata 09/06/201707.07.2017. 24/09/202023.10.2020. Predviđeni datum kraja mandata 14/10/202007.07.2017. 01/10/202423.10.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno07.07.2017. Stvarni datum kraja mandata 22/07/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji07.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji07.07.2017. Ne postoji03.05.2018.

Druga javna dužnost

Dužnost Član Skupštine07.07.2017. Naziv pravne osobe Skupština Osječko-baranjske županije07.07.2017.
OIB pravne osobe 1038330886007.07.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski07.07.2017.
Datum početka dužnosti 27/06/201707.07.2017. Datum kraja dužnosti 11/04/202107.07.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 31000 Osijek07.07.2017. Ulica Trg Ante Starčevića07.07.2017. Kućni broj 207.07.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3853122150107.07.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji07.07.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji07.07.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Član uprave - direktor07.07.2017. Naziv pravne osobe Športski objekti d.o.o.07.07.2017. OIB pravne osobe 8986165436207.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31000 Osijek07.07.2017. Ulica Adama Reisnera07.07.2017. Kućni broj 46a07.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 20/06/201307.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 20/06/201707.07.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Voditelj financija i računovodstva07.07.2017. Zastupnik23.10.2020. Naziv pravne osobe Športski objekti d.o.o.07.07.2017. Hrvatski sabor23.10.2020. OIB pravne osobe 8986165436207.07.2017. 3859750623423.10.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31000 Osijek07.07.2017. 10000 Zagreb23.10.2020. Ulica Adama Reisnera 07.07.2017. Trg sv. Marka23.10.2020. Kućni broj 46a07.07.2017. 623.10.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 21/06/201707.07.2017. 09/06/201723.10.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 30/06/201707.07.2017. 22/07/202023.10.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 21320,3107.07.2017. 23281,6517.12.2018. 23503,3823.10.2020. Neto iznos (HRK) 14613,6507.07.2017. 15757,2917.12.2018. 15940,8123.10.2020. 16417,7926.02.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji07.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji07.07.2017. Postoji16.01.2019. Ne postoji23.10.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 17850,0016.01.2019. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak16.01.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini16.01.2019.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji07.07.2017. Ne postoji22.03.2019.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Odvjetnik Juraj Marinić07.07.2017. OIB poslodavca 9094550837307.07.2017.
Bruto iznos (HRK) 81000,0007.07.2017. Neto iznos (HRK) 60000,0007.07.2017.
Datum stupanja u radni odnos 01/07/201707.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 07.07.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji07.07.2017. Postoji10.10.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 700,0010.10.2017. Pravna osnova Od drugog dohodka10.10.2017.
Vremenski raspon Mjesečno10.10.2017.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 10420,52 17677,2726.06.2020. 65079,5326.02.2021. 115740,4111.05.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka Od samostalne djelatnosti22.03.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji07.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji07.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.07.2017. Nositelj obveze Osobno07.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Prva stambena štedionica d.d.07.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 88586,1707.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro07.07.2017. Godina zaduženja 201407.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 29707.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 515,3707.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,9007.07.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.07.2017. Nositelj obveze Osobno07.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.07.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 12000,0007.07.2017. 127849,3923.12.2019.
Valuta duga EUR - Euro07.07.2017. Godina zaduženja 201107.07.2017. 201923.12.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 24007.07.2017. 18023.12.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 76,3207.07.2017. 858,5323.12.2019. Ugovorena kamatna stopa 4,3707.07.2017. 2,6023.12.2019.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.07.2017. Nositelj obveze Osobno07.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Croatia banka d.d.07.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,0007.07.2017.
Valuta duga CHF - Švicarski Franak07.07.2017. Godina zaduženja 201407.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12007.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 294,5207.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 3,2407.07.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo07.07.2017. Nositelj obveze Osobno07.07.2017.
Druga obveza Ugovor o zajmu07.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama07.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 26748,0007.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro07.07.2017. Godina zaduženja 201407.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 7507.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 516,3907.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,0007.07.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji07.07.2017. Postoji26.02.2021.

Potraživanje

Vrsta potraživanja Pozajmica26.02.2021. Nositelj potraživanja Bračni drug26.02.2021.
Iznos (HRK) 75000,0026.02.2021. Vremenski raspon Na godišnjoj razini26.02.2021.
Napomena

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji07.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto Osijek07.07.2017. Poštanski broj 3100007.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 120,0807.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 950000,0007.07.2017. 1050000,0023.12.2019. 1300000,0012.01.2022.
Katastarska općina Osijek07.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.07.2017. Knjižno22.03.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug07.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)07.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto Osijek07.07.2017. Poštanski broj 3100007.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 11,3807.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 25000,0007.07.2017. 35000,0023.12.2019. 50000,0012.01.2022.
Katastarska općina Osijek07.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.07.2017. Knjižno22.03.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug07.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)07.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto Osijek07.07.2017. Poštanski broj 3100007.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 11,3807.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 25000,0007.07.2017. 35000,0023.12.2019. 50000,0012.01.2022.
Katastarska općina Osijek07.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.07.2017. Knjižno22.03.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug07.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)07.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto Osijek07.07.2017. Poštanski broj 3100007.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 55,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 300000,0007.07.2017. 400000,0012.01.2022.
Katastarska općina Osijek07.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama07.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom07.07.2017.
Postotak 33,3307.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji07.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.07.2017. Marka/tip Škoda Superb07.07.2017.
Godina proizvodnje 200907.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 80000,0007.07.2017. 55000,0023.10.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.07.2017. Marka/tip Citroen C507.07.2017. Mercedes-Benz B-klasa 180d23.12.2019. Mercedes-Benz B-klasa 180cdi04.08.2020.
Godina proizvodnje 200707.07.2017. 201423.12.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 35000,0007.07.2017. 89000,0023.12.2019. 85000,0023.10.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Bračni drug23.12.2019. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)07.07.2017. Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Prodajom imovine23.12.2019.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji07.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji07.07.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio07.07.2017. Vlasnik obrta11.05.2022. Naziv poslovnog subjekta Inuendo obrt za promidžbu07.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 5754124327507.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta Osijek07.07.2017. Andrije Hebranga 34, 31000 Osijek23.10.2020.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0007.07.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos07.07.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug07.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način07.07.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Pristupanjem obrtu u vlasništvu roditelja koji je poslije zbog odlaska u mirovinu istupio07.07.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio23.12.2019. Naziv poslovnog subjekta Epule d.o.o.23.12.2019.
OIB poslovnog subjekta 747858499323.12.2019. Sjedište poslovnog subjekta Andrije Hebranga 34, 31000 Osijek23.12.2019.
Udio vlasništva izražen u postocima 50,0023.12.2019.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos23.12.2019.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug23.12.2019. Način stjecanja Na neki drugi način23.12.2019.
Drugi način stjecanja nekretnine Prijenos udjela neaktivne tvrtke bez imovine i potraživanja prema trećim osobama bez naknade23.12.2019.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio26.02.2021. Naziv poslovnog subjekta Ondaeur d.o.o.26.02.2021.
OIB poslovnog subjekta 3383291555726.02.2021. Sjedište poslovnog subjekta Krstova 97, 31000 Osijek26.02.2021.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0026.02.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos26.02.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug26.02.2021. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom od samostalne djelatnosti26.02.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine Radi se o novoosnovanom projektnom društvu sa 20.000kn temeljnog kapitala uplaćenog u cijelosti od navedenog načina stjecanja kao i naknada za prijenos drugog udjela26.02.2021.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji07.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 147000,0007.07.2017. 120000,0004.08.2020. 178000,0023.10.2020. 197000,0012.01.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2017.
Drugi način stjecanja Primitci temeljem naknada članstva u nadzornim odborima i predstavničkim tijelima07.07.2017. Primitci temeljem naknada članstva u nadzornim odborima i predstavničkim tijelima te primitcima od nesamostalnog rada12.01.2022.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 14400,0007.07.2017. 28200,0004.08.2020. 20200,0023.10.2020. 21600,0012.01.2022. Valuta EUR - Euro07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 16000,0023.10.2020. 10000,0026.02.2021. Valuta EUR - Euro23.10.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug23.10.2020. Način stjecanja Na neki drugi način, Darovnim ugovorom23.10.2020.
Drugi način stjecanja Darovanjem od strane supruginih roditelja temeljem prodaje nekretnine u njihovom vlasništvu23.10.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 80000,0012.01.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna12.01.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug12.01.2022. Način stjecanja Na neki drugi način12.01.2022. Na neki drugi način, Od samostalne djelatnosti, Prodajom imovine11.05.2022.
Drugi način stjecanja Sredstva od samostalnog rada - dobivena prodajom osobnog automobila koji je bio registriran na obrt12.01.2022. Sredstva od samostalnog rada - pretežito dobivena prodajom osobnog automobila koji je bio registriran na obrt11.05.2022.
Napomena 12.01.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji07.07.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe AKADEMIJA ZA POLITIČKI RAZVOJ07.07.2017. Sjedište pravne osobe Zagreb07.07.2017.
OIB pravne osobe 6926832871307.07.2017.
Datum učlanjenja 01/02/200807.07.2017. Datum kraja članstva 07.07.2017.
Funkcije 07.07.2017. član29.03.2019.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska nardona stranka - liberalni demokrati26.02.2021. Sjedište pravne osobe Kneza Mislava 8, 10000 Zagreb26.02.2021.
OIB pravne osobe 8243588063526.02.2021.
Datum učlanjenja 19/12/200526.02.2021. Datum kraja članstva 26.02.2021.
Funkcije Predsjednik26.02.2021.
Napomena