Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Stipe Zrilić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Stipe15.05.2017. Prezime Zrilić 15.05.2017.
Stručna sprema VSS15.05.2017.
Zvanje diplomirani pravnik15.05.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica15.05.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana15.05.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece15.05.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 23000 Zadar15.05.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji15.05.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost u00c5u00bdupan15.05.2017. Predstojnik18.12.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Zadarska u00c5u00bdupanija15.05.2017. Ured državne uprave u Zadarskoj županiji18.12.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 23000 Zadar15.05.2017. Ulica Božidara Petranovića 15.05.2017. Josipa Jurja Strossmayera18.12.2017. Kućni broj 815.05.2017. 2018.12.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852335040115.05.2017. +3852335012218.12.2017. Fax (službeni) 15.05.2017.
Datum početka mandata 17/06/201315.05.2017. 13/12/201718.12.2017. Predviđeni datum kraja mandata 22/05/201715.05.2017. 14/12/202118.12.2017. 31/12/2019
Način obnašanja dužnosti Profesionalno15.05.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji15.05.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji15.05.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji15.05.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji15.05.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto pročelnik15.05.2017. Naziv pravne osobe zadarska zupanija15.05.2017. OIB pravne osobe 5620465536315.05.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23000 Zadar15.05.2017. Ulica Božidara Petranovića15.05.2017. Kućni broj 815.05.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 22/01/200215.05.2017. Datum prestanka radnog odnosa 25/06/200515.05.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Župan18.12.2017. Naziv pravne osobe Zadarska županija18.12.2017. OIB pravne osobe 5620465536318.12.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23000 Zadar18.12.2017. Ulica Božidara Petranovića18.12.2017. Kućni broj 818.12.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 03/06/201318.12.2017. Datum prestanka radnog odnosa 03/06/201718.12.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 28949,0015.05.2017. 20400,0018.12.2017. 21400,00 Neto iznos (HRK) 17700,0015.05.2017. 12950,0018.12.2017. 14400,00

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji15.05.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji15.05.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 9013,0015.05.2017. Pravna osnova Od umjetničke djelatnosti15.05.2017.
Vremenski raspon Jednokratno15.05.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2300,0018.12.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava18.12.2017.
Vremenski raspon Mjesečno18.12.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji15.05.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji15.05.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji15.05.2017. Postoji18.12.2017. Ne postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 2800,0018.12.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava18.12.2017.
Vremenski raspon Mjesečno18.12.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji15.05.2017. Ne postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.05.2017. Nosioc obveze Osobno15.05.2017.
Vjerovnik privredna banka zagreb15.05.2017. Iznos duga 120000,0015.05.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna15.05.2017. Godina zaduženja 200015.05.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 3015.05.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 350,0015.05.2017. Ugovorena kamatna stopa 2,0015.05.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji15.05.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji15.05.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan15.05.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.05.2017.
Mjesto zadar15.05.2017. Poštanski broj 2300015.05.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.05.2017. Površina 86,0015.05.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 700000,0015.05.2017.
Katastarska općina zaDAR15.05.2017. Zadar18.12.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno15.05.2017. Knjižno18.12.2017.
Oblik vlasništva Osobno15.05.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)15.05.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan15.05.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.05.2017.
Mjesto ZAGREB15.05.2017. Poštanski broj 1000015.05.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.05.2017. Površina 72,0015.05.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 600000,0015.05.2017.
Katastarska općina zAGREB15.05.2017. ZAGREB Vrsta vlasništva Knjižno15.05.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug15.05.2017. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava15.05.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća15.05.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.05.2017.
Mjesto ZADAR15.05.2017. Poštanski broj 2300015.05.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.05.2017. Površina 180,0015.05.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 850000,0015.05.2017.
Katastarska općina zadar15.05.2017. Vrsta vlasništva Knjižno15.05.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug15.05.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom15.05.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji15.05.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil15.05.2017. Marka/tip MERCEDES15.05.2017. ŠKODA KAROQ27.12.2018.
Godina proizvodnje 200115.05.2017. 201827.12.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 12000,0015.05.2017. 80000,0018.12.2017. 180000,0027.12.2018. 140000,00
Oblik vlasništva Osobno15.05.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti15.05.2017. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od samostalne djelatnosti27.12.2018.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji15.05.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji15.05.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji15.05.2017.

Podatci o štednji

Iznos 300000,0015.05.2017. Valuta HRK - Hrvatska Kuna15.05.2017.
Oblik vlasništva Osobno15.05.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava15.05.2017.

Podatci o štednji

Iznos 400000,0015.05.2017. Valuta HRK - Hrvatska Kuna15.05.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug15.05.2017. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava, Od samostalne djelatnosti15.05.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji15.05.2017.