Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Stipe Petrina

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Stipe Prezime Petrina
Stručna sprema SSS
Zvanje pomorski časnik Stranačka pripadnost Nezavisna Lista Stipe Petrina

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 22202 Primošten

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik Općinski načelnik10.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor Hrvatski sabor Općina Primošten10.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb 22202 Primošten10.06.2017. Ulica Trg sv. Marka Svetog Josipe10.06.2017. Kućni broj 6 710.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514569467 +3852257190010.06.2017.
Datum početka mandata 28/12/2015 22/05/201710.06.2017. 16/05/201709.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/2019 16/12/201910.06.2017. 16/05/2021 16/05/202509.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Volonterski Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Postoji Ne postoji10.06.2017.
Dužnost Općinski načelnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Primošten 10.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 22202 Primošten 10.06.2017. Ulica Svetog Josipa 10.06.2017. Kućni broj 7 10.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38522571901 10.06.2017.
Datum početka mandata 23/05/2013 10.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/2017 10.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski 10.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 17.02.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 25000,00 18000,0010.06.2017. Neto iznos (HRK) 15000,00 12000,0010.06.2017.
Volonterski (HRK) 0000,00 6500,0009.06.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 0,00

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 167200,00 Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hoteli Primošten d.d. OIB poslodavca 20719186567
Bruto iznos (HRK) 138896,8417.02.2016. 11000,00 Neto iznos (HRK) 92915,3617.02.2016. 7000,00
Datum stupanja u radni odnos 01/04/1980 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Primošten Poštanski broj 22202
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 300,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4500000,00
Katastarska općina Primošten Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Primošten Poštanski broj 22202
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 54,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 800000,00
Katastarska općina Primošten Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Primošten Poštanski broj 22202
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 700,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000000,00
Katastarska općina Primošten Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 30,00
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 140,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1500000,00
Katastarska općina Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom
Postotak 50,00
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Primošten Poštanski broj 22202
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 8500,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,00
Katastarska općina Primošten Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Primošten Poštanski broj 22202
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 4276,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000000,00
Katastarska općina Primošten Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine23.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.11.2016.
Mjesto Primošten23.11.2016. Poštanski broj 2220223.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.11.2016. Površina 25000,0023.11.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0023.11.2016.
Katastarska općina Primošten23.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno23.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno23.11.2016. Način stjecanja Nasljedstvom23.11.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine23.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.11.2016.
Mjesto Primošten23.11.2016. Poštanski broj 2220223.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.11.2016. Površina 8730,0023.11.2016. 1200,0025.02.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0023.11.2016.
Katastarska općina Primošten23.11.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno23.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno23.11.2016. Način stjecanja Nasljedstvom23.11.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine23.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.11.2016.
Mjesto Primošten23.11.2016. Poštanski broj 2220223.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.11.2016. Površina 20000,0023.11.2016. 7000,0025.02.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,0023.11.2016.
Katastarska općina Primošten23.11.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno23.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno23.11.2016. Način stjecanja Nasljedstvom23.11.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine25.02.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.02.2021.
Mjesto Primošten25.02.2021. Poštanski broj 2220225.02.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.02.2021. Površina 10465,0025.02.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1500000,0025.02.2021.
Katastarska općina Primošten25.02.2021. Vrsta vlasništva Knjižno25.02.2021.
Oblik vlasništva Osobno25.02.2021. Način stjecanja Nasljedstvom25.02.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine25.02.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.02.2021.
Mjesto Primošten25.02.2021. Poštanski broj 2220225.02.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.02.2021. Površina 9853,0025.02.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000000,0025.02.2021.
Katastarska općina Primošten25.02.2021. Vrsta vlasništva Knjižno25.02.2021.
Oblik vlasništva Osobno25.02.2021. Način stjecanja Nasljedstvom25.02.2021.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Renault Megan
Godina proizvodnje 2015 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 105000,00 5000,00 75000,0010.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Renault Kangoo
Godina proizvodnje 2006 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 8000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Renault Thalia renault thalia
Godina proizvodnje 2000 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac Marka/tip pasara
Godina proizvodnje 1981 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji17.02.2016.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice17.02.2016. Naziv poslovnog subjekta H.T. D.D.17.02.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656017.02.2016. Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB17.02.2016.
Broj dionica 6317.02.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 600,0017.02.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos17.02.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno17.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.02.2016.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji

Podatci o štednji

Iznos 100000,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji