Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Stipe Mamić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Stipe16.03.2016. Prezime Mamić16.03.2016.
Stručna sprema VSS16.03.2016.
Zvanje diplomirani ekonomist16.03.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica16.03.2016. Hrvatska demokratska zajednica16.03.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana16.03.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece16.03.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 ZAGREB16.03.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji16.03.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ministra16.03.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Znanosti, Obrazovanja I Sporta16.03.2016. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta16.03.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb16.03.2016. Ulica Donje Svetice16.03.2016. Kućni broj 3816.03.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456901916.03.2016. Fax (službeni) 16.03.2016.
Datum početka mandata 17/02/201616.03.2016. Predviđeni datum kraja mandata 07/11/201916.03.2016.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno16.03.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji16.03.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji16.03.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji16.03.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji16.03.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto direktor prodaje16.03.2016. Naziv pravne osobe Privredna banka Zagreb d.d.16.03.2016. OIB pravne osobe 0253569773216.03.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb16.03.2016. Ulica Radnička cesta 16.03.2016. Kućni broj 5016.03.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/10/201216.03.2016. Datum prestanka radnog odnosa 17/02/201616.03.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 22857,8416.03.2016. Neto iznos (HRK) 14916,7016.03.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji16.03.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji16.03.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 483,0016.03.2016. Pravna osnova Od kapitala16.03.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini16.03.2016.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji16.03.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji16.03.2016.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca HAC ONC d.o.o.16.03.2016. OIB poslodavca 6294213437716.03.2016.
Bruto iznos (HRK) 210743,3216.03.2016. Neto iznos (HRK) 132113,0116.03.2016.
Datum stupanja u radni odnos 16/08/200716.03.2016. Datum prestanka radnog odnosa 16.03.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji16.03.2016.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 483,0016.03.2016. Pravna osnova Od kapitala16.03.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini16.03.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji16.03.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit16.03.2016. Nosioc obveze Osobno16.03.2016.
Vjerovnik PBZ d.d.16.03.2016. Iznos duga 63000,0016.03.2016.
Valuta duga EUR - Euro16.03.2016. Godina zaduženja 200616.03.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 18016.03.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 474,0716.03.2016. Ugovorena kamatna stopa 4,0016.03.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit16.03.2016. Nosioc obveze Osobno16.03.2016.
Vjerovnik PBZ d.d.16.03.2016. Iznos duga 30000,0016.03.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna16.03.2016. Godina zaduženja 201616.03.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 3616.03.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 956,7916.03.2016. Ugovorena kamatna stopa 9,2016.03.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji16.03.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji16.03.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan16.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.03.2016.
Mjesto ZAGREB16.03.2016. Poštanski broj 1000016.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.03.2016. Površina 96,0016.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 750000,0016.03.2016.
Katastarska općina PEŠĆENICA16.03.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.03.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama16.03.2016. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.03.2016.
Postotak 50,0016.03.2016.
Drugi način stjecanja nekretnine obitelj16.03.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman16.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.03.2016.
Mjesto NOVALJA16.03.2016. Poštanski broj 5329116.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.03.2016. Površina 68,4516.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 580000,0016.03.2016.
Katastarska općina NOVALJA -I16.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno16.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno16.03.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)16.03.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji16.03.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil16.03.2016. Marka/tip CITROEN C516.03.2016.
Godina proizvodnje 200916.03.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,0016.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno16.03.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)16.03.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil16.03.2016. Marka/tip CITROEN C316.03.2016. MINI COUNTRYMAN14.05.2019.
Godina proizvodnje 200816.03.2016. 201514.05.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0016.03.2016. 125000,0014.05.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug16.03.2016. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)16.03.2016. Kupnjom od osiguranja, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Prodajom imovine14.05.2019.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji16.03.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji16.03.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice16.03.2016. Naziv poslovnog subjekta HT d.d.16.03.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656016.03.2016. Sjedište poslovnog subjekta Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb16.03.2016.
Broj dionica 6916.03.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 144,0016.03.2016.
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%16.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno16.03.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.03.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice16.03.2016. Naziv poslovnog subjekta HT d.d.16.03.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656016.03.2016. Sjedište poslovnog subjekta Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb16.03.2016.
Broj dionica 6916.03.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 144,0016.03.2016.
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%16.03.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug16.03.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.03.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji16.03.2016.

Podatci o štednji

Iznos 13000,0016.03.2016. Valuta EUR - Euro16.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno16.03.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.03.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.03.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji16.03.2016.