Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Snježana Hopp

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Snježana17.08.2017. Prezime Hopp17.08.2017.
Stručna sprema Stručni Specijalist17.08.2017.
Zvanje stručni specijalist menadžmenta financija17.08.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke17.08.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana17.08.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece17.08.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 43500 Daruvar17.08.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji17.08.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ministra17.08.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo zaštite okoliša i energetike17.08.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb17.08.2017. Ulica Radnička cesta 17.08.2017. Kućni broj 8017.08.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851371720217.08.2017. Fax (službeni) +3851371721217.08.2017.
Datum početka mandata 20/07/201717.08.2017. Predviđeni datum kraja mandata 15/10/202017.08.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno17.08.2017. Stvarni datum kraja mandata 30/04/2019

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji17.08.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji17.08.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji17.08.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji17.08.2017. Ne postoji01.05.2020.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Direktor društva17.08.2017. Naziv pravne osobe PRO EKONOMIKA d.o.o.17.08.2017. OIB pravne osobe 4896099016817.08.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb17.08.2017. Ulica Pavla Hatza 17.08.2017. Kućni broj 1417.08.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/04/201417.08.2017. Datum prestanka radnog odnosa 31/01/201717.08.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Povjerenica Vlade RH17.08.2017. Naziv pravne osobe Grad Daruvar17.08.2017. OIB pravne osobe 3568899352817.08.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 43500 Daruvar17.08.2017. Ulica Trg kralja Tomislava 17.08.2017. Kućni broj 1417.08.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/02/201717.08.2017. Datum prestanka radnog odnosa 08/06/201717.08.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Direktor društva17.08.2017. Naziv pravne osobe PRO EKONOMIKA d.o.o.17.08.2017. OIB pravne osobe 4896099016817.08.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb17.08.2017. Ulica Pavla Hatza 17.08.2017. Kućni broj 1417.08.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 09/06/201717.08.2017. Datum prestanka radnog odnosa 19/07/201717.08.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 22652,8317.08.2017. Neto iznos (HRK) 14341,2017.08.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji17.08.2017. Postoji01.05.2020.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Ministarstvo zaštite okoliša i energetike01.05.2020. OIB isplatitelja 1937010088101.05.2020.
Neto iznos mjesečno (HRK) 14341,2001.05.2020. Pravna osnova Od nesamostalnog rada01.05.2020.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji17.08.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji17.08.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji17.08.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji17.08.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 56405,0417.08.2017. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak17.08.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini17.08.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji17.08.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji17.08.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji17.08.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji17.08.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil17.08.2017. Marka/tip VW Golf 617.08.2017.
Godina proizvodnje 201017.08.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,0017.08.2017.
Oblik vlasništva Osobno17.08.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom17.08.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil17.08.2017. Marka/tip Nissan Juke17.08.2017.
Godina proizvodnje 201117.08.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 80000,0017.08.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug17.08.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.08.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji17.08.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji17.08.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio17.08.2017. Naziv poslovnog subjekta PRO EKONOMIKA d.o.o.17.08.2017.
OIB poslovnog subjekta 4896099016817.08.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb, Pavla Hatza 1417.08.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0017.08.2017.
Izvršen prijenos prava Prijenos na fizičku osobu17.08.2017.
Ime i prezime osobe/Naziv pravne osobe 17.08.2017. 17.08.2017. 17.08.2017. 17.08.2017. OIB 17.08.2017. 17.08.2017. 17.08.2017. 17.08.2017.
Oblik vlasništva Osobno17.08.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.08.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu17.08.2017. Naziv poslovnog subjekta FOND HB17.08.2017.
OIB poslovnog subjekta 9349764685917.08.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb, Park stara Trešnjevka 417.08.2017.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 1641,8617.08.2017.
Oblik vlasništva Osobno17.08.2017. Način stjecanja Na neki drugi način17.08.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Temeljem Zakona o fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji17.08.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu17.08.2017. Naziv poslovnog subjekta FOND HB17.08.2017.
OIB poslovnog subjekta 9349764685917.08.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb, Park stara Trešnjevka 417.08.2017.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 11245,2317.08.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug17.08.2017. Način stjecanja Na neki drugi način17.08.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Temeljem Zakona o fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji17.08.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji17.08.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji17.08.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe PRO EKONOMIKA d.o.o.17.08.2017. Sjedište pravne osobe Zagreb, Pavla Hatza 1417.08.2017.
OIB pravne osobe 4896099016817.08.2017.
Datum učlanjenja 07/03/201417.08.2017. Datum kraja članstva 17.08.2017.
Funkcije osnivač i jedini vlasnik17.08.2017.