Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Snježana Bogović Bradvica

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Snježana11.05.2022. Prezime Bogović Bradvica11.05.2022.
Stručna sprema VSS11.05.2022.
Zvanje Magistra ekonomije11.05.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke11.05.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana11.05.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece11.05.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 43000 Bjelovar11.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji11.05.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Vršitelj dužnosti ravnatelja11.05.2022. Ravnatelj31.01.2024. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE11.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 43000 Bjelovar11.05.2022. Ulica Petra Preradovića11.05.2022. Kućni broj 4/111.05.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854322599911.05.2022.
Datum početka mandata 08/10/202111.05.2022. 08/10/202231.01.2023. Predviđeni datum kraja mandata 07/10/202211.05.2022. 07/10/202331.01.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno11.05.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji11.05.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji11.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji11.05.2022. Postoji31.01.2023.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Voditelj odjela31.01.2023. Naziv pravne osobe Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije31.01.2023. OIB pravne osobe 7620873594831.01.2023.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 43000 Bjelovar31.01.2023. Ulica Petra Preradovića31.01.2023. Kućni broj 4/131.01.2023.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 30/05/201931.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa 31.01.2023.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji11.05.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Voditelj odjela11.05.2022. Naziv pravne osobe Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije11.05.2022. OIB pravne osobe 11.05.2022. 7620873594831.01.2023.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 43000 Bjelovar11.05.2022. Ulica Petra Preradovića11.05.2022. Kućni broj 4/111.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 30/05/201911.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 11.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 16980,2311.05.2022. 2254,6931.01.2023. 2265,3931.01.2024. Neto iznos (EUR) 12017,3511.05.2022. 1595,6331.01.2023. 1653,9631.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji11.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji11.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 15161,6011.05.2022. 2105,2031.01.2023. 2336,6031.01.2024. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak11.05.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini11.05.2022.
Napomena 11.05.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji11.05.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca PRIMA COMMERCE d.o.o. 11.05.2022. OIB poslodavca 2413005611111.05.2022.
Bruto iznos (EUR) 5781,2511.05.2022. 818,4731.01.2023. 849,7231.01.2024. Neto iznos (EUR) 4500,0011.05.2022. 630,0031.01.2023. 650,0031.01.2024.
Datum stupanja u radni odnos 01/03/201311.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa 11.05.2022.
Napomena 11.05.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji11.05.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1000,0011.05.2022. 132,7211.05.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka11.05.2022.
Vremenski raspon Mjesečno11.05.2022.
Napomena 11.05.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 21288,7811.05.2022. 2123,0731.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak11.05.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini11.05.2022.
Napomena 11.05.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji11.05.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji11.05.2022. Ne postoji31.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit11.05.2022. Nositelj obveze Osobno11.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka11.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 94500,0011.05.2022. 12542,3111.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna11.05.2022. EUR - Euro11.05.2022. Godina zaduženja 201911.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 4011.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 2510,4211.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 3,5211.05.2022.
Napomena 11.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit11.05.2022. Nositelj obveze Osobno11.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka11.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 60000,0011.05.2022. 7963,3711.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna11.05.2022. EUR - Euro11.05.2022. Godina zaduženja 202011.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 2411.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 2651,1311.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 5,7011.05.2022.
Napomena 11.05.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji11.05.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji11.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom11.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.05.2022.
Mjesto Bjelovar11.05.2022. Poštanski broj 430011.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.05.2022. Površina 386,0011.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,0011.05.2022. 100000,0031.01.2023. 120000,0031.01.2024.
Katastarska općina Bjelovar11.05.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno11.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno11.05.2022. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)11.05.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine Financijska potpora od roditelja11.05.2022.
Napomena 11.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine11.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.05.2022.
Mjesto Bjelovar11.05.2022. Poštanski broj 4300011.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.05.2022. Površina 34,0011.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0011.05.2022. 3981,6811.05.2022. 2500,0031.01.2024.
Katastarska općina Bjelovar11.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno11.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno11.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)11.05.2022.
Napomena 11.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji11.05.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.05.2022. Marka/tip volkswagen11.05.2022.
Godina proizvodnje 199711.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8000,0011.05.2022. 1700,0031.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno11.05.2022. Način stjecanja Na neki drugi način11.05.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine Financijska potpora od roditelja11.05.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.05.2022. Marka/tip volkswagen11.05.2022.
Godina proizvodnje 201511.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 112000,0011.05.2022. 16000,0031.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug11.05.2022. Osobno31.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)11.05.2022. Darovnim ugovorom31.01.2023.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil31.01.2024. Marka/tip Kia ceed31.01.2024.
Godina proizvodnje 201531.01.2024. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 13000,0031.01.2024.
Oblik vlasništva Bračni drug31.01.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Prodajom imovine31.01.2024.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji11.05.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji11.05.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji11.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 4826,0311.05.2022. 7500,0031.01.2023. 8000,0031.01.2024. Valuta EUR - Euro11.05.2022.
Oblik vlasništva Dijete11.05.2022. Način stjecanja Na neki drugi način11.05.2022. Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.01.2023.
Drugi način stjecanja Obiteljski darovi11.05.2022.
Napomena 11.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 4000,0011.05.2022. Valuta EUR - Euro11.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno11.05.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.05.2022. Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.01.2023.
Drugi način stjecanja Obiteljski darovi31.01.2023.
Napomena 11.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji11.05.2022.