Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Snježana Bagić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Snježana16.12.2015. Prezime Bagić 16.12.2015.
Stručna sprema Doktor Znanosti16.12.2015.
Zvanje Doktorica znanosti iz područja društvene znanosti16.12.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke16.12.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana16.12.2015.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece16.12.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb16.12.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji16.12.2015.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik predsjednika16.12.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ustavni Sud Republike Hrvatske16.12.2015. Ustavni sud Republike Hrvatske16.12.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb16.12.2015. Ulica Trg sv. Marka16.12.2015. Kućni broj 416.12.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851640015016.12.2015.
Datum početka mandata 07/12/200716.12.2015. 07/06/201604.07.2016. 16/06/202016.07.2020. Predviđeni datum kraja mandata 06/06/201616.12.2015. 06/06/202404.07.2016.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno16.12.2015. Stvarni datum kraja mandata 06/12/2015

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji16.12.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji16.12.2015.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji16.12.2015.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji16.12.2015.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Državna tajnica16.12.2015. Naziv pravne osobe Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske16.12.2015. OIB pravne osobe 2663529333916.12.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb16.12.2015. Ulica Ulica grada Vukovara16.12.2015. Kućni broj 4916.12.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 05/01/200416.12.2015. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 06/12/200716.12.2015.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 36647,9916.12.2015. 46024,23 Neto iznos (HRK) 19381,1916.12.2015. 23786,99

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji16.12.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji16.12.2015.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji16.12.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji16.12.2015.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji16.12.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji16.12.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan16.12.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.12.2015.
Mjesto Zagreb16.12.2015. Poštanski broj 1000016.12.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.12.2015. Površina 61,3416.12.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 735000,0016.12.2015.
Katastarska općina Grad Zagreb16.12.2015. Vrsta vlasništva Knjižno16.12.2015.
Oblik vlasništva Osobno16.12.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine16.12.2015.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji16.12.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil16.12.2015. Marka/tip Ford fiesta16.12.2015.
Godina proizvodnje 201016.12.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,0016.12.2015. 55000,00
Oblik vlasništva Osobno16.12.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.12.2015.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji16.12.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji16.12.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji16.12.2015.

Podatci o štednji

Iznos 16000,0016.12.2015. 20000,00 Valuta EUR - Euro16.12.2015.
Oblik vlasništva Osobno16.12.2015. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.12.2015. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.12.2015.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 160000,00 Valuta HRK - Hrvatska Kuna
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji16.12.2015.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: