Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Smiljan Mustapić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Smiljan17.03.2015. Prezime Mustapić 17.03.2015.
Stručna sprema VSS17.03.2015.
Zvanje ing prehrambene tehnologije17.03.2015. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica17.03.2015. Hrvatska demokratska zajednica17.03.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana17.03.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece17.03.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 20356 Klek17.03.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji17.03.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik17.03.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Slivno17.03.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 20355 Opuzen17.03.2015. Ulica Podgradina17.03.2015. Kućni broj 4117.03.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852067129517.03.2015.
Datum početka mandata 19/05/201317.03.2015. 26/05/201727.06.2017. 24/05/202124.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/201717.03.2015. 16/05/202127.06.2017. 18/05/202524.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno17.03.2015. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji17.03.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji17.03.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji17.03.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji17.03.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Općinski načelnik17.03.2015. Naziv pravne osobe Općina Slivno17.03.2015. OIB pravne osobe 9704768847417.03.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 20355 Opuzen17.03.2015. Ulica Podgradina17.03.2015. Kućni broj 4117.03.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 23/05/201317.03.2015. 26/05/201727.06.2017. 23/05/201318.08.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 17.03.2015.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 11428,8217.03.2015. 1516,7617.03.2015. Neto iznos (EUR) 8573,3017.03.2015. 1137,8317.03.2015.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji17.03.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji17.03.2015.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 150000,0017.03.2015. 19908,4217.03.2015. Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti17.03.2015.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini17.03.2015.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje U radnom odnosu17.03.2015. Ne postoji27.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Poljoprivredno savjetodavna služba17.03.2015. OIB poslodavca 1004144311417.03.2015.
Bruto iznos (EUR) 9200,0017.03.2015. Neto iznos (EUR) 6100,0017.03.2015.
Datum stupanja u radni odnos Datum prestanka radnog odnosa

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji17.03.2015.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji17.03.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji17.03.2015. Ne postoji27.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit17.03.2015. Nositelj obveze Osobno17.03.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste bank17.03.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 70000,0017.03.2015.
Valuta duga EUR - Euro17.03.2015. Godina zaduženja 201417.03.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 4717.03.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 1741,4217.03.2015. Ugovorena kamatna stopa 8,5017.03.2015.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji17.03.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji17.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća17.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.03.2015.
Mjesto Klek17.03.2015. Poštanski broj 2035617.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.03.2015. Površina 120,0017.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,0017.03.2015. 99542,1117.03.2015.
Katastarska općina Slivno17.03.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno17.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno17.03.2015. Način stjecanja Nasljedstvom17.03.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan17.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.03.2015.
Mjesto Metković17.03.2015. Poštanski broj 2035017.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.03.2015. Površina 68,0017.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600000,0017.03.2015. 79633,6917.03.2015.
Katastarska općina Metković17.03.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno17.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno17.03.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)17.03.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak17.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.03.2015.
Mjesto Vidrice17.03.2015. Poštanski broj 2035517.03.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar17.03.2015. Površina 1,7017.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0017.03.2015. 26544,5617.03.2015.
Katastarska općina Slivno17.03.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno17.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno17.03.2015. Način stjecanja Na neki drugi način17.03.2015.
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovor17.03.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište24.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.06.2021.
Mjesto Slivno24.06.2021. Poštanski broj 2035524.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.06.2021. Površina 536,0024.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0024.06.2021. 26544,5624.06.2021.
Katastarska općina Slivno24.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno24.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno24.06.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom24.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 24.06.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji17.03.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil17.03.2015. Marka/tip Opel Antara17.03.2015. Fiat Sedici27.06.2017.
Godina proizvodnje 200717.03.2015. 201027.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0017.03.2015. 45000,0024.06.2021. 5972,5324.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno17.03.2015. Način stjecanja Kupnjom od kapitala17.03.2015.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji17.03.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji17.03.2015.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice17.03.2015. Naziv poslovnog subjekta MTM Toplinske pumpe17.03.2015.
OIB poslovnog subjekta 9977272113217.03.2015. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb17.03.2015.
Broj dionica 2017.03.2015. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 2000,0017.03.2015. 265,4517.03.2015.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu17.03.2015.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 17.03.2015. 17.03.2015. 17.03.2015. 17.03.2015. 17.03.2015. 17.03.2015. OIB 17.03.2015. 17.03.2015. 17.03.2015. 17.03.2015. 17.03.2015. 17.03.2015.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno17.03.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)17.03.2015.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji17.03.2015.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji17.03.2015.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska demokratska zajednica17.03.2015. Sjedište pravne osobe Zagreb17.03.2015.
OIB pravne osobe 0415000846317.03.2015.
Datum učlanjenja 21/01/199017.03.2015. Datum kraja članstva 17.03.2015.
Funkcije Predsjednik Općinskog odbora17.03.2015.
Napomena