Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Slavko Prišćan

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Slavko Prezime Prišćan
Stručna sprema SSS Stručni Prvostupnik31.01.2023.
Zvanje Elektrotehničar bacc kineziolog - trenerske struke31.01.2023. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 43211 Predavac

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Rovišće

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 43212 Rovišće Ulica Trg hrvatskih branitelja Kućni broj 2

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38543878079
Datum početka mandata 22/05/2017 20/05/202116.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/2021 16/05/202108.04.2021. 19/05/202516.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji Postoji08.04.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto općinski načelnik08.04.2021. Naziv pravne osobe Općina Rovišće08.04.2021. OIB pravne osobe 0233545529108.04.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 43212 Rovišće08.04.2021. Ulica Trg hrvatskih branitelja 08.04.2021. Kućni broj 208.04.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 24/5/201308.04.2021. 25/05/201716.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 25/05/201708.04.2021. 15/05/202116.06.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 17455,63 2316,68 Neto iznos (EUR) 11765,03 1561,48

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji31.12.2018. Ne postoji16.06.2021. Postoji31.01.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 198132,0031.12.2018. 60000,0008.04.2021. 7963,3708.04.2021. Pravna osnova Od sportske djelatnosti31.12.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.12.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 29199,0231.01.2023. Pravna osnova Od sportske djelatnosti31.01.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Bjelovarsko-bilogorska županija OIB poslodavca 12928625880
Bruto iznos (EUR) 137445,4808.11.2017. 13627,4308.04.2021. 14418,2316.06.2021. 1913,6016.06.2021. Neto iznos (EUR) 104590,6808.11.2017. 8732,0308.04.2021. 9270,7816.06.2021. 1230,3416.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 13/06/1997 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji Postoji08.04.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 6000,0008.04.2021. 796,3408.04.2021. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti08.04.2021.
Vremenski raspon Mjesečno08.04.2021.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1250,0008.04.2021. 199,0831.01.2023. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava08.04.2021.
Vremenski raspon Mjesečno08.04.2021.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1250,0008.04.2021. 199,0831.01.2023. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava08.04.2021.
Vremenski raspon Mjesečno08.04.2021.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 6000,0008.04.2021. 796,3408.04.2021. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak08.04.2021.
Vremenski raspon Jednokratno08.04.2021.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 119,4531.01.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka31.01.2023.
Vremenski raspon Mjesečno31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji Postoji31.01.2023.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost31.01.2023. OIB isplatitelja 8582862599431.01.2023.
Neto iznos (EUR) 14150,0131.01.2023. Vremenski raspon Jednokratno31.01.2023.
Vrsta Subvencija31.01.2023.
Korisnik Svrha
Napomena 31.01.2023.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste bank08.11.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 12000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2012
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 1420,00 Ugovorena kamatna stopa 5,50
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka08.11.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 69000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2007
Rok vraćanja u mjesecima 300 Iznos mjesečnog anuiteta 532,08 Ugovorena kamatna stopa 4,72
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Predavac Poštanski broj 43211
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 140,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,00 150000,0031.01.2023.
Katastarska općina Predavac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 75,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zadar Poštanski broj 23000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 56,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 550000,00 112814,3931.01.2023.
Katastarska općina Zadar Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor31.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2018.
Mjesto Predavac31.12.2018. Poštanski broj 4321231.12.2018. 4321131.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2018. Površina 34,6831.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0031.12.2018. 12000,0031.01.2023.
Katastarska općina Predavac31.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno31.12.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.12.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište31.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.01.2023.
Mjesto Predavac31.01.2023. Poštanski broj 4300031.01.2023.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv31.01.2023. Površina 401,0031.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0031.01.2023.
Katastarska općina Predavac31.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno31.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno31.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Peugeot 206
Godina proizvodnje 2002 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 14000,00 1858,12
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Passat VW Tiguan31.12.2018. BMW X131.01.2023.
Godina proizvodnje 2011 201631.12.2018. 201831.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,00 150000,0031.12.2018. 140000,0008.04.2021. 120000,0016.06.2021. 25000,0031.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug Osobno31.12.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil08.04.2021. Marka/tip BMW08.04.2021.
Godina proizvodnje 200008.04.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0008.04.2021. 3300,0031.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug08.04.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada08.04.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 50000,00 180000,0031.12.2018. 200,000,0008.04.2021. 200000,0016.06.2021. 50000,0031.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Nogometni savez BBŽ Sjedište pravne osobe Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 13
OIB pravne osobe 19102521177
Datum učlanjenja 01/12/1994 Datum kraja članstva
Funkcije predsjednik
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatski nogometni savez31.01.2023. Sjedište pravne osobe Zagreb, Ulica Grada Vukovara 269A31.01.2023.
OIB pravne osobe 0851615207831.01.2023.
Datum učlanjenja 22/12/202131.01.2023. Datum kraja članstva 31/12/202231.01.2023.
Funkcije Član izvršnog odbora HNS-a31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.