Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Slavko Gauš

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Slavko25.09.2017. Prezime Gauš25.09.2017.
Stručna sprema VSS25.09.2017.
Zvanje dipl ing zaštite od požara25.09.2017. Stranačka pripadnost Primorsko Goranski Savez25.09.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana25.09.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece25.09.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 51215 Kastav25.09.2017. 51217 Klana31.10.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji25.09.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika25.09.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Klana25.09.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51217 Klana25.09.2017. Ulica Klana 3325.09.2017. Kućni broj 3325.09.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855180820525.09.2017.
Datum početka mandata 12/06/201725.09.2017. Predviđeni datum kraja mandata 12/06/202125.09.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski25.09.2017. Stvarni datum kraja mandata 12/06/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji25.09.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji25.09.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik25.09.2017. Naziv pravne osobe Vatrogasna zajednica Primorsko goranske županije25.09.2017.
OIB pravne osobe 7015723209025.09.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski25.09.2017.
Datum početka dužnosti 01/05/201325.09.2017. 01/05/202111.08.2021. Datum kraja dužnosti 01/05/202125.09.2017. 01/05/202611.08.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51000 Rijeka25.09.2017. Ulica Krešimirova25.09.2017. Kućni broj 3825.09.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855135911525.09.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji25.09.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji25.09.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Volonterski (HRK) 2560,0025.09.2017. 3500,0031.10.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji25.09.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji25.09.2017. Postoji31.10.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2560,0031.10.2017. Pravna osnova Od drugog dohodka31.10.2017.
Vremenski raspon Mjesečno31.10.2017.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji25.09.2017.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji25.09.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji25.09.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji25.09.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji25.09.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji25.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća25.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.09.2017.
Mjesto Klana25.09.2017. Poštanski broj 5121725.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.09.2017. Površina 120,0025.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 400000,0025.09.2017.
Katastarska općina Klana25.09.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno25.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno25.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom25.09.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan31.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.10.2017.
Mjesto Kastav31.10.2017. Poštanski broj 5121531.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.10.2017. Površina 80,0031.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 600000,0031.10.2017.
Katastarska općina Kastav31.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno31.10.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug31.10.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.10.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća31.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.10.2017.
Mjesto Klana31.10.2017. Poštanski broj 5121731.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.10.2017. Površina 140,0031.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 750000,0031.10.2017.
Katastarska općina Klana31.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno31.10.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug31.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom31.10.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji25.09.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji25.09.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji25.09.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji25.09.2017. Postoji31.10.2017. Ne postoji11.08.2021.

Podatci o štednji

Iznos 23000,0031.10.2017. Valuta EUR - Euro31.10.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug31.10.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.10.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji25.09.2017. Postoji31.10.2017. Ne postoji11.08.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe NK Klana31.10.2017. Sjedište pravne osobe Klana31.10.2017.
OIB pravne osobe 1793435091631.10.2017.
Datum učlanjenja 01/10/200931.10.2017. Datum kraja članstva 01/10/201931.10.2017.
Funkcije Član upravnog odbora31.10.2017.
Napomena