Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Slavko Cvrlja

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Slavko03.07.2017. Prezime Cvrlja 03.07.2017.
Stručna sprema VSS03.07.2017.
Zvanje doktor veterinarske medicine03.07.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica03.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana03.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece03.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10381 Bosna03.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji03.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik03.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Bedenica03.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10381 Bedenica03.07.2017. Ulica Bedenica03.07.2017. Kućni broj 11203.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851204355003.07.2017.
Datum početka mandata 26/05/201703.07.2017. 24/05/2021 Predviđeni datum kraja mandata 24/05/202103.07.2017. 18/05/2025
Način obnašanja dužnosti Volonterski03.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji03.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji03.07.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji03.07.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Viši veterinarski inspektor03.07.2017. Viši državni inspektor Naziv pravne osobe Ministartvo poljoprivrede03.07.2017. DIRH OIB pravne osobe 7676736919703.07.2017. 33706439962
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb03.07.2017. Ulica Ulica Grada Vukovara03.07.2017. Šubićeva Kućni broj 7803.07.2017. 29
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/03/200903.07.2017. 01/03/2020 Datum prestanka radnog odnosa 03.07.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji03.07.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto viši veterinarski inspektor03.07.2017. viši državni inspektor Naziv pravne osobe Ministrastvo poljoprivrede03.07.2017. DIRH OIB pravne osobe 7676736919703.07.2017. 33706439962
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb03.07.2017. Ulica Ulica Grada Vukovara03.07.2017. Šubićeva Kućni broj 7803.07.2017. 29
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/03/200903.07.2017. 01/03/2020 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 03.07.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto načelnik općine03.07.2017. Naziv pravne osobe Općina Bedenica03.07.2017. OIB pravne osobe 5805639789703.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10381 Bedenica03.07.2017. Ulica Bedenica03.07.2017. Kućni broj 11203.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 27/05/201303.07.2017. 26/05/2017 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 03.07.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Volonterski (EUR) 4000,0003.07.2017. 5500,0001.02.2022. 729,9801.02.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji03.07.2017.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Ministarstvo poljoprivrede03.07.2017. Državni inspektorat Republike Hrvatske OIB isplatitelja 7676736919703.07.2017. 33706439962
Neto iznos mjesečno (EUR) 6522,9003.07.2017. 8660,9008.10.2021. 1149,3808.10.2021. Pravna osnova Od nesamostalnog rada03.07.2017.
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji03.07.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 262,9203.07.2017. 34,7703.07.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava03.07.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini03.07.2017.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 25000,00 50000,0001.02.2022. 9290,0016.01.2023. Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena OPG registrirana nepoljoprivredna djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji03.07.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Kraš03.07.2017. OIB poslodavca 9498960503003.07.2017.
Bruto iznos (EUR) 119923,3103.07.2017. 11923,31 1582,45 Neto iznos (EUR) 92444,1503.07.2017. 7200,00 955,60
Datum stupanja u radni odnos 01/04/199503.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 03.07.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji03.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji03.07.2017. Postoji01.02.2022.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Ministarstvo poljoprivrede01.02.2022. OIB isplatitelja 7676736919701.02.2022.
Neto iznos (EUR) 3500,0001.02.2022. 464,5301.02.2022. Vremenski raspon Na godišnjoj razini01.02.2022.
Vrsta Poticaj (potpora)01.02.2022.
Korisnik Svrha
Napomena 01.02.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji03.07.2017. Ne postoji01.02.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit03.07.2017. Nositelj obveze Osobno03.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka03.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 20000,0003.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro03.07.2017. Godina zaduženja 201703.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 4803.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 416,6603.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 2,8003.07.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji03.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji03.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom03.07.2017. Vikendica s pripadajućim zemljištem08.10.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.07.2017.
Mjesto Bedenica03.07.2017. Poštanski broj 1038103.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.07.2017. Površina 109,0003.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 400000,0003.07.2017. 300000,00 39816,84
Katastarska općina Bedenica03.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno03.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno03.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom03.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Vikendica sa pripadajućim zemljištem se koristi kao ruralna kuća za odmor za što ima rješenje Upravnog odjela za gospodarstvo i fondove Europske unije Zagrebačke županije KLASA: UP/I-335-03/1 8-01/0 I , UR. BROJ : 238-0219-18-4 , Sv. Ivan Zelina, 16. ožujak 2018. i rješenje KLASA:UP/I 335-03/21-01/07 , URBROJ:283/1-10-01-05/02-21-04 od 21. lipnja 2021 godine istog upravnog odjela.01.02.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd03.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.07.2017.
Mjesto Bedenica03.07.2017. Poštanski broj 1038103.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.07.2017. Površina 1784,0003.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7000,0003.07.2017. 929,0603.07.2017.
Katastarska općina Bedenica03.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno03.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama03.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.07.2017.
Postotak 33,0003.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd03.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.07.2017.
Mjesto Bedenica03.07.2017. Poštanski broj 1038103.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.07.2017. Površina 4358,0003.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0003.07.2017. 1327,2303.07.2017.
Katastarska općina Bedenica03.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno03.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama03.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom03.07.2017.
Postotak 33,0003.07.2017. 50,0001.02.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Radi se o vinogradu Trlovec ( čestica 2579) , stvarni udio je 2221/435801.02.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada03.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.07.2017.
Mjesto Bedenica03.07.2017. Poštanski broj 1038103.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.07.2017. Površina 370,0003.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0003.07.2017. 265,4503.07.2017.
Katastarska općina Bedenica03.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno03.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama03.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom03.07.2017.
Postotak 33,0003.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena U naravi se radi o pašnjaku i put Trlovec - tako se vodi u ZK ulošku ( čestica 2578/2)01.02.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada03.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.07.2017.
Mjesto Bosna03.07.2017. Poštanski broj 1038103.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.07.2017. Površina 3108,0003.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0003.07.2017. 1327,2303.07.2017.
Katastarska općina Bedenica03.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno03.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama03.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.07.2017.
Postotak 25,0003.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)03.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.07.2017.
Mjesto Bedenica03.07.2017. Poštanski broj 1038103.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.07.2017. Površina 3709,0003.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0003.07.2017. 3318,0703.07.2017.
Katastarska općina Bedenica03.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno03.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno03.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom03.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Oranica Turkovčina , Toševec , čestica 565/1201.02.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Bedenica Poštanski broj 10381
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 161,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600000,00 79633,69
Katastarska općina Bedenica Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Obiteljska kuća sa okućnicom01.02.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Bedenica Poštanski broj 10381
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1147,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,00 265,45
Katastarska općina Bedenica Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena kčb 534/401.02.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Bedenica Poštanski broj 10381
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 946,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000,00 132,72
Katastarska općina Bedenica Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena kčb 544/401.02.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište08.10.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.10.2021.
Mjesto Vrsi08.10.2021. Poštanski broj 2323508.10.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.10.2021. Površina 385,0008.10.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 187500,0008.10.2021. 24885,5308.10.2021.
Katastarska općina Vrsi08.10.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno08.10.2021.
Oblik vlasništva Osobno08.10.2021. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada08.10.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine Oročena štednja08.10.2021.
Napomena 08.10.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada01.02.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.02.2022.
Mjesto Bedenica01.02.2022. Poštanski broj 1038101.02.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.02.2022. Površina 1331,0001.02.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4000,0001.02.2022. 530,8901.02.2022.
Katastarska općina Bedenica01.02.2022. Vrsta vlasništva Knjižno01.02.2022.
Oblik vlasništva Osobno01.02.2022. Način stjecanja Nasljedstvom01.02.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 01.02.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak01.02.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.02.2022.
Mjesto Bedenica01.02.2022. Poštanski broj 1038101.02.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.02.2022. Površina 746,0001.02.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3500,0001.02.2022. 464,5301.02.2022.
Katastarska općina Bedenica01.02.2022. Vrsta vlasništva Knjižno01.02.2022.
Oblik vlasništva Osobno01.02.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.02.2022.
Napomena Parcela je kupljena od Marije Kranjec ( zapušteni vinograd) , čestica 2575/101.02.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada01.02.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.02.2022.
Mjesto Bedenica01.02.2022. Poštanski broj 1038101.02.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.02.2022. Površina 1971,0001.02.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2500,0001.02.2022. 331,8101.02.2022.
Katastarska općina Bedenica01.02.2022. Vrsta vlasništva Knjižno01.02.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama01.02.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.02.2022.
Postotak 17,0001.02.2022.
Napomena U naravi je zapušteni pašnjak , kupljen 2021 od Darinka Šafranec i Josip Cvrlja Stvarni udio vlasništva je 1/601.02.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma01.02.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.02.2022.
Mjesto Bedenica01.02.2022. Poštanski broj 1038101.02.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.02.2022. Površina 6755,0001.02.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0001.02.2022. 663,6101.02.2022.
Katastarska općina Bedenica01.02.2022. Vrsta vlasništva Knjižno01.02.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama01.02.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.02.2022.
Postotak 8,0001.02.2022.
Napomena Šuma kupljena od Darinke Šafranec i Josipa Cvrlja 2021 Stvarni suvlasnički udio je 1/12 kčb 256801.02.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)01.02.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.02.2022.
Mjesto Bedenica01.02.2022. Poštanski broj 1038101.02.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.02.2022. Površina 3028,0001.02.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0001.02.2022. 663,6101.02.2022.
Katastarska općina Bedenica01.02.2022. Vrsta vlasništva Knjižno01.02.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama01.02.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.02.2022.
Postotak 8,0001.02.2022.
Napomena Kupljeno od Darinka Šafranec i Josip Cvrlja 2021 Stvarni udio suvlasništva je 1/12 čkb 258001.02.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)01.02.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.02.2022.
Mjesto Bedenica01.02.2022. Poštanski broj 1038101.02.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.02.2022. Površina 10614,0001.02.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8000,0001.02.2022. 1061,7801.02.2022.
Katastarska općina Bedenica01.02.2022. Vrsta vlasništva Knjižno01.02.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama01.02.2022. Način stjecanja Nasljedstvom01.02.2022.
Postotak 20,0001.02.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Oranica Pod Mladina kčb 242801.02.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)01.02.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.02.2022.
Mjesto Bedenica01.02.2022. Poštanski broj 1038101.02.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.02.2022. Površina 1460,0001.02.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3500,0001.02.2022. 464,5301.02.2022.
Katastarska općina Bedenica01.02.2022. Vrsta vlasništva Knjižno01.02.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama01.02.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.02.2022.
Postotak 50,0001.02.2022.
Napomena Čestica 2608/1 Kupljeno od Kranjec Barica U naravi je šuma - smreka01.02.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji03.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil03.07.2017. Marka/tip Toyota03.07.2017.
Godina proizvodnje 200803.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,0003.07.2017. 70000,00 60000,0001.02.2022. 7963,3701.02.2022.
Oblik vlasništva Osobno03.07.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)03.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil03.07.2017. Marka/tip Škoda03.07.2017.
Godina proizvodnje 200503.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0003.07.2017. 6500,00 5000,0001.02.2022. 663,6101.02.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug03.07.2017. Dijete Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip osobni automobil Audi
Godina proizvodnje 2018 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 110000,00 100000,0001.02.2022. 13272,2801.02.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji03.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji03.07.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice03.07.2017. Naziv poslovnog subjekta Hrvatsk1 telekom 03.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656003.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta Ulica grada Vokovara , Zagreb03.07.2017.
Broj dionica 5003.07.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 180,0003.07.2017. 23,8903.07.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu03.07.2017.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 03.07.2017. 03.07.2017. 03.07.2017. 03.07.2017. OIB 03.07.2017. 03.07.2017. 03.07.2017. 03.07.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno03.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.07.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice03.07.2017. Naziv poslovnog subjekta Magma03.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 6721509237803.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb03.07.2017.
Broj dionica 10003.07.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 0,4003.07.2017. 0,0003.07.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu03.07.2017.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 03.07.2017. 03.07.2017. 03.07.2017. 03.07.2017. OIB 03.07.2017. 03.07.2017. 03.07.2017. 03.07.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno03.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.07.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice03.07.2017. Naziv poslovnog subjekta Kraš03.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 9498960503003.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb03.07.2017.
Broj dionica 10003.07.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 470,0003.07.2017. 62,3803.07.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos03.07.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug03.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.07.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu03.07.2017. Naziv poslovnog subjekta Reiffeisen INVEST03.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 8176922434903.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb03.07.2017.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 86076,6903.07.2017. 18824,5908.10.2021. 2371,6616.01.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno03.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka03.07.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu03.07.2017. Naziv poslovnog subjekta Zagrebačka banka03.07.2017. Zagrebačka banka ZB Invest16.01.2023.
OIB poslovnog subjekta 9296322347303.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb03.07.2017.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 7900,0003.07.2017. 2555,9216.01.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno03.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.07.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Nositelj OPG-a08.10.2021. Naziv poslovnog subjekta OPG Slavko Cvrlja08.10.2021.
OIB poslovnog subjekta 4634343660008.10.2021. Sjedište poslovnog subjekta Bosna 7 , Bedenica 1038108.10.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno08.10.2021. Način stjecanja Nasljedstvom08.10.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 08.10.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji03.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 55796,0003.07.2017. 7405,4003.07.2017. Valuta HRK - Hrvatska Kuna03.07.2017. EUR - Euro03.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno03.07.2017. Način stjecanja Prodajom imovine03.07.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 14300,0003.07.2017. Valuta AUD - Australski Dolar03.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno03.07.2017. Način stjecanja Prodajom imovine03.07.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 7000,0003.07.2017. 7220,0001.02.2022. 7220,7916.01.2023. Valuta EUR - Euro03.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno03.07.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od imovine i imovinskih prava03.07.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 21100,0003.07.2017. 21250,00 21251,8701.02.2022. Valuta EUR - Euro03.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno03.07.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Prodajom imovine03.07.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 8000,0003.07.2017. 8852,00 8852,7416.01.2023. Valuta EUR - Euro03.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno03.07.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka03.07.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 6700,0003.07.2017. 7220,00 Valuta HRK - Hrvatska Kuna03.07.2017. EUR - Euro
Oblik vlasništva Dijete03.07.2017. Osobno, Dijete Način stjecanja Od drugih izvora dohotka03.07.2017. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 7000,00 929,06 Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Dijete Način stjecanja Od drugih izvora dohotka
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 65000,00 8626,98 Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Od drugih izvora dohotka
Napomena Prodaja dionica KRAŠ

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji03.07.2017.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: