Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Siniša Orlić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Siniša28.04.2017. Prezime Orlić28.04.2017.
Stručna sprema VSS28.04.2017.
Zvanje dipl ing pomorskog prometa28.04.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke28.04.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana28.04.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece28.04.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 53270 Senj28.04.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.04.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ministra28.04.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture28.04.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb28.04.2017. Ulica Prisavlje28.04.2017. Kućni broj 1428.04.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851616925028.04.2017. Fax (službeni) +3851616906928.04.2017.
Datum početka mandata 03/04/201728.04.2017. Predviđeni datum kraja mandata 01/04/202028.04.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.04.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji28.04.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji28.04.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.04.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji28.04.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Lučki kapetan Lučke kapetanije Senj28.04.2017. Naziv pravne osobe Ministarstvo mora prometa i infrastrukture28.04.2017. OIB pravne osobe 2287451517028.04.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb28.04.2017. Ulica Prisavlje28.04.2017. Kućni broj 1428.04.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/06/199828.04.2017. Datum prestanka radnog odnosa 31/03/201728.04.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 23677,8528.04.2017. Neto iznos (HRK) 15406,7228.04.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.04.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.04.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji28.04.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji28.04.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Dječji vrtić Travica Senj28.04.2017. OIB poslodavca 2235484073428.04.2017.
Bruto iznos (HRK) 81500,0028.04.2017. Neto iznos (HRK) 60000,0028.04.2017.
Datum stupanja u radni odnos 01/05/200028.04.2017. Datum prestanka radnog odnosa 28.04.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji28.04.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji28.04.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.04.2017. Nosioc obveze Osobno28.04.2017.
Vjerovnik Erste Banka28.04.2017. Iznos duga 76000,0028.04.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.04.2017. Godina zaduženja 201428.04.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 8428.04.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1224,7028.04.2017. Ugovorena kamatna stopa 9,0528.04.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.04.2017. Nosioc obveze Osobno28.04.2017.
Vjerovnik Erste Banka28.04.2017. Iznos duga 76000,0028.04.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.04.2017. Godina zaduženja 201528.04.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 6028.04.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1566,5928.04.2017. Ugovorena kamatna stopa 8,7028.04.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.04.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.04.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom28.04.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.04.2017.
Mjesto Senj28.04.2017. Poštanski broj 5327028.04.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.04.2017. Površina 767,0028.04.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1875000,0028.04.2017.
Katastarska općina Krivi Put28.04.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.04.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.04.2017. Način stjecanja Nasljedstvom28.04.2017.
Postotak 33,0028.04.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom28.04.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.04.2017.
Mjesto Krivi Put28.04.2017. Poštanski broj 5327128.04.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.04.2017. Površina 1000,0028.04.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000000,0028.04.2017.
Katastarska općina Krivi Put28.04.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.04.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.04.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.04.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji28.04.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.04.2017. Marka/tip Volkswagen28.04.2017.
Godina proizvodnje 199828.04.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0028.04.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.04.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.04.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.04.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji28.04.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice28.04.2017. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom d.d.28.04.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656028.04.2017. Sjedište poslovnog subjekta Roberta Frangeša Mihanovića 928.04.2017.
Broj dionica 1528.04.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 0,0028.04.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Nije izvršen prijenos28.04.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.04.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.04.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji28.04.2017.

Podatci o štednji

Iznos 6000,0028.04.2017. Valuta EUR - Euro28.04.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.04.2017. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava28.04.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji28.04.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: