Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Siniša Orlić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Siniša28.04.2017. Prezime Orlić28.04.2017.
Stručna sprema VSS28.04.2017.
Zvanje dipl ing pomorskog prometa28.04.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke28.04.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana28.04.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece28.04.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 53270 Senj28.04.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.04.2017. Postoji02.03.2021. Mjesto 10000 Zagreb02.03.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Pomoćnik ministra28.04.2017. ravnatelj uprave02.03.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture28.04.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb28.04.2017. Ulica Prisavlje28.04.2017. Kućni broj 1428.04.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851616925028.04.2017.
Datum početka mandata 03/04/201728.04.2017. 11/02/202102.03.2021. Predviđeni datum kraja mandata 01/04/202028.04.2017. 12/02/202102.03.2021. 12/02/202513.01.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.04.2017. Stvarni datum kraja mandata 11/02/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji28.04.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji28.04.2017. Postoji02.03.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost član upravnog vijeća02.03.2021. Naziv pravne osobe Hrvatski registar brodova02.03.2021.
OIB pravne osobe 0460192320802.03.2021. Način obnašanja dužnosti Profesionalno02.03.2021.
Datum početka dužnosti 26/11/202002.03.2021. Datum kraja dužnosti 27/11/202402.03.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 21000 Split02.03.2021. Ulica Marasovića02.03.2021. Kućni broj 6702.03.2021.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3852140811102.03.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.04.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji28.04.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Lučki kapetan Lučke kapetanije Senj28.04.2017. Pomoćnik ministra02.03.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo mora prometa i infrastrukture28.04.2017. OIB pravne osobe 2287451517028.04.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb28.04.2017. Ulica Prisavlje28.04.2017. Kućni broj 1428.04.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/06/199828.04.2017. 01/04/201702.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/03/201728.04.2017. 11/02/202102.03.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 23677,8528.04.2017. 33323,2902.03.2021. 28501,5613.01.2022. Neto iznos (HRK) 15406,7228.04.2017. 15059,7202.03.2021. 17532,9202.03.2021. 18364,1513.01.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.04.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.04.2017. Postoji02.03.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2000,0002.03.2021. Pravna osnova Od nesamostalnog rada02.03.2021.
Vremenski raspon Mjesečno02.03.2021.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 75000,0002.03.2021. Pravna osnova Od druge djelatnosti02.03.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini02.03.2021.
Druga djelatnost iznajmljivanje smještaja u turizmu02.03.2021.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji28.04.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Dječji vrtić Travica Senj28.04.2017. OIB poslodavca 2235484073428.04.2017.
Bruto iznos (HRK) 81500,0028.04.2017. 9200,0002.03.2021. 9216,0113.01.2022. Neto iznos (HRK) 60000,0028.04.2017. 5700,0002.03.2021. 5816,3013.01.2022.
Datum stupanja u radni odnos 01/05/200028.04.2017. Datum prestanka radnog odnosa 28.04.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji28.04.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji28.04.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji28.04.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.04.2017. Nositelj obveze Osobno28.04.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste Banka28.04.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 76000,0028.04.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.04.2017. Godina zaduženja 201428.04.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 8428.04.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1224,7028.04.2017. Ugovorena kamatna stopa 9,0528.04.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.04.2017. Nositelj obveze Osobno28.04.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste Banka28.04.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 76000,0028.04.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.04.2017. Godina zaduženja 201528.04.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 6028.04.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1566,5928.04.2017. Ugovorena kamatna stopa 8,7028.04.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit02.03.2021. Nositelj obveze Osobno02.03.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka02.03.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 65479,0002.03.2021. 100000,0013.01.2022.
Valuta duga EUR - Euro02.03.2021. Godina zaduženja 201902.03.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 15002.03.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 578,0002.03.2021. Ugovorena kamatna stopa 2,7002.03.2021.
Napomena U izvještaju za prošlu godinu sam krivo upisao iznos duga u visini kredita koji mi je ostao za otplatiti. početni iznos glavnice iznosi 100.000 E, a trenutni dug po tom kreditu je 60.680 E.13.01.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.04.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.04.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom28.04.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.04.2017.
Mjesto Senj28.04.2017. Poštanski broj 5327028.04.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.04.2017. Površina 767,0028.04.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1875000,0028.04.2017.
Katastarska općina Krivi Put28.04.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.04.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.04.2017. Način stjecanja Nasljedstvom28.04.2017.
Postotak 33,0028.04.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom28.04.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.04.2017.
Mjesto Krivi Put28.04.2017. Poštanski broj 5327128.04.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.04.2017. Površina 1000,0028.04.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000000,0028.04.2017.
Katastarska općina Krivi Put28.04.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.04.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.04.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.04.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji28.04.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.04.2017. Marka/tip Volkswagen28.04.2017.
Godina proizvodnje 199828.04.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 20000,0028.04.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.04.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.04.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil02.03.2021. Marka/tip Hyundai02.03.2021.
Godina proizvodnje 201402.03.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 70000,0002.03.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug02.03.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)02.03.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil02.03.2021. Marka/tip nissan02.03.2021.
Godina proizvodnje 201702.03.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 36000,0002.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno02.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.03.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.04.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji28.04.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice28.04.2017. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom d.d.28.04.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656028.04.2017. Sjedište poslovnog subjekta Roberta Frangeša Mihanovića 928.04.2017.
Broj dionica 1528.04.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 0,0028.04.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos28.04.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno28.04.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.04.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji28.04.2017.

Podatci o štednji

Iznos 6000,0028.04.2017. 30000,0002.03.2021. Valuta EUR - Euro28.04.2017. HRK - Hrvatska Kuna02.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno28.04.2017. Osobno, Bračni drug02.03.2021. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava28.04.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 7200,0013.01.2022. Valuta EUR - Euro13.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno13.01.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.01.2022.
Napomena 13.01.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji28.04.2017.