Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Siniša Marović

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Siniša 08.06.2017. Prezime Marović08.06.2017.
Stručna sprema VŠS08.06.2017.
Zvanje Ekonomist08.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica08.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana08.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece08.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 21410 Postira08.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji08.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik08.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Postira08.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 21410 Postira08.06.2017. Ulica Polježice08.06.2017. Kućni broj 208.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852171791008.06.2017.
Datum početka mandata 26/05/201708.06.2017. 21/05/2021 Predviđeni datum kraja mandata 20/05/202108.06.2017. 18/05/2025
Način obnašanja dužnosti Profesionalno08.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji08.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji08.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji08.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji08.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Viši referent08.06.2017. Naziv pravne osobe Općina Postira08.06.2017. OIB pravne osobe 6867352642108.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21410 Postira08.06.2017. Ulica Polježice08.06.2017. Kućni broj 208.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 19/09/201408.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 25/05/201708.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 13431,2108.06.2017. 14614,97 2100,0002.01.2023. Neto iznos (EUR) 9500,0008.06.2017. 10817,90 1600,0002.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji08.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji08.06.2017. Ne postoji

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 38400,0008.06.2017. 5096,5608.06.2017. Pravna osnova Od umjetničke djelatnosti08.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini08.06.2017.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 10000,0008.06.2017. 1327,2308.06.2017. Pravna osnova Od umjetničke djelatnosti08.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini08.06.2017.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji08.06.2017. Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Primapharme Ljekarne OIB poslodavca 28285339387
Bruto iznos (EUR) 55200,00 81600,0015.06.2021. 6900,0031.01.2022. 915,7931.01.2022. Neto iznos (EUR) 43200,00 5200,00 690,16
Datum stupanja u radni odnos 04/06/2019 01/05/2021 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji08.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji08.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji08.06.2017. Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) HPB Iznos duga (početni iznos glavnice) 38000,00 23890,11
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2020 2022
Rok vraćanja u mjesecima 24 120 Iznos mjesečnog anuiteta 1680,00 250,0402.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,59 4,65
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji08.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji08.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji08.06.2017. Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Opel Zafira Enjoy Ford Fiesta
Godina proizvodnje 2009 2022 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,00 16855,80
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Postoji08.06.2017. Ne postoji

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine08.06.2017. Marka/tip Opel Zafira08.06.2017. Opel Zafira Enjoy
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0008.06.2017. 40000,00 35000,00 4645,30
Oblik vlasništva Osobno08.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada08.06.2017.
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji08.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji08.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 80000,0008.06.2017. 50000,00 9954,21 Valuta HRK - Hrvatska Kuna08.06.2017. EUR - Euro08.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug, Dijete08.06.2017. Osobno, Bračni drug, Dijete, Dijete Dijete, Dijete Dijete, Dijete, Dijete Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od samostalne djelatnosti08.06.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji08.06.2017. Ne postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Naš Hajduk08.06.2017. Sjedište pravne osobe Split08.06.2017.
OIB pravne osobe 9484072071808.06.2017.
Datum učlanjenja 01/01/201708.06.2017. Datum kraja članstva 31/12/201708.06.2017.
Funkcije 08.06.2017.
Napomena