Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Šime Jerčić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Šime26.03.2015. Prezime Jerčić26.03.2015.
Stručna sprema Magistar26.03.2015.
Zvanje Diplomirani pravnik 26.03.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke26.03.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Izvanbračna zajednica26.03.2015.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece26.03.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 21000 Split26.03.2015. 10000 Zagreb04.03.2020.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji26.03.2015. Ne postoji04.03.2020. Mjesto 10410 Velika Gorica26.03.2015.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Ravnatelj26.03.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ured komisije za odnose s vjerskim zajednicama Vlade Republike Hrvatske26.03.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb26.03.2015. Ulica Mesnička26.03.2015. Kućni broj 2326.03.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456955726.03.2015. Fax (službeni) +3851456938326.03.2015.
Datum početka mandata 26/02/201526.03.2015. 20/02/202004.03.2020. Predviđeni datum kraja mandata 25/02/201826.03.2015. 20/02/202404.03.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno26.03.2015. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji26.03.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji26.03.2015.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji26.03.2015.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji26.03.2015.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Privremeni ravnatelj26.03.2015. Ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja04.03.2020. Naziv pravne osobe Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama Vlade RH26.03.2015. Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama Vlade Republike Hrvatske04.03.2020. OIB pravne osobe 4997439226226.03.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb26.03.2015. Ulica Mesnička26.03.2015. Kućni broj 2326.03.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 14/11/201326.03.2015. 27/02/201904.03.2020. Datum prestanka radnog odnosa 25/02/201526.03.2015. 20/02/202004.03.2020.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 18125,0026.03.2015. 21104,9204.03.2020. Neto iznos (HRK) 11488,3226.03.2015. 13235,2004.03.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji26.03.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji26.03.2015. Postoji04.03.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 767,1804.03.2020. Pravna osnova Od kapitala04.03.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini04.03.2020.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji26.03.2015.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji26.03.2015.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatski centar za poljoprivredu hranu i selo - Zavod za zaštitu bilja26.03.2015. Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu04.03.2020. OIB poslodavca 3550626918626.03.2015.
Bruto iznos (HRK) 133371,4826.03.2015. 12940,4204.03.2020. Neto iznos (HRK) 89401,8026.03.2015. 8553,2504.03.2020.
Datum stupanja u radni odnos 17/03/200926.03.2015. Datum prestanka radnog odnosa 26.03.2015.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji26.03.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji26.03.2015.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji26.03.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji26.03.2015. Postoji04.03.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan04.03.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.03.2020.
Mjesto Zagreb04.03.2020. Poštanski broj 1000004.03.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.03.2020. Površina 59,9604.03.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 670000,0004.03.2020.
Katastarska općina Trnje04.03.2020. Vrsta vlasništva Knjižno04.03.2020.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug04.03.2020. Način stjecanja Na neki drugi način04.03.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine Kupnjom od primitaka od nesamostalnog rada i darovanjem od roditelja04.03.2020.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji26.03.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.03.2015. Marka/tip Mazda26.03.2015. Mazda 304.03.2020.
Godina proizvodnje 199926.03.2015. 200904.03.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 12000,0026.03.2015. 30000,0004.03.2020.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug26.03.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom26.03.2015.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji26.03.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji26.03.2015.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice26.03.2015. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom d.d. 26.03.2015.
OIB poslovnog subjekta 8179314656026.03.2015. Sjedište poslovnog subjekta Roberta Frangeša Mihanovića 9 10110 Zagreb26.03.2015.
Broj dionica 8926.03.2015. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 100,0026.03.2015.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Nije izvršen prijenos26.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno26.03.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.03.2015.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice26.03.2015. Naziv poslovnog subjekta Belje d.d. 26.03.2015.
OIB poslovnog subjekta 9240444515526.03.2015. Sjedište poslovnog subjekta Industrijska zona 1, Mece 31326 Darda26.03.2015.
Broj dionica 39526.03.2015. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 40,0026.03.2015.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Nije izvršen prijenos26.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno26.03.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.03.2015.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu26.03.2015. Naziv poslovnog subjekta PBZ Invest d.o.o.26.03.2015.
OIB poslovnog subjekta 7307396057326.03.2015. Sjedište poslovnog subjekta Ilica 5, 10000 Zagreb26.03.2015.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 138,6326.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno26.03.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.03.2015.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu26.03.2015. Naziv poslovnog subjekta PBZ Invest d.o.o26.03.2015.
OIB poslovnog subjekta 7307396057326.03.2015. Sjedište poslovnog subjekta Ilica 5, 10000 Zagreb26.03.2015.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 132,8526.03.2015.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug26.03.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.03.2015.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu30.03.2015. Naziv poslovnog subjekta PBZ Invest d.o.o.30.03.2015.
OIB poslovnog subjekta 7307396057330.03.2015. Sjedište poslovnog subjekta Ilica 5, 10000 Zagreb30.03.2015.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 38190,0030.03.2015. 198224,6704.03.2020.
Oblik vlasništva Osobno30.03.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.03.2015.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu30.03.2015. Naziv poslovnog subjekta PBZ Invest d.o.o.30.03.2015.
OIB poslovnog subjekta 7307396057330.03.2015. Sjedište poslovnog subjekta Ilica 5, 10000 Zagreb30.03.2015.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 18930,0030.03.2015. 131629,8904.03.2020.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug30.03.2015. Osobno04.03.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.03.2015.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu04.03.2020. Naziv poslovnog subjekta PBZ Invest d.o.o.04.03.2020.
OIB poslovnog subjekta 7307396057304.03.2020. Sjedište poslovnog subjekta Ilica 5, 10000 Zagreb04.03.2020.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 10543,2104.03.2020.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug04.03.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.03.2020.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji26.03.2015.

Podatci o štednji

Iznos 5209,0026.03.2015. Valuta EUR - Euro26.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno26.03.2015. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.03.2015. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.03.2015.

Podatci o štednji

Iznos 28000,0026.03.2015. Valuta EUR - Euro26.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Izvanbračni drug26.03.2015. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala26.03.2015. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala26.03.2015.

Podatci o štednji

Iznos 7080,0026.03.2015. Valuta EUR - Euro26.03.2015.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug26.03.2015. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine26.03.2015. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine26.03.2015.

Podatci o štednji

Iznos 100000,0004.03.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna04.03.2020.
Oblik vlasništva Osobno04.03.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.03.2020.

Podatci o štednji

Iznos 178756,0004.03.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna04.03.2020.
Oblik vlasništva Osobno04.03.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.03.2020.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji26.03.2015.