Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Sebastian Rogač

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Sebastian05.02.2019. Prezime Rogač05.02.2019.
Stručna sprema VSS05.02.2019.
Zvanje diplomirani pravnik i profesor eng i njem jezika05.02.2019. Stranačka pripadnost Nisam član stranke05.02.2019.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana05.02.2019.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece05.02.2019.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb05.02.2019.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji05.02.2019.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Savjetnik Predsjednika Republike Hrvatske05.02.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ured Predsjednika Republike Hrvatske05.02.2019.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb05.02.2019. Ulica Pantovčak 05.02.2019. Kućni broj 24105.02.2019.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456510705.02.2019. Fax (službeni) +3851456527005.02.2019.
Datum početka mandata 16/01/201905.02.2019. Predviđeni datum kraja mandata 18/02/202005.02.2019.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno05.02.2019. Stvarni datum kraja mandata 18/02/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji05.02.2019.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji05.02.2019.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji05.02.2019.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji05.02.2019.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto savjetnik ministrice vanjskih i europskih poslova te voditelj Službe za Euroaziju05.02.2019. Naziv pravne osobe Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske05.02.2019. OIB pravne osobe 4354112222405.02.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb05.02.2019. Ulica Trg Nikole Šubića Zrinskog05.02.2019. Kućni broj 705.02.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 19/10/200905.02.2019. Datum prestanka radnog odnosa 15/01/201905.02.2019.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 26721,9705.02.2019. Neto iznos (HRK) 16399,6005.02.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji05.02.2019.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji05.02.2019.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji05.02.2019.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji05.02.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji05.02.2019.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji05.02.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan05.02.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2019.
Mjesto Zagreb05.02.2019. Poštanski broj 1000005.02.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.02.2019. Površina 83,2705.02.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1250000,0005.02.2019.
Katastarska općina Remete05.02.2019. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2019.
Oblik vlasništva Osobno05.02.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom05.02.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom05.02.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2019.
Mjesto Zagreb05.02.2019. Poštanski broj 1000005.02.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.02.2019. Površina 193,0005.02.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 350000,0005.02.2019.
Katastarska općina Grad Zagreb05.02.2019. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2019.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka05.02.2019.
Postotak 50,0005.02.2019.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji05.02.2019.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil05.02.2019. Marka/tip Audi A405.02.2019.
Godina proizvodnje 201605.02.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 180000,0005.02.2019. 170000,0010.03.2020.
Oblik vlasništva Osobno05.02.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada05.02.2019.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil05.02.2019. Marka/tip Citroen C305.02.2019.
Godina proizvodnje 200805.02.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0005.02.2019. 17000,0010.03.2020.
Oblik vlasništva Osobno05.02.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada05.02.2019.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji05.02.2019.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji05.02.2019.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice05.02.2019. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom d.d.05.02.2019.
OIB poslovnog subjekta 8179314656005.02.2019. Sjedište poslovnog subjekta Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb05.02.2019.
Broj dionica 6905.02.2019. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 153,5005.02.2019. 167,0010.03.2020.
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%05.02.2019.
Oblik vlasništva Osobno05.02.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada05.02.2019.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji05.02.2019.

Podatci o štednji

Iznos 40000,0005.02.2019. 70000,0010.03.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna05.02.2019.
Oblik vlasništva Osobno05.02.2019. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada05.02.2019.

Podatci o štednji

Iznos 5000,0005.02.2019. Valuta USD - Američki Dolar05.02.2019.
Oblik vlasništva Osobno05.02.2019. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada05.02.2019.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji05.02.2019.