Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Saša Horvat

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Saša15.12.2015. Prezime Horvat 15.12.2015.
Stručna sprema VSS15.12.2015.
Zvanje diplomirani inžinjer sigurnosti15.12.2015. Stranačka pripadnost Hrvatska Narodna Stranka - Liberalni Demokrati15.12.2015. Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati15.12.2015. Nisam član stranke21.01.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana15.12.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece15.12.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 40000 Šenkovec15.12.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji15.12.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik15.12.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Šenkovec15.12.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 40000 Šenkovec15.12.2015. Ulica Josipa Bedekovića15.12.2015. Kućni broj 1115.12.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854034325015.12.2015.
Datum početka mandata 23/05/201315.12.2015. 22/05/201723.05.2017. Predviđeni datum kraja mandata 10/05/201715.12.2015. 24/05/202123.05.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski15.12.2015. Stvarni datum kraja mandata 01/06/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji15.12.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji15.12.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji15.12.2015.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto stručnjak zaštite na radu15.12.2015. Naziv pravne osobe Zavod za kontrolu kvalitete i conzulting d.o.o.15.12.2015. OIB pravne osobe 0755488773415.12.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 40000 Čakovec15.12.2015. Ulica Park Rudolfa Kropeka15.12.2015. Vukovarska ulica 31.05.2022. Kućni broj 215.12.2015. 131.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 23/09/200815.12.2015. Datum prestanka radnog odnosa 15.12.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji15.12.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto stručnjak zaštite na radu15.12.2015. 31.05.2022. Naziv pravne osobe Zavod za kontrolu kvalitete i conzulting d.o.o.15.12.2015. 31.05.2022. OIB pravne osobe 0755488773415.12.2015. 31.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 40000 Čakovec15.12.2015. 31.05.2022. Ulica Park Rudolfa Kropeka15.12.2015. 31.05.2022. Kućni broj 215.12.2015. 31.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 23/09/200815.12.2015. 31.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 15.12.2015.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Volonterski (HRK) 3500,0015.12.2015. 4500,0025.03.2018. 0,0031.05.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji15.12.2015.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Zavod za kontrolu kvaliitete i conzulting d.o.o.15.12.2015. OIB isplatitelja 0755488773415.12.2015.
Neto iznos mjesečno (HRK) 7500,0015.12.2015. 8300,0023.05.2017. 8600,0021.01.2021. Pravna osnova Od nesamostalnog rada15.12.2015.
Napomena

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Zavod za kontrolu kvalitete i conzulting d.o.o.31.05.2022. OIB isplatitelja 0755488773431.05.2022.
Neto iznos mjesečno (HRK) 9500,0031.05.2022. Pravna osnova Od nesamostalnog rada31.05.2022.
Napomena 31.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji15.12.2015. Postoji24.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 3250,0024.12.2018. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava24.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno24.12.2018.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji15.12.2015.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca osnovna škola Petar Zrinski Šenkovec15.12.2015. OIB poslodavca 2812362059315.12.2015.
Bruto iznos (HRK) 8510,0015.12.2015. 102120,0008.04.2016. 10300,0026.05.2020. Neto iznos (HRK) 6900,0015.12.2015. 82800,0008.04.2016. 8500,0026.05.2020.
Datum stupanja u radni odnos 03/09/200115.12.2015. Datum prestanka radnog odnosa 15.12.2015.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji15.12.2015.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 1500,0015.12.2015. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava15.12.2015.
Vremenski raspon Mjesečno15.12.2015.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji15.12.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji15.12.2015. Postoji25.03.2018. Ne postoji24.12.2018. Postoji17.01.2019. Ne postoji21.01.2021.

Obveza

Vrsta obveze Drugo25.03.2018. Nositelj obveze Osobno25.03.2018.
Druga obveza LEASING ZA KUPNJU PRIVATNOG OSOBNO VOZILO25.03.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PORSCHE LEASING25.03.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 39000,0025.03.2018.
Valuta duga EUR - Euro25.03.2018. Godina zaduženja 201825.03.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 2425.03.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 1625,0025.03.2018. Ugovorena kamatna stopa 0,0025.03.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo17.01.2019. Nositelj obveze Osobno17.01.2019.
Druga obveza LEASING17.01.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PORSCHE LEASING17.01.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 47000,0017.01.2019.
Valuta duga EUR - Euro17.01.2019. Godina zaduženja 201917.01.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 2417.01.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 1960,0017.01.2019. Ugovorena kamatna stopa 0,0017.01.2019.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji15.12.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji15.12.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom15.12.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.12.2015.
Mjesto Šenkovec15.12.2015. Poštanski broj 4000015.12.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.12.2015. Površina 1200,0015.12.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1200000,0015.12.2015.
Katastarska općina Šenkovec15.12.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno15.12.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug15.12.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)15.12.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom15.12.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.12.2015.
Mjesto šenkovec15.12.2015. Šenkovec08.04.2016. Poštanski broj 4000015.12.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.12.2015. Površina 900,0015.12.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 250000,0015.12.2015. 350000,0031.05.2022.
Katastarska općina šenkovec15.12.2015. Šenkovec08.04.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno15.12.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug15.12.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)15.12.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman25.03.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.03.2018.
Mjesto Novigrad25.03.2018. Poštanski broj 5246625.03.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.03.2018. Površina 37,0025.03.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 518000,0025.03.2018. 600000,0031.05.2022.
Katastarska općina Novigrad25.03.2018. Vrsta vlasništva Knjižno25.03.2018.
Oblik vlasništva Osobno25.03.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom25.03.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman25.03.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.03.2018.
Mjesto Novigrad25.03.2018. Poštanski broj 5246625.03.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.03.2018. Površina 30,0025.03.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 450000,0025.03.2018. 500000,0031.05.2022.
Katastarska općina Novigrad25.03.2018. Vrsta vlasništva Knjižno25.03.2018.
Oblik vlasništva Osobno25.03.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom25.03.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište26.05.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.05.2020.
Mjesto Gornji Srbani26.05.2020. Poštanski broj 5247426.05.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.05.2020. Površina 1060,0026.05.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 450000,0026.05.2020.
Katastarska općina Brtonigla26.05.2020. Vrsta vlasništva Knjižno26.05.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.05.2020. Osobno01.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom26.05.2020.
Postotak 50,0026.05.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća31.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.05.2022.
Mjesto Šenkovec31.05.2022. Poštanski broj 4000031.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.05.2022. Površina 1200,0031.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1500000,0031.05.2022.
Katastarska općina Šenkovec31.05.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno31.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug31.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)31.05.2022.
Napomena 31.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji15.12.2015. Ne postoji23.05.2017. Postoji21.01.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil15.12.2015. Marka/tip audi15.12.2015.
Godina proizvodnje 200515.12.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 80000,0015.12.2015. 70000,0008.04.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug15.12.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)15.12.2015.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.01.2021. Marka/tip AUDI A6 Sportline21.01.2021.
Godina proizvodnje 201921.01.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 450000,0021.01.2021. 430000,0001.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug21.01.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Nasljedstvom21.01.2021. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)31.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji15.12.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji15.12.2015.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio15.12.2015. Naziv poslovnog subjekta Zavod za kontrolu kvalitete i conzulting d.o.o.15.12.2015.
OIB poslovnog subjekta 0755488773415.12.2015. Sjedište poslovnog subjekta Park Rudolfa Kropeka 2, ČAKOVEC15.12.2015. Vukovarska ulica 1, ČAKOVEC31.05.2022.
Udio vlasništva izražen u postocima 35,0015.12.2015. 100,0008.04.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu15.12.2015. Nije izvršen prijenos31.05.2022.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 15.12.2015. 15.12.2015. 15.12.2015. 15.12.2015. 15.12.2015. 15.12.2015. 15.12.2015. 15.12.2015. 15.12.2015. OIB 15.12.2015. 15.12.2015. 15.12.2015. 15.12.2015. 15.12.2015. 15.12.2015. 15.12.2015. 15.12.2015. 15.12.2015.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno15.12.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom15.12.2015.
Napomena Na osnovu Vašeg mišljenja 711-I-340-M-5-22-04-17 upravljačka prava kao i povratak na direktorsko mjesto izvršeno u 04/202231.05.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji15.12.2015.

Podatci o štednji

Iznos 30000,0015.12.2015. 35000,0008.04.2016. 20000,0025.03.2018. 30000,0024.12.2018. 15000,0017.01.2019. 175000,0026.05.2020. 50000,0021.01.2021. 20000,0001.06.2021. 50000,0031.05.2022. Valuta EUR - Euro15.12.2015. HRK - Hrvatska Kuna26.05.2020.
Oblik vlasništva Osobno15.12.2015. Osobno, Bračni drug26.05.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom15.12.2015. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od samostalne djelatnosti26.05.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 70000,0023.05.2017. 100000,0025.03.2018. 180000,0024.12.2018. 50000,0017.01.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna23.05.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug23.05.2017. Način stjecanja Prodajom imovine23.05.2017. Na neki drugi način, Od drugih izvora dohotka, Prodajom imovine25.03.2018.
Drugi način stjecanja Volonterska naknada načelnika25.03.2018.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 1550000,0026.05.2020. 1250000,0001.06.2021. 2500000,0031.05.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna26.05.2020.
Oblik vlasništva Osobno26.05.2020. Način stjecanja Nasljedstvom26.05.2020. Nasljedstvom, Prodajom imovine31.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Majka Darinka Horvat preminula 2020 god.31.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji15.12.2015. Postoji23.05.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe OŠ Petar Zrinski Šenkovec23.05.2017. Sjedište pravne osobe Maršala Tita, Šenkovec23.05.2017.
OIB pravne osobe 2812362059323.05.2017.
Datum učlanjenja 04/03/201723.05.2017. 04/03/202101.06.2021. Datum kraja članstva 23.05.2017.
Funkcije Predsjednik školskog odbora23.05.2017.
Napomena