Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Sanja Putica

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Sanja27.01.2016. Prezime Putica27.01.2016.
Stručna sprema VSS27.01.2016.
Zvanje profesor kroatistike i opće lingvistike27.01.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica27.01.2016. Hrvatska demokratska zajednica27.01.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana27.01.2016. Razveden/Razvedena31.03.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.01.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 20000 Dubrovnik27.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.01.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik27.01.2016. Pomoćnik ministra31.03.2017. Zastupnik13.07.2017. Pomoćnik ministra19.09.2017. Zastupnik23.01.2019. Državni tajnik Zastupnik Državni tajnik11.02.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor27.01.2016. Hrvatski sabor27.01.2016. Ministarstvo znanosti i obrazovanja31.03.2017. Hrvatski sabor Ministarstvo znanosti i obrazovanja19.09.2017. Hrvatski sabor23.01.2019. Ministarstvo znanosti i obrazovanja Hrvatski sabor Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta11.02.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb27.01.2016. Ulica Trg Sv. Marka27.01.2016. Donje Svetice 31.03.2017. Trg Svetog Marka Donje Svetice 19.09.2017. Trg Svetog Marka23.01.2019. Donje Svetice Trg sv. Marka Kućni broj 627.01.2016. 3831.03.2017. 6 3819.09.2017. 623.01.2019. 38 6

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456922227.01.2016. +3851456900031.03.2017. +38514569537 +3851456900019.09.2017. +3851456953723.01.2019. Fax (službeni) 27.01.2016. +3851459430119.09.2017. +3851459431423.01.2019. +38514569314
Datum početka mandata 28/12/201527.01.2016. 02/03/201731.03.2017. 09/06/2017 02/03/201719.09.2017. 09/06/201723.01.2019. 18/06/2019 18/07/2017 18/07/201911.02.2020. Predviđeni datum kraja mandata 29/11/201927.01.2016. 04/03/201931.03.2017. 01/10/2019 01/06/201919.09.2017. 14/10/202023.01.2019. 30/09/2020 16/10/2020 09/02/202011.02.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.01.2016. Stvarni datum kraja mandata 14/10/2016 09/06/2017 17/7/2019 09/02/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Postoji27.01.2016. Ne postoji31.03.2017.
Dužnost Član Vijeća27.01.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Dubrovnik27.01.2016. 31.03.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 20000 Dubrovnik27.01.2016. 31.03.2017. Ulica Pred dvorom27.01.2016. 31.03.2017. Kućni broj 127.01.2016. 31.03.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852035182327.01.2016. 31.03.2017. Fax (službeni) 27.01.2016.
Datum početka mandata 07/04/201527.01.2016. 31.03.2017. Predviđeni datum kraja mandata 08/06/201727.01.2016. 31.03.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski27.01.2016. 31.03.2017. Stvarni datum kraja mandata 27.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji27.01.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.01.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji27.01.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Ravnateljica 27.01.2016. Pomoćnica ministra Zastupnica19.09.2017. pomoćnik ministra23.01.2019. Naziv pravne osobe Gimnazija Dubrovnik27.01.2016. Ministarstvo znanosti i obrazovanja Hrvatski sabor19.09.2017. Ministarstvoznanosti i obrazovanja23.01.2019. OIB pravne osobe 5809856891727.01.2016. 49508397045 0305572887719.09.2017. 4950839704523.01.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 20000 Dubrovnik27.01.2016. 10000 Zagreb Ulica Frana Supila27.01.2016. Donje Svetice Trg svetog Marka 19.09.2017. Donje Svetice23.01.2019. Kućni broj 327.01.2016. 38 619.09.2017. 3823.01.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/09/200527.01.2016. 02/03/2017 28/12/201519.09.2017. 02/03/201723.01.2019. Datum prestanka radnog odnosa 31/12/201527.01.2016. 09/06/2017 20/06/201619.09.2017. 09/06/201723.01.2019.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Zastupnica 31.03.2017. Zastupnik Naziv pravne osobe Hrvatski sabor31.03.2017. OIB pravne osobe 3859750623431.03.2017. 03055728877
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb31.03.2017. Ulica Trg Sv.Marka 31.03.2017. Trg Svetog Marka Kućni broj 431.03.2017. 6
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 28/12/201531.03.2017. Datum prestanka radnog odnosa 22/12/201631.03.2017. 20/06/2016

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Zastupnik pomoćnik ministra zastupnica11.02.2020. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor Ministarstvo znanosti i obrazovanja Hrvatski sabor11.02.2020. OIB pravne osobe 49508397045 3859750623411.02.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg svetog Marka Donje Svetice Trg Svetog Marka11.02.2020. Kućni broj 6 38 611.02.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 17/06/2017 2/3/2017 10/06/201711.02.2020. Datum prestanka radnog odnosa 17/07/2019 8/6/2017 17/07/201711.02.2020.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 25000,0027.01.2016. 22756,5731.03.2017. 23680,85 20135,0019.09.2017. 26846,8421.12.2018. 23946,0002.09.2019. 22756,57 20356,0011.02.2020. Neto iznos (HRK) 15000,0027.01.2016. 14538,0031.03.2017. 15198,42 14346,5719.09.2017. 17932,6221.12.2018. 16225,1002.09.2019. 14538,00 16253,0011.02.2020.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 0,0027.01.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.01.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji27.01.2016. Postoji21.12.2018. Ne postoji

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0021.12.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak21.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno21.12.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji27.01.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji27.01.2016.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Mali radovi d.o.o27.01.2016. OIB poslodavca 2419448909827.01.2016.
Bruto iznos (HRK) 58452,0027.01.2016. Neto iznos (HRK) 44707,4427.01.2016.
Datum stupanja u radni odnos 01/07/200627.01.2016. Datum prestanka radnog odnosa 27.01.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji27.01.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji27.01.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.01.2016. Nosioc obveze Osobno27.01.2016.
Vjerovnik Sberbank27.01.2016. OTP20.02.2019. Iznos duga 30000,0027.01.2016. 25000,0031.03.2017. 480000,0020.02.2019.
Valuta duga EUR - Euro27.01.2016. HRK - Hrvatska Kuna20.02.2019. Godina zaduženja 201427.01.2016. 201920.02.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 14427.01.2016. 18020.02.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 324,0027.01.2016. 3382,1520.02.2019. Ugovorena kamatna stopa 7,9927.01.2016. 3,2920.02.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan27.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Dubrovnik27.01.2016. Poštanski broj 2000027.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 150,0027.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2200000,0027.01.2016.
Katastarska općina Dubrovnik27.01.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.01.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.01.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.01.2016. Marka/tip VW Golf 727.01.2016.
Godina proizvodnje 201427.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 108000,0027.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.01.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji27.01.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji27.01.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji27.01.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Lions club Dubrovnik Sveti Vlaho27.01.2016. Sjedište pravne osobe Dubrovnik27.01.2016.
OIB pravne osobe 3067354941727.01.2016.
Datum učlanjenja 05/09/200727.01.2016. Datum kraja članstva 27.01.2016.
Funkcije Član27.01.2016.