Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Sanja Palčić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Sanja17.06.2016. Prezime Palčić17.06.2016.
Stručna sprema VSS17.06.2016.
Zvanje diplomirani pravnik17.06.2016. Stranačka pripadnost Nisam član stranke17.06.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana17.06.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece17.06.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb17.06.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji17.06.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Glavni tajnik17.06.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Rada I Mirovinskog Sustava17.06.2016. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava17.06.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb17.06.2016. Ulica Ulica grada Vukovara 17.06.2016. Kućni broj 7817.06.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851610683517.06.2016. Fax (službeni) +3851610963817.06.2016.
Datum početka mandata 10/05/201217.06.2016. 22/12/201617.01.2017. Predviđeni datum kraja mandata 09/05/201617.06.2016. 21/12/202017.01.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno17.06.2016. Stvarni datum kraja mandata 23/07/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji17.06.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji17.06.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji17.06.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji17.06.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto tajnica ministarstva17.06.2016. Naziv pravne osobe Ministarstvo uprave17.06.2016. OIB pravne osobe 8170055083217.06.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb17.06.2016. Ulica Maksimirska 17.06.2016. Kućni broj 6317.06.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 11/03/201017.06.2016. Datum prestanka radnog odnosa 17.06.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto načelnik odjela17.01.2017. Naziv pravne osobe Ministarstvo uprave17.01.2017. OIB pravne osobe 8170055083217.01.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb17.01.2017. Ulica Maksimirska ulica17.01.2017. Kućni broj 6317.01.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/12/200917.01.2017. Datum prestanka radnog odnosa 17.01.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto glavni tajnik31.07.2020. Naziv pravne osobe Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava31.07.2020. OIB pravne osobe 5396948650031.07.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb31.07.2020. Ulica Ulica grada Vukovara 31.07.2020. Kućni broj 7831.07.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 10/05/201231.07.2020. Datum prestanka radnog odnosa 31.07.2020.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 25277,9217.06.2016. 28399,9217.01.2017. 32845,3631.07.2020. Neto iznos (HRK) 14578,4717.06.2016. 17160,4717.01.2017. 20257,6431.07.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji17.06.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji17.06.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 12320,0017.06.2016. 17900,0017.01.2017. Pravna osnova Od nesamostalnog rada17.06.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini17.06.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2200,0019.07.2016. 2600,0030.12.2019. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava19.07.2016.
Vremenski raspon Mjesečno19.07.2016.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji17.06.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji17.06.2016.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca u00c5u00bdupanijsko državno odvjetništvo Zagreb17.06.2016. OIB poslodavca 1648800114517.06.2016.
Bruto iznos (HRK) 99765,8217.06.2016. 8313,8231.07.2020. Neto iznos (HRK) 69521,6917.06.2016. 5793,4731.07.2020.
Datum stupanja u radni odnos 01/04/198017.06.2016. Datum prestanka radnog odnosa 17.06.2016. 13/04/202031.07.2020.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji17.06.2016. Postoji31.07.2020.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 4232,6131.07.2020. Pravna osnova Od osiguranja31.07.2020.
Vremenski raspon Mjesečno31.07.2020.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 2000,0031.07.2020. Pravna osnova Od nesamostalnog rada31.07.2020.
Vremenski raspon Mjesečno31.07.2020.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji17.06.2016. Ne postoji30.12.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit17.06.2016. Nosioc obveze Osobno17.06.2016.
Vjerovnik Hypo Alpe Adria banka17.06.2016. Iznos duga 52000,0017.06.2016.
Valuta duga EUR - Euro17.06.2016. Godina zaduženja 200517.06.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 18017.06.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 471,4417.06.2016. Ugovorena kamatna stopa 6,0017.06.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit17.06.2016. Nosioc obveze Osobno17.06.2016.
Vjerovnik Zagrebačka banka17.06.2016. Iznos duga 4568,1817.06.2016.
Valuta duga EUR - Euro17.06.2016. Godina zaduženja 201117.06.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 6017.06.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 710,7017.06.2016. Ugovorena kamatna stopa 8,0717.06.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit17.06.2016. Nosioc obveze Osobno17.06.2016.
Vjerovnik Zagrebačka banka17.06.2016. Iznos duga 46315,7917.06.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna17.06.2016. Godina zaduženja 201317.06.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 6017.06.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 969,3417.06.2016. Ugovorena kamatna stopa 9,3517.06.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Postoji17.06.2016. Ne postoji19.07.2016.

Potraživanje

Vrsta potraživanja Drugo potraživanje17.06.2016. Nosioc potraživanja Osobno17.06.2016.
Iznos (HRK) 2200,0017.06.2016. Vremenski raspon Mjesečno17.06.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji17.06.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan17.06.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.06.2016.
Mjesto Zagreb17.06.2016. Poštanski broj 1000017.06.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.06.2016. Površina 32,0017.06.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 300000,0017.06.2016.
Katastarska općina Črnomerec17.06.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.06.2016.
Oblik vlasništva Osobno17.06.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)17.06.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan17.06.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.06.2016.
Mjesto Zagreb17.06.2016. Poštanski broj 1000017.06.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.06.2016. Površina 52,0017.06.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 400000,0017.06.2016.
Katastarska općina Grad Zagreb17.06.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno17.06.2016. Knjižno17.01.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug17.06.2016. Način stjecanja Na neki drugi način17.06.2016.
Drugi način stjecanja nekretnine otkupom17.06.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća17.06.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.06.2016.
Mjesto Pag17.06.2016. Poštanski broj 2325017.06.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.06.2016. Površina 100,0017.06.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 350000,0017.06.2016.
Katastarska općina Pag17.06.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.06.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug17.06.2016. Način stjecanja Nasljedstvom17.06.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine17.06.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.06.2016.
Mjesto Pag17.06.2016. Poštanski broj 2325017.06.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.06.2016. Površina 202,0017.06.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 14140,0017.06.2016.
Katastarska općina Pag17.06.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.06.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug17.06.2016. Način stjecanja Nasljedstvom17.06.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine17.06.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.06.2016.
Mjesto Pag17.06.2016. Poštanski broj 2325017.06.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.06.2016. Površina 131,0017.06.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 9170,0017.06.2016.
Katastarska općina Pag17.06.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.06.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug17.06.2016. Način stjecanja Nasljedstvom17.06.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)17.06.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.06.2016.
Mjesto Pag17.06.2016. Poštanski broj 2325017.06.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.06.2016. Površina 496,5017.06.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 34720,0017.06.2016.
Katastarska općina pag17.06.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.06.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug17.06.2016. Način stjecanja Nasljedstvom17.06.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)17.06.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.06.2016.
Mjesto Pag17.06.2016. Poštanski broj 2325017.06.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.06.2016. Površina 280,0017.06.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 19635,0017.06.2016.
Katastarska općina Pag17.06.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.06.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug17.06.2016. Način stjecanja Nasljedstvom17.06.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)17.06.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.06.2016.
Mjesto Pag17.06.2016. Poštanski broj 2325017.06.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.06.2016. Površina 375,0017.06.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 26250,0017.06.2016.
Katastarska općina Pag17.06.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.06.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug17.06.2016. Način stjecanja Nasljedstvom17.06.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd17.06.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.06.2016.
Mjesto Pag17.06.2016. Poštanski broj 2325017.06.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.06.2016. Površina 90,0017.06.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 6300,0017.06.2016.
Katastarska općina Pag17.06.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.06.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug17.06.2016. Način stjecanja Nasljedstvom17.06.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine17.06.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.06.2016.
Mjesto Pag17.06.2016. Poštanski broj 2325017.06.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.06.2016. Površina 237,0017.06.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 16607,0017.06.2016.
Katastarska općina Pag17.06.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.06.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug17.06.2016. Način stjecanja Nasljedstvom17.06.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine17.06.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.06.2016.
Mjesto Pag17.06.2016. Poštanski broj 2325017.06.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.06.2016. Površina 237,0017.06.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 16607,0017.06.2016.
Katastarska općina Pag17.06.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.06.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug17.06.2016. Način stjecanja Nasljedstvom17.06.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)17.06.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.06.2016.
Mjesto Pag17.06.2016. Poštanski broj 2325017.06.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.06.2016. Površina 278,0017.06.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 19460,0017.06.2016.
Katastarska općina Pag17.06.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.06.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug17.06.2016. Način stjecanja Nasljedstvom17.06.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)17.06.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.06.2016.
Mjesto Pag17.06.2016. Poštanski broj 2325017.06.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.06.2016. Površina 611,0017.06.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 43000,0017.06.2016.
Katastarska općina Pag17.06.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.06.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug17.06.2016. Način stjecanja Nasljedstvom17.06.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine17.06.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.06.2016.
Mjesto Pag17.06.2016. Poštanski broj 2325017.06.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.06.2016. Površina 810,0017.06.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 90000,0017.06.2016.
Katastarska općina Pag17.06.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.06.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug17.06.2016. Način stjecanja Nasljedstvom17.06.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)17.06.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.06.2016.
Mjesto Pag17.06.2016. Poštanski broj 2325017.06.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.06.2016. Površina 1408,0017.06.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 98560,0017.06.2016.
Katastarska općina Pag17.06.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.06.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug17.06.2016. Način stjecanja Nasljedstvom17.06.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji17.06.2016. Postoji19.07.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil19.07.2016. Marka/tip CitroenC419.07.2016.
Godina proizvodnje 201019.07.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,0019.07.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug19.07.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)19.07.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji17.06.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji17.06.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji17.06.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji17.06.2016.