Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Sandra Malenica

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Sandra Prezime Malenica
Stručna sprema Diplomirani
Zvanje prof Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana

Podatci o djeci

Stanje Nema djece

Podatci o prebivalištu

Grad 42000 Varaždin

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik gradonačelnika Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Varaždin

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 42000 Varaždin Ulica Trg kralja Tomislava Kućni broj 1

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38542402505
Datum početka mandata 08/06/2017 Predviđeni datum kraja mandata 07/06/2020
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Programska voditeljica Naziv pravne osobe Filmsko-kreativni studio VANIMA OIB pravne osobe 25286977666
Sjedište pravne osobe
Mjesto 42000 Varaždin Ulica Augusta Šenoe Kućni broj 12
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/01/2013 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 30/09/2016

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Ravnateljica Naziv pravne osobe PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VARAŽDIN OIB pravne osobe 34967153991
Sjedište pravne osobe
Mjesto 42000 Varaždin Ulica Hallerova aleja Kućni broj 1/II
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 02/10/2016 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 12/06/2017

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 21942,52 22260,5330.12.2020. Neto iznos (HRK) 13922,96 14162,9930.12.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) HPB Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2011
Rok vraćanja u mjesecima 360 Iznos mjesečnog anuiteta 145,91 Ugovorena kamatna stopa 3,82

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) HPB Iznos duga (početni iznos glavnice) 50000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2016
Rok vraćanja u mjesecima 48 Iznos mjesečnog anuiteta 1208,71 Ugovorena kamatna stopa 7,49

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) ADDIKO BANK D.D. Iznos duga (početni iznos glavnice) 10000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2017
Rok vraćanja u mjesecima 36 Iznos mjesečnog anuiteta 335,19 Ugovorena kamatna stopa 9,20

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Varaždin Poštanski broj 42000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 29,35
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 200000,00
Katastarska općina Varaždin Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Novčanom pozajmicom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom30.12.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2020.
Mjesto Varaždin30.12.2020. Poštanski broj 4200030.12.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2020. Površina 187,0030.12.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1100000,0030.12.2020.
Katastarska općina Varaždin30.12.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2020.
Oblik vlasništva Osobno30.12.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom30.12.2020.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji Ne postoji13.06.2019. Postoji30.12.2020.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Opel
Godina proizvodnje 2007 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Novčanom pozajmicom

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.12.2020. Marka/tip Opel Corsa30.12.2020.
Godina proizvodnje 200730.12.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 27000,0030.12.2020.
Oblik vlasništva Osobno30.12.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.12.2020.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji Ne postoji30.12.2020.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Izražena Sjedište pravne osobe Trakošćanska 16A, Varaždin
OIB pravne osobe 53744462723
Datum učlanjenja 31/10/2015 Datum kraja članstva
Funkcije Potpredsjednica

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe ASIFA Hrvatske Sjedište pravne osobe Gotovčeva 15, Zagreb
OIB pravne osobe 29948731533
Datum učlanjenja 21/03/2008 Datum kraja članstva
Funkcije članica03.12.2017.