Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Sandra Crnković Jurković

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Sandra21.06.2017. Prezime Crnković Jurković21.06.2017.
Stručna sprema SSS21.06.2017.
Zvanje komercijalist21.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica21.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana21.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece21.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 51314 Ravna Gora21.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji21.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika21.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Ravna Gora21.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51314 Ravna Gora21.06.2017. Ulica Ivana Gorana Kovačića21.06.2017. Kućni broj 17721.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855182946121.06.2017. Fax (službeni) +3855182946021.06.2017.
Datum početka mandata 01/06/201721.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 31/05/202121.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno21.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji21.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji21.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji21.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji21.06.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto poslovođa-prodavač21.06.2017. Naziv pravne osobe Perutnina Ptuj Pipo d.o.o.21.06.2017. OIB pravne osobe 0797709621021.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 40000 Čakovec21.06.2017. Ulica Rudolfa Steinera21.06.2017. Kućni broj 721.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 16/06/201021.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 16/01/201721.06.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto prodavač21.06.2017. Naziv pravne osobe Mesna Industrija Braće Pivac d.o.o.21.06.2017. OIB pravne osobe 2812814832221.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21276 Vrgorac21.06.2017. Ulica Težačka 21.06.2017. Kućni broj 1321.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 09/02/201721.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 31/05/201721.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 9645,0121.06.2017. Neto iznos (HRK) 6705,6821.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji21.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji21.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji21.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji21.06.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Dom zdravlja Primorsko - goranske u00c5u00bdupanije21.06.2017. OIB poslodavca 2004348429221.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 78391,0221.06.2017. Neto iznos (HRK) 57932,1221.06.2017.
Datum stupanja u radni odnos 02/05/201321.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 21.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji21.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji21.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.06.2017. Nosioc obveze Osobno21.06.2017.
Vjerovnik ERSTE BANK d.d.21.06.2017. Iznos duga 62196,2521.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna21.06.2017. Godina zaduženja 201321.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 5121.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1220,8421.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 9,7521.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.06.2017. Nosioc obveze Bračni drug21.06.2017.
Vjerovnik Erste Bank d.d.21.06.2017. Iznos duga 30000,0021.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna21.06.2017. Godina zaduženja 201521.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 2421.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1361,6121.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 8,3521.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.06.2017. Nosioc obveze Bračni drug21.06.2017.
Vjerovnik Erste Bank d.d.21.06.2017. Iznos duga 30000,0021.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna21.06.2017. Godina zaduženja 201621.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 3621.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 932,5021.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,4521.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji21.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji21.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji21.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.06.2017. Marka/tip toyota yaris21.06.2017.
Godina proizvodnje 200221.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 8000,0021.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.06.2017. Marka/tip Ford Fiesta21.06.2017.
Godina proizvodnje 201021.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,0021.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug21.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)21.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji21.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji21.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu21.06.2017. Naziv poslovnog subjekta PBZ novčani fond21.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 253569773221.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb21.06.2017.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 16417,7721.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio21.06.2017. Naziv poslovnog subjekta Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo -Crnković Jurković21.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 7425072815721.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Ravna Gora,Ivana Gorana Kovačića 19121.06.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0021.06.2017.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način21.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Upisom u Upisnik poljoprivrednika21.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji21.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji21.06.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: