Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Sandi Drandić

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Sandi09.06.2017. Prezime Drandić09.06.2017.
Stručna sprema VŠS09.06.2017.
Zvanje Ekonomist09.06.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke09.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana09.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece09.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 52211 Bale09.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji09.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika09.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Bale09.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52211 Bale09.06.2017. Ulica Trg Tomaso Bembo09.06.2017. Kućni broj 109.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855282427009.06.2017.
Datum početka mandata 29/05/201709.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 29/05/202109.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski09.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 19/05/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji09.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji09.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji09.06.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Direktor09.06.2017. Naziv pravne osobe Turistička zajednica općine Bale09.06.2017. OIB pravne osobe 3870215213209.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52211 Bale09.06.2017. Ulica Rovinjska09.06.2017. Kućni broj 109.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/09/201609.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 09.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji09.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor09.06.2017. Naziv pravne osobe Turistička zajednica općine Bale09.06.2017. OIB pravne osobe 3870215213209.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52211 Bale09.06.2017. Ulica Rovinjska09.06.2017. Kućni broj 109.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/09/201609.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 09.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Voditelj poslovnog odnosa09.06.2017. Naziv pravne osobe KentBank d.d.09.06.2017. OIB pravne osobe 7365672592609.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb09.06.2017. Ulica Gundulićeva09.06.2017. Kućni broj 109.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 17/08/201509.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/08/201609.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Volonterski (HRK) 0,0009.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji09.06.2017.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Turistička zajednica općine Bale09.06.2017. OIB isplatitelja 3870215213209.06.2017.
Neto iznos mjesečno (HRK) 7800,0009.06.2017. Pravna osnova Od nesamostalnog rada09.06.2017.
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji09.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji09.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca PBZ d.d.09.06.2017. OIB poslodavca 0253569773209.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 110400,0009.06.2017. 11040,0025.06.2021. Neto iznos (HRK) 78000,0009.06.2017. 7800,0025.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 13/03/200609.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 09.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji09.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji09.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji09.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit09.06.2017. Nositelj obveze Bračni drug09.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ d.d.09.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 36537,3009.06.2017. 38896,2125.06.2021.
Valuta duga EUR - Euro09.06.2017. Godina zaduženja 201609.06.2017. 201825.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 13309.06.2017. 12025.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 340,5509.06.2017. 314,3625.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 4,0009.06.2017. 2,1025.06.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit09.06.2017. Nositelj obveze Bračni drug09.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ d.d.09.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 57199,0409.06.2017. 8800,0025.06.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna09.06.2017. EUR - Euro25.06.2021. Godina zaduženja 201609.06.2017. 201725.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 4209.06.2017. 12025.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 1547,1709.06.2017. 94,9825.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 9,0009.06.2017. 5,3825.06.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo09.06.2017. Nositelj obveze Osobno09.06.2017.
Druga obveza Financijski leasing09.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Reiffeisen leasing d.o.o.09.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 13000,0009.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna09.06.2017. Godina zaduženja 201309.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 1009.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1400,0009.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 6,0009.06.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica25.06.2021. Nositelj obveze Bračni drug25.06.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ d.d.25.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 28800,0025.06.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna25.06.2021. Godina zaduženja 201925.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 6025.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 0,0025.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 0,0025.06.2021.
Napomena Zaduženje na temelju depozita/štednje bez mjesečne obveze25.06.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji09.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji09.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan09.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.06.2017.
Mjesto Bale09.06.2017. Poštanski broj 5221109.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.06.2017. Površina 98,0909.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 900000,0009.06.2017.
Katastarska općina Bale09.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno09.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno09.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)09.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan09.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.06.2017.
Mjesto Bale09.06.2017. Poštanski broj 5221109.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.06.2017. Površina 84,1809.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 850000,0009.06.2017.
Katastarska općina Bale09.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno09.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno09.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)09.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji09.06.2017. Postoji25.06.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil25.06.2021. Marka/tip Suzuki Vitara25.06.2021.
Godina proizvodnje 201725.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 75000,0025.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno25.06.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)25.06.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji09.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji09.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio09.06.2017. Dionice25.06.2021. Naziv poslovnog subjekta Mon Perin d.o.o.09.06.2017. Mon Perin d.d.25.06.2021.
OIB poslovnog subjekta 0637415528509.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Bale, Trg La Musa 209.06.2017.
Broj dionica 30025.06.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 10,0025.06.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%09.06.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 0,0109.06.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%09.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno09.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.06.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji09.06.2017. Postoji25.06.2021.

Podatci o štednji

Iznos 31000,0025.06.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna25.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug25.06.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.06.2021.
Napomena 25.06.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji09.06.2017.