Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Sandi Drandić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Sandi09.06.2017. Prezime Drandić09.06.2017.
Stručna sprema VŠS09.06.2017.
Zvanje Ekonomist09.06.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke09.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana09.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece09.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 52211 Bale09.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji09.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika09.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Bale09.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52211 Bale09.06.2017. Ulica Trg Tomaso Bembo09.06.2017. Kućni broj 109.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855282427009.06.2017. Fax (službeni) 09.06.2017.
Datum početka mandata 29/05/201709.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 29/05/202109.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski09.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji09.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji09.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji09.06.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Direktor09.06.2017. Naziv pravne osobe Turistička zajednica općine Bale09.06.2017. OIB pravne osobe 3870215213209.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52211 Bale09.06.2017. Ulica Rovinjska09.06.2017. Kućni broj 109.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/09/201609.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 09.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji09.06.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Direktor09.06.2017. Naziv pravne osobe Turistička zajednica općine Bale09.06.2017. OIB pravne osobe 3870215213209.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52211 Bale09.06.2017. Ulica Rovinjska09.06.2017. Kućni broj 109.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/09/201609.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 09.06.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Voditelj poslovnog odnosa09.06.2017. Naziv pravne osobe KentBank d.d.09.06.2017. OIB pravne osobe 7365672592609.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb09.06.2017. Ulica Gundulićeva09.06.2017. Kućni broj 109.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 17/08/201509.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 31/08/201609.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 0,0009.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji09.06.2017.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Turistička zajednica općine Bale09.06.2017. OIB isplatitelja 3870215213209.06.2017.
Neto iznos mjesečno (HRK) 7800,0009.06.2017. Pravna osnova Od nesamostalnog rada09.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji09.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji09.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji09.06.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca PBZ d.d.09.06.2017. OIB poslodavca 0253569773209.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 110400,0009.06.2017. Neto iznos (HRK) 78000,0009.06.2017.
Datum stupanja u radni odnos 13/03/200609.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 09.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji09.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji09.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit09.06.2017. Nosioc obveze Bračni drug09.06.2017.
Vjerovnik PBZ d.d.09.06.2017. Iznos duga 36537,3009.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro09.06.2017. Godina zaduženja 201609.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 13309.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 340,5509.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,0009.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit09.06.2017. Nosioc obveze Bračni drug09.06.2017.
Vjerovnik PBZ d.d.09.06.2017. Iznos duga 57199,0409.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna09.06.2017. Godina zaduženja 201609.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 4209.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1547,1709.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 9,0009.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Drugo09.06.2017. Nosioc obveze Osobno09.06.2017.
Druga obveza Financijski leasing09.06.2017.
Vjerovnik Reiffeisen leasing d.o.o.09.06.2017. Iznos duga 13000,0009.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna09.06.2017. Godina zaduženja 201309.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 1009.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1400,0009.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 6,0009.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji09.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji09.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan09.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.06.2017.
Mjesto Bale09.06.2017. Poštanski broj 5221109.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.06.2017. Površina 98,0909.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 900000,0009.06.2017.
Katastarska općina Bale09.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno09.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno09.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)09.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan09.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.06.2017.
Mjesto Bale09.06.2017. Poštanski broj 5221109.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.06.2017. Površina 84,1809.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 850000,0009.06.2017.
Katastarska općina Bale09.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno09.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno09.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)09.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji09.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji09.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji09.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio09.06.2017. Naziv poslovnog subjekta Mon Perin d.o.o.09.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 0637415528509.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Bale, Trg La Musa 209.06.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 0,0109.06.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Udio manji od 0.5%09.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno09.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji09.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji09.06.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: