Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Sanda Šimić Petrinjak

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Sanda21.03.2018. Prezime Šimić Petrinjak21.03.2018.
Stručna sprema VSS21.03.2018.
Zvanje diplomirani pravnik21.03.2018. Stranačka pripadnost Nisam član stranke21.03.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana21.03.2018.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece21.03.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb21.03.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji21.03.2018.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Glavni tajnik21.03.2018. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo unutarnjih poslova21.03.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb21.03.2018. Ulica Savska cesta 21.03.2018. Kućni broj 3921.03.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851612227021.03.2018.
Datum početka mandata 21/12/201721.03.2018. 22/12/202106.01.2022. Predviđeni datum kraja mandata 21/12/202121.03.2018. 22/06/202206.01.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno21.03.2018. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji21.03.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji21.03.2018.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji21.03.2018.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji21.03.2018.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Voditelj odjela21.03.2018. Naziv pravne osobe Ministarstvo pravosuđa21.03.2018. OIB pravne osobe 2663529333921.03.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb21.03.2018. Ulica Ulica Grada Vukovara21.03.2018. Kućni broj 4921.03.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 07/12/199921.03.2018. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 15/06/201721.03.2018.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Ovlaštena za obavljanje poslova glavnog tajnika21.03.2018. Naziv pravne osobe Ministarstvo unutarnjih poslova21.03.2018. OIB pravne osobe 3616237187821.03.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb21.03.2018. Ulica Savska cesta 21.03.2018. Kućni broj 3921.03.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 21/06/201721.03.2018. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21/12/201721.03.2018.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Glavni tajnik06.01.2022. Naziv pravne osobe Ministarstvo unutarnjih poslova06.01.2022. OIB pravne osobe 3616237187806.01.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb06.01.2022. Ulica Savska cesta06.01.2022. Kućni broj 3906.01.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 21/12/201706.01.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21/12/202106.01.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 27622,1021.03.2018. 32456,8421.02.2021. 32599,8206.01.2022. Neto iznos (HRK) 17411,3721.03.2018. 21071,6221.02.2021. 21159,0206.01.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji21.03.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji21.03.2018. Postoji01.01.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2500,0001.01.2019. Pravna osnova Od nesamostalnog rada01.01.2019.
Vremenski raspon Mjesečno01.01.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2000,0021.02.2021. Pravna osnova Od nesamostalnog rada21.02.2021.
Vremenski raspon Mjesečno21.02.2021.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji21.03.2018.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca IN2 d.o.o.21.03.2018. OIB poslodavca 6819566595621.03.2018.
Bruto iznos (HRK) 366542,0021.03.2018. Neto iznos (HRK) 200599,0021.03.2018.
Datum stupanja u radni odnos 05/10/199321.03.2018. Datum prestanka radnog odnosa 21.03.2018. 30/06/201801.01.2019.
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Infoart grupa01.01.2019. OIB poslodavca 6016254212701.01.2019.
Bruto iznos (HRK) 48000,0001.01.2019. Neto iznos (HRK) 38000,0001.01.2019.
Datum stupanja u radni odnos 03/07/201801.01.2019. Datum prestanka radnog odnosa 01.01.2019.
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama društvo s ograničenom ogovornošću21.02.2021. OIB poslodavca 0299465019921.02.2021.
Bruto iznos (HRK) 24045,0021.02.2021. Neto iznos (HRK) 16107,7321.02.2021.
Datum stupanja u radni odnos 26/08/201921.02.2021. Datum prestanka radnog odnosa 21.02.2021.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji21.03.2018. Postoji01.01.2019. Ne postoji06.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 94140,0001.01.2019. Pravna osnova Od nesamostalnog rada01.01.2019.
Vremenski raspon Jednokratno01.01.2019.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 285000,0021.02.2021. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti21.02.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.02.2021.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji21.03.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji21.03.2018. Ne postoji01.01.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.03.2018. Nositelj obveze Bračni drug21.03.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisen stambena štedionica21.03.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 41500,0021.03.2018.
Valuta duga EUR - Euro21.03.2018. Godina zaduženja 201121.03.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 14421.03.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 384,0921.03.2018. Ugovorena kamatna stopa 4,9921.03.2018.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji21.03.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji21.03.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan21.03.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.03.2018.
Mjesto Zagreb21.03.2018. Poštanski broj 1000021.03.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.03.2018. Površina 74,3621.03.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000000,0021.03.2018.
Katastarska općina Grad Zagreb21.03.2018. Vrsta vlasništva Knjižno21.03.2018.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug21.03.2018. Način stjecanja Na neki drugi način21.03.2018.
Drugi način stjecanja nekretnine stambena štedionica štednja darovanje21.03.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža21.03.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.03.2018.
Mjesto zagreb21.03.2018. Poštanski broj 1000021.03.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.03.2018. Površina 16,0021.03.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 60000,0021.03.2018.
Katastarska općina Grad Zagreb21.03.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno21.03.2018.
Oblik vlasništva Osobno21.03.2018. Način stjecanja Na neki drugi način21.03.2018.
Drugi način stjecanja nekretnine ušteđevina21.03.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom21.03.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.03.2018.
Mjesto Zlarin21.03.2018. Poštanski broj 2223221.03.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.03.2018. Površina 287,0021.03.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 700000,0021.03.2018.
Katastarska općina Zlarin21.03.2018. Vrsta vlasništva Knjižno21.03.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug21.03.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom21.03.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.03.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.03.2018.
Mjesto Zlarin21.03.2018. Poštanski broj 2223221.03.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.03.2018. Površina 112,0021.03.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 11200,0021.03.2018. 112000,0006.01.2022.
Katastarska općina Zlarin21.03.2018. Vrsta vlasništva Knjižno21.03.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug21.03.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom21.03.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan21.03.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.03.2018.
Mjesto Zagreb21.03.2018. Poštanski broj 1000021.03.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.03.2018. Površina 74,3621.03.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000000,0021.03.2018.
Katastarska općina Grad Zagreb21.03.2018. Vrsta vlasništva Knjižno21.03.2018.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug21.03.2018. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)21.03.2018.
Drugi način stjecanja nekretnine stambena štedionica21.03.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom01.01.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.01.2019.
Mjesto Samobor01.01.2019. Poštanski broj 1043001.01.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.01.2019. Površina 316,0001.01.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 500000,0001.01.2019.
Katastarska općina Samobor01.01.2019. Vrsta vlasništva Knjižno01.01.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama01.01.2019. Način stjecanja Nasljedstvom01.01.2019.
Postotak 50,0001.01.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom01.01.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.01.2019.
Mjesto Zlarin01.01.2019. Poštanski broj 2223201.01.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.01.2019. Površina 80,0001.01.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 100000,0001.01.2019.
Katastarska općina Zlarin01.01.2019. Vrsta vlasništva Knjižno01.01.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama01.01.2019. Način stjecanja Nasljedstvom01.01.2019.
Postotak 12,5001.01.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji21.03.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.03.2018. Marka/tip Citroen C121.03.2018.
Godina proizvodnje 201221.03.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,0021.03.2018. 20000,0006.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno21.03.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.03.2018.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac21.03.2018. Marka/tip poseidon 47021.03.2018.
Godina proizvodnje 200621.03.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,0021.03.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug21.03.2018. Način stjecanja Na neki drugi način21.03.2018.
Drugi način stjecanja nekretnine ušteđevina21.03.2018.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil01.01.2019. Marka/tip Audi A401.01.2019.
Godina proizvodnje 200801.01.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 49000,0001.01.2019.
Oblik vlasništva Osobno01.01.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.01.2019.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.02.2021. Marka/tip VW Golf21.02.2021.
Godina proizvodnje 201921.02.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 150000,0021.02.2021.
Oblik vlasništva Osobno21.02.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.02.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac21.02.2021. Marka/tip Beneteau Antares 60021.02.2021.
Godina proizvodnje 200321.02.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 60000,0021.02.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug21.02.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.02.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil06.01.2022. Marka/tip bmw x106.01.2022.
Godina proizvodnje 201706.01.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 150000,0006.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno06.01.2022. Način stjecanja Kupnjom od osiguranja06.01.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji21.03.2018.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji21.03.2018.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice21.03.2018. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom21.03.2018.
OIB poslovnog subjekta 8179314656021.03.2018. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb Roberta Frangeša Mihanovića 921.03.2018.
Broj dionica 6321.03.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 100,0021.03.2018. 180,0006.01.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%21.03.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno21.03.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.03.2018.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice21.03.2018. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom21.03.2018.
OIB poslovnog subjekta 8179314656021.03.2018. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb Roberta Frangeša Mihanovića 921.03.2018.
Broj dionica 18921.03.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 18900,0021.03.2018. 180,0006.01.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%21.03.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug21.03.2018. Način stjecanja Na neki drugi način, Darovnim ugovorom21.03.2018.
Drugi način stjecanja nekretnine ušteđevina21.03.2018.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice21.03.2018. Naziv poslovnog subjekta Atlantic grupa21.03.2018.
OIB poslovnog subjekta 7114991241621.03.2018. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb Miramarska 2321.03.2018.
Broj dionica 821.03.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 40,0021.03.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%21.03.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug21.03.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.03.2018.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji21.03.2018. Postoji21.02.2021.

Podatci o štednji

Iznos 400000,0021.02.2021. 450000,0006.01.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna21.02.2021.
Oblik vlasništva Osobno21.02.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.02.2021.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 7500,0021.02.2021. Valuta EUR - Euro21.02.2021.
Oblik vlasništva Osobno21.02.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.02.2021.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji21.03.2018. Postoji01.01.2019.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Agencija za komercijalnu djelatnost01.01.2019. Sjedište pravne osobe Zagreb01.01.2019.
OIB pravne osobe 5884308789101.01.2019.
Datum učlanjenja 27/04/201801.01.2019. Datum kraja članstva 01.01.2019.
Funkcije zamjenik predsjednika nadzornog odbora01.01.2019.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Agencija Alan d.o.o21.02.2021. Sjedište pravne osobe Zagreb21.02.2021.
OIB pravne osobe 8331723440621.02.2021.
Datum učlanjenja 27/06/201921.02.2021. Datum kraja članstva 21.02.2021.
Funkcije član nadzornog odbora21.02.2021.
Napomena