Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ružica Vukovac

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ružica15.10.2015. Prezime Vukovac 15.10.2015. Vukovac
Stručna sprema VSS15.10.2015.
Zvanje DIPLOMIRANA PRAVNICA15.10.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke15.10.2015. Most Nezavisnih Lista27.01.2016. Domovinski pokret Miroslava Škore Domovinski pokret Nisam član stranke16.01.2023.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Razveden/Razvedena15.10.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece15.10.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 35221 Velika Kopanica15.10.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji15.10.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik15.10.2015. Zastupnik22.12.2016. Općinski načelnik28.02.2017. Državni tajnik09.05.2017. Zastupnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Velika Kopanica15.10.2015. Hrvatski sabor22.12.2016. Općina Velika Kopanica28.02.2017. Ministarstvo poljoprivrede09.05.2017. Hrvatski sabor

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 35221 Velika Kopanica15.10.2015. 10000 Zagreb22.12.2016. 35221 Velika Kopanica28.02.2017. 10000 Zagreb09.05.2017. Ulica VLADIMIRA NAZORA15.10.2015. Trg Svetog Marka22.12.2016. Trg svetog Marka27.02.2017. Vladimira Nazora28.02.2017. Ulica grada Vukovara09.05.2017. Trg svetog Marka Kućni broj 115.10.2015. 622.12.2016. 128.02.2017. 7809.05.2017. 6

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853547710415.10.2015. +3851456922222.12.2016. +3853547776528.02.2017. +3851610611109.05.2017. +38514569222
Datum početka mandata 23/05/201315.10.2015. 01/02/201622.12.2016. 22/1/201627.02.2017. 23/5/201328.02.2017. 13/04/201709.05.2017. 22/07/2020 Predviđeni datum kraja mandata 23/05/201715.10.2015. 13/10/201622.12.2016. 14/10/201627.02.2017. 27/01/201728.02.2017. 11/09/202009.05.2017. 22/07/2024
Način obnašanja dužnosti Profesionalno15.10.2015. Volonterski27.01.2016. Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 23/05/2017 13/10/2016 14/10/2016 27/1/2017 28/04/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji15.10.2015. Postoji27.01.2016. Ne postoji28.02.2017.
Dužnost Zastupnik27.01.2016. Načelnik22.12.2016. Općinski načelnik27.02.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 15.10.2015. Hrvatski Sabor27.01.2016. Općina Velika Kopanica22.12.2016. 28.02.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 15.10.2015. 10000 Zagreb27.01.2016. 35221 Velika Kopanica22.12.2016. 28.02.2017. Ulica 15.10.2015. Trg sv. Marka27.01.2016. Vladimira Nazora 22.12.2016. Vladimira Nazora27.02.2017. 28.02.2017. Kućni broj 15.10.2015. 627.01.2016. 122.12.2016. 28.02.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 15.10.2015. +3851456922227.01.2016. +3853547746522.12.2016. 28.02.2017.
Datum početka mandata 15.10.2015. 22/01/201627.01.2016. 23/05/201322.12.2016. 28.02.2017. Predviđeni datum kraja mandata 15.10.2015. 28/12/201927.01.2016. 23/05/201722.12.2016. 21/05/201727.02.2017. 28.02.2017.
Način obnašanja dužnosti 15.10.2015. Profesionalno27.01.2016. Volonterski22.12.2016. 28.02.2017. Stvarni datum kraja mandata 15.10.2015. 13/10/201622.12.2016. 27.02.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji15.10.2015. Postoji Ne postoji09.01.2022. Postoji16.01.2023.

Druga javna dužnost

Dužnost Županijska vijećnica Naziv pravne osobe Brodsko-posavska županija
OIB pravne osobe 27400987949 Način obnašanja dužnosti Volonterski13.09.2020.
Datum početka dužnosti 22/05/2017 Datum kraja dužnosti 22/05/2021
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 35000 Slavonski Brod Ulica Kralja Petra Krešimira IV Kućni broj 1
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38535216111

Druga javna dužnost

Dužnost članica Županijske skupštine16.01.2023. Naziv pravne osobe Županijska skupština Brodsko-posavske županije16.01.2023.
OIB pravne osobe 2740098794916.01.2023. Način obnašanja dužnosti Volonterski16.01.2023.
Datum početka dužnosti 10/03/202216.01.2023. Datum kraja dužnosti 16/05/202516.01.2023.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 35000 Slavonski Brod16.01.2023. Ulica Petra Krešimira IV br. 16.01.2023. Kućni broj 116.01.2023.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3853521611116.01.2023.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji15.10.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji15.10.2015. Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Odvjetnički vježbenik Naziv pravne osobe Odvjetničko društvo Jajaš i Vukelić OIB pravne osobe 25494057889
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51000 Rijeka Ulica Trg 128. brigade hrvatske vojske Kućni broj 4
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/12/2017 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21/07/2020

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 13506,0815.10.2015. 27419,5522.12.2016. 21422,8127.02.2017. 13506,0828.02.2017. 22950,0009.05.2017. 24057,71 3192,91 Neto iznos (EUR) 9263,8315.10.2015. 15989,2222.12.2016. 13896,9027.02.2017. 9455,4228.02.2017. 15070,3909.05.2017. 15780,35 2094,37
Volonterski (EUR) 0,0027.01.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Bruto iznos (EUR) 21422,8127.01.2016. 21730,3209.03.2016. Neto iznos (EUR) 13896,9027.01.2016. 14037,6109.03.2016.
Volonterski (EUR) 0,0022.12.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji15.10.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji15.10.2015.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 12000,00 1592,67 Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji15.10.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji15.10.2015. Ne postoji

Obveza

Vrsta obveze Dugovanje15.10.2015. Nositelj obveze Osobno15.10.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) POREZNA UPRAVA15.10.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 37422,4215.10.2015. 35640,4027.01.2016. 22981,3824.02.2016. 16310,76 13637,7327.02.2017. 12972,6628.02.2017. 11000,0009.05.2017. 9500,0028.05.2017. 1260,8728.05.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna15.10.2015. EUR - Euro15.10.2015. Godina zaduženja 201415.10.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 4215.10.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 891,0115.10.2015. Ugovorena kamatna stopa 4,5015.10.2015.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji15.10.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji15.10.2015. Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Sesvete Poštanski broj 10360
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 36,30
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 300000,00 39816,84
Katastarska općina Sesvete Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Divoševci Poštanski broj 35221
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 22191,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,00 5308,91
Katastarska općina Divoševci Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji15.10.2015. Postoji24.02.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil24.02.2016. Marka/tip KIA SPORTAGE24.02.2016. OPEL CORSA
Godina proizvodnje 200324.02.2016. 2014 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0024.02.2016. 10000,0022.12.2016. 30000,00 3000,0016.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno24.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom24.02.2016. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji15.10.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji15.10.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji15.10.2015.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji15.10.2015. Postoji27.01.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe LAG Slavonska Ravnica27.01.2016. Sjedište pravne osobe Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje27.01.2016.
OIB pravne osobe 2787003769427.01.2016.
Datum učlanjenja 06/09/201327.01.2016. Datum kraja članstva 27.01.2016.
Funkcije Predsjednica27.01.2016.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga OPG-a Život13.09.2020. Sjedište pravne osobe Kamenjača 5, 34340 Kutjevo13.09.2020.
OIB pravne osobe 8748447657313.09.2020.
Datum učlanjenja 01/02/201313.09.2020. Datum kraja članstva 13.09.2020.
Funkcije 13.09.2020.
Napomena
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: