Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ružica Palić Kramarić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ružica23.03.2016. Prezime Palić Kramarić23.03.2016.
Stručna sprema Doktor Znanosti23.03.2016.
Zvanje Liječnik23.03.2016. Stranačka pripadnost Nisam član stranke23.03.2016. Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana23.03.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece23.03.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 31000 Brijest23.03.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji23.03.2016. Mjesto 10000 Zagreb23.03.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ministra23.03.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Zdravlja23.03.2016. Ministarstvo zdravstva

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb23.03.2016. Ulica Ksaver 20023.03.2016. Kućni broj a23.03.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851459610623.03.2016. Fax (službeni) +3851460767723.03.2016.
Datum početka mandata 17/02/201623.03.2016. Predviđeni datum kraja mandata 17/02/202023.03.2016.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno23.03.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji23.03.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji23.03.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji23.03.2016. Postoji29.01.2020.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Liječnik neurolog29.01.2020. Naziv pravne osobe POLIKLINIKA AVIVA29.01.2020. OIB pravne osobe 0191683577229.01.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb29.01.2020. Ulica Nemetova29.01.2020. Kućni broj 229.01.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 31/01/201929.01.2020. Datum prestanka radnog odnosa 31/12/201929.01.2020.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji23.03.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Radni odnos kod pravne osobe23.03.2016. Naziv pravne osobe KBC Osijek23.03.2016. OIB pravne osobe 8981937564623.03.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31000 Osijek23.03.2016. Ulica Josipa Hutllera23.03.2016. Kućni broj 423.03.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 21/10/200223.03.2016. Datum prestanka radnog odnosa 16/02/201623.03.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 21935,3223.03.2016. Neto iznos (HRK) 14529,9523.03.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji23.03.2016. Postoji13.03.2018.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Medicinski fakultet Osijek13.03.2018. OIB isplatitelja 1621416587313.03.2018.
Neto iznos mjesečno (HRK) 1221,9113.03.2018. Pravna osnova Od nesamostalnog rada13.03.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji23.03.2016. Postoji29.01.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 6916,0029.01.2020. Pravna osnova Od drugog dohodka29.01.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini29.01.2020.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji23.03.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji23.03.2016. Ne postoji29.01.2020.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ministarstvo branitelja23.03.2016. OIB poslodavca 9513152452823.03.2016.
Bruto iznos (HRK) 113856,4823.03.2016. Neto iznos (HRK) 111304,4423.03.2016.
Datum stupanja u radni odnos 25/04/199623.03.2016. Datum prestanka radnog odnosa 23.03.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji23.03.2016. Ne postoji Postoji29.01.2020.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 1200,0023.03.2016. Pravna osnova Od druge djelatnosti23.03.2016.
Vremenski raspon Mjesečno23.03.2016.
Druga djelatnost Gradski Vijećnik Grada Osijeka23.03.2016.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 9500,0029.01.2020. Pravna osnova Od osiguranja29.01.2020.
Vremenski raspon Mjesečno29.01.2020.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 7400,0029.01.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak29.01.2020.
Vremenski raspon Mjesečno29.01.2020.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji23.03.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.03.2016. Nosioc obveze Osobno23.03.2016.
Vjerovnik Zagrebačka Banka23.03.2016. Iznos duga 12732,6623.03.2016.
Valuta duga EUR - Euro23.03.2016. Godina zaduženja 201123.03.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 24023.03.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 102,0723.03.2016. Ugovorena kamatna stopa 5,3723.03.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.03.2016. Nosioc obveze Osobno23.03.2016.
Vjerovnik Zagrebačka Banka23.03.2016. Iznos duga 24000,1823.03.2016.
Valuta duga EUR - Euro23.03.2016. Godina zaduženja 201223.03.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 12023.03.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 384,6923.03.2016. Ugovorena kamatna stopa 7,0723.03.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji23.03.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji23.03.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom23.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.03.2016.
Mjesto Osijek23.03.2016. Poštanski broj 3100023.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.03.2016. Površina 835,0023.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 13000,0023.03.2016. 974350,0017.05.2016. 830000,0029.01.2020.
Katastarska općina Osijek23.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno23.03.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug23.03.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)23.03.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji23.03.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.03.2016. Marka/tip Toyota Yaris23.03.2016.
Godina proizvodnje 201423.03.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7000,0023.03.2016. 70000,0011.05.2016. 50000,0029.01.2020.
Oblik vlasništva Osobno23.03.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)23.03.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil17.05.2016. Marka/tip Audi A417.05.2016.
Godina proizvodnje 201517.05.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 229000,0017.05.2016. 120000,0029.01.2020.
Oblik vlasništva Osobno17.05.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)17.05.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji23.03.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji23.03.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji23.03.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji23.03.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska Liječnička Komora23.03.2016. Sjedište pravne osobe Tuškanova 3723.03.2016.
OIB pravne osobe 8667610488823.03.2016.
Datum učlanjenja 19/6/200223.03.2016. Datum kraja članstva 23.03.2016.
Funkcije Delegat u Skupštini HLK23.03.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatski Liječnički Zbor23.03.2016. Sjedište pravne osobe Šubićeva 923.03.2016.
OIB pravne osobe 6019295161123.03.2016.
Datum učlanjenja 6/03/200723.03.2016. Datum kraja članstva 23.03.2016.
Funkcije član23.03.2016.