Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ruđer Friganović

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ruđer Prezime Friganović
Stručna sprema VSS
Zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10430 Samobor

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Direktor Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatska brodogradnja - Jadranbrod d.d. HRVATSKA BRODOGRADNJA - JADRANBROD d.d. za consulting i upravljanje drugim društvima

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Avenija Većeslava Holjevca Kućni broj 20

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38516596959
Datum početka mandata 11/11/2019 Predviđeni datum kraja mandata 10/11/2024
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor Naziv pravne osobe ELKA d.o.o. OIB pravne osobe 0941614795321.02.2024.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Koledovčina Kućni broj 1 1L27.01.2023. 121.02.2024.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 15/05/2015 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 17/08/2019

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 30000,00 3981,68 4464,3321.02.2024. Neto iznos (EUR) 19000,00 2521,73 3029,4021.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji21.02.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 6847,0521.02.2024. Pravna osnova Od kapitala21.02.2024.
Vremenski raspon Jednokratno21.02.2024.
Napomena 21.02.2024.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca HBOR OIB poslodavca 26702280390
Bruto iznos (EUR) 9800,00 9500,0028.01.2022. 1260,8728.01.2022. Neto iznos (EUR) 7500,00 6800,0028.01.2022. 902,5228.01.2022.
Datum stupanja u radni odnos 01/07/2002 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 70000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2003
Rok vraćanja u mjesecima 300 Iznos mjesečnog anuiteta 260,00 172,3328.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 3,70 3,3228.01.2022.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.01.2022. Nositelj obveze Osobno28.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.28.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 562000,0028.01.2022. 74590,2228.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.01.2022. EUR - Euro28.01.2022. Godina zaduženja 202128.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 12628.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 5122,6428.01.2022. 679,8128.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 2,7028.01.2022.
Napomena 28.01.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Samobor Poštanski broj 10430
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 195,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1200000,00 200000,0027.01.2023. 250000,0021.02.2024.
Katastarska općina Perivoj Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Šibenik Poštanski broj 22000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 477,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2500000,00 300000,0027.01.2023.
Katastarska općina Šibenik Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 16,6727.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 19,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 300000,00 45000,0027.01.2023.
Katastarska općina Trešnjevka Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Šibenik Poštanski broj 22000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 4095,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1750000,00 200000,0027.01.2023.
Katastarska općina Šibenik Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 16,6727.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Šibenik Poštanski broj 22000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 212,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1200000,00 159267,37
Katastarska općina Donje Polje Vrsta vlasništva Knjižno27.08.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd27.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.08.2020.
Mjesto ŠIBENIK27.08.2020. Poštanski broj 2200027.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.08.2020. Površina 5734,0027.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 400000,0027.08.2020. 50000,0027.01.2023.
Katastarska općina GORICA27.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno27.08.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom27.08.2020.
Postotak 16,6727.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada27.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.08.2020.
Mjesto ŠIBENIK27.08.2020. Poštanski broj 2200027.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.08.2020. Površina 3614,0027.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 250000,0027.08.2020. 35000,0027.01.2023.
Katastarska općina VRPOLJE27.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno27.08.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom27.08.2020.
Postotak 16,6727.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća27.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.08.2020.
Mjesto ŠIBENIK27.08.2020. Poštanski broj 2200027.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.08.2020. Površina 75,0027.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 700000,0027.08.2020. 100000,0027.01.2023.
Katastarska općina ŠIBENIK27.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno27.08.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom27.08.2020.
Postotak 0,7727.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd27.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.08.2020.
Mjesto ŠIBENIKI27.08.2020. Poštanski broj 2200027.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.08.2020. Površina 2471,0027.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0027.08.2020. 30000,0027.01.2023.
Katastarska općina JADRTOVAC27.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno27.08.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom27.08.2020.
Postotak 16,6727.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd27.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.08.2020.
Mjesto ŠIBENIK27.08.2020. Poštanski broj 2200027.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.08.2020. Površina 3913,0027.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 300000,0027.08.2020. 50000,0027.01.2023.
Katastarska općina JADRTOVAC27.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno27.08.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom27.08.2020.
Postotak 8,3327.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.08.2020.
Mjesto ŠIBENIK27.08.2020. Poštanski broj 2200027.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.08.2020. Površina 5482,0027.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,0027.08.2020. 70000,0027.01.2023.
Katastarska općina DONJE POLJE27.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno27.08.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom27.08.2020.
Postotak 16,6727.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd27.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.08.2020.
Mjesto ŠIBENIK27.08.2020. Poštanski broj 2200027.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.08.2020. Površina 322,0027.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0027.08.2020. 30000,0027.01.2023.
Katastarska općina DONJE POLJE27.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno27.08.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom27.08.2020.
Postotak 2,3827.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma27.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.08.2020.
Mjesto ŠIBENIK27.08.2020. Poštanski broj 2200027.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.08.2020. Površina 10828,0027.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 800000,0027.08.2020. 120000,0027.01.2023.
Katastarska općina DONJE POLJE27.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno27.08.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom27.08.2020.
Postotak 8,3327.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada27.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.08.2020.
Mjesto ŠIBENIK27.08.2020. Poštanski broj 2200027.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.08.2020. Površina 6815,0027.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,0027.08.2020. 100000,0027.01.2023.
Katastarska općina CRNICA27.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno27.08.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom27.08.2020.
Postotak 16,6727.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada27.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.08.2020.
Mjesto ŠIBENIK27.08.2020. Poštanski broj 2200027.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.08.2020. Površina 10004,0027.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,0027.08.2020. 100000,0027.01.2023.
Katastarska općina ZATON27.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno27.08.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom27.08.2020.
Postotak 2,3127.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada27.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.08.2020.
Mjesto ŠIBENIK27.08.2020. Poštanski broj 2200027.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.08.2020. Površina 10000,0027.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,0027.08.2020. 100000,0027.01.2023.
Katastarska općina ZATON27.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno27.08.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom27.08.2020.
Postotak 0,7727.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan28.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2022.
Mjesto Zagreb28.01.2022. Poštanski broj 1000028.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.01.2022. Površina 39,3628.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 565000,0028.01.2022. 90000,0027.01.2023.
Katastarska općina Blato Novo28.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno28.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.01.2022.
Napomena 28.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan27.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2023.
Mjesto Šibenik27.01.2023. Poštanski broj 2200027.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2023. Površina 65,0027.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 90000,0027.01.2023.
Katastarska općina Šibenik27.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno27.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine27.01.2023.
Napomena 27.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip VOLVO V40 CC
Godina proizvodnje 2015 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,00 13272,28 13000,0021.02.2024.
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji Ne postoji21.02.2024.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta KOKA d.d.
OIB poslovnog subjekta 21031321242 Sjedište poslovnog subjekta Varaždin
Broj dionica 105 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 200,00 26,54
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 150000,00 600000,0028.01.2022. 10000,0027.01.2023. 20000,0021.02.2024. Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava, Od kapitala, Od osiguranja, Prodajom imovine
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji