Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Romana Nikolić

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Romana Prezime Nikolić
Stručna sprema VSS
Zvanje Diplomirani pravnik Stranačka pripadnost Socijaldemokratska partija Hrvatske Nisam član stranke26.01.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 31000 Osijek

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg Sv. Marka Kućni broj 6

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514569222
Datum početka mandata 22/07/2020 Predviđeni datum kraja mandata 22/07/2024
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Pravni referent Naziv pravne osobe Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo OIB pravne osobe 07507345484
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31000 Osijek Ulica Ružina Kućni broj 11a
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 09/06/2014 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21/07/2020

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 21217,81 Neto iznos (HRK) 13930,23

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1400,00 Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0015.08.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak15.08.2020.
Vremenski raspon Mjesečno15.08.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1000,0015.08.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak15.08.2020.
Vremenski raspon Mjesečno15.08.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 140418,7515.11.2020. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava15.11.2020.
Vremenski raspon Jednokratno15.11.2020.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Đakovoprojekt d.o.o. OIB poslodavca 14608399915
Bruto iznos (HRK) 10500,00 10975,4526.01.2022. Neto iznos (HRK) 7206,72 7700,0026.01.2022.
Datum stupanja u radni odnos 20/08/2013 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 65000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2019
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 1249,09 Ugovorena kamatna stopa 5,75
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 712500,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2016
Rok vraćanja u mjesecima 240 Iznos mjesečnog anuiteta 4045,04 Ugovorena kamatna stopa 2,99
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo Nositelj obveze Osobno
Druga obveza Pravo zaloga za nekretninu u Medulinskoj 16 Osijek
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Grad Osijek Iznos duga (početni iznos glavnice) 30912,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 1995
Rok vraćanja u mjesecima 336 Iznos mjesečnog anuiteta 92,00 Ugovorena kamatna stopa 1,00
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 2947,04
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2019
Rok vraćanja u mjesecima 12 Iznos mjesečnog anuiteta 256,29 Ugovorena kamatna stopa 7,95
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Osijek Poštanski broj 31000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 90,50
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 722500,00
Katastarska općina Osijek Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Osijek Poštanski broj 31000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 32,66
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 245000,00
Katastarska općina Osijek Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Na neki drugi način
Postotak 50,00
Drugi način stjecanja nekretnine Kupoprodajnim ugovorom gdje Romani i Slavenu Đurđević otac kupuje nekretninu
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Vrsi - Gornje Seline Poštanski broj 23235
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 920,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 210000,00
Katastarska općina Vrsi Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Na neki drugi način
Postotak 24,45
Drugi način stjecanja nekretnine Kupoprodajnim ugovorom gdje Romani i Slavenu Đurđević otac kupuje nekretninu
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Renault Clio
Godina proizvodnje 2014 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 49000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji