Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Robert Pende

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Robert17.03.2016. Prezime Pende 17.03.2016. Pende
Stručna sprema VSS17.03.2016.
Zvanje diplpmirani ekonomist17.03.2016. Stranačka pripadnost Nisam član stranke17.03.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana17.03.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece17.03.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb17.03.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji17.03.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Pomoćnik ministra17.03.2016. ravnatelj uprave22.03.2021. Ravnatelj uprave22.03.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Turizma17.03.2016. Ministarstvo turizma17.03.2016. Ministarstvo turizma i sporta

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb17.03.2016. Ulica Prisavlje17.03.2016. Kućni broj 1417.03.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851616929017.03.2016.
Datum početka mandata 17/02/201617.03.2016. 11/02/202122.03.2021. Predviđeni datum kraja mandata 30/11/201917.03.2016. 11/02/2021 25/07/202422.03.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno17.03.2016. Stvarni datum kraja mandata 11/02/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji17.03.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji17.03.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji17.03.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji17.03.2016.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 22960,3417.03.2016. 23472,8422.03.2021. 27776,9431.01.2022. 3905,1024.01.2023. Neto iznos (EUR) 14974,5117.03.2016. 16293,6022.03.2021. 18924,2631.01.2022. 2645,1724.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji17.03.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji17.03.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 4092,0017.03.2016. 2710,0021.06.2017. 359,6821.06.2017. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti17.03.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini17.03.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 6000,0017.03.2016. 796,3417.03.2016. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava17.03.2016.
Vremenski raspon Mjesečno17.03.2016.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji17.03.2016.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji17.03.2016.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 89920,6517.03.2016. 98444,0021.06.2017. 78179,29 13419,3524.01.2023. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti17.03.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini17.03.2016.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji17.03.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji17.03.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit17.03.2016. Nositelj obveze Osobno, Bračni drug17.03.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Hypo Alpe Adria Bank d.d.17.03.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 40900,0017.03.2016.
Valuta duga EUR - Euro17.03.2016. Godina zaduženja 200117.03.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 24017.03.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 330,0017.03.2016. Ugovorena kamatna stopa 6,9017.03.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.06.2017. Nositelj obveze Osobno21.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb21.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 191262,4421.06.2017. 50000,00
Valuta duga EUR - Euro21.06.2017. Godina zaduženja 200921.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 24021.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 9000,0021.06.2017. 800,00 Ugovorena kamatna stopa 5,9021.06.2017. 2,90
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji17.03.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji17.03.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan17.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.03.2016.
Mjesto Zagreb17.03.2016. Poštanski broj 1000017.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.03.2016. Površina 84,4417.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 650000,0017.03.2016. 86269,8317.03.2016.
Katastarska općina Zaprudski Otok17.03.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno17.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug17.03.2016. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)17.03.2016.
Drugi način stjecanja nekretnine sredstva koja su dobivena od roditelja17.03.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan17.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.03.2016.
Mjesto Zagreb17.03.2016. Poštanski broj 1000017.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.03.2016. Površina 85,3217.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1300000,0017.03.2016. 172539,6517.03.2016.
Katastarska općina Zaprudski Otok17.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno17.03.2016. Način stjecanja Na neki drugi način, Zaduženjem kod banke (Kredit)17.03.2016.
Drugi način stjecanja nekretnine ušteđevina17.03.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža17.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.03.2016.
Mjesto Zagreb17.03.2016. Poštanski broj 1000017.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.03.2016. Površina 15,1517.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0017.03.2016. 13272,2817.03.2016.
Katastarska općina Zaprudski Otok17.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno17.03.2016. Način stjecanja Na neki drugi način, Zaduženjem kod banke (Kredit)17.03.2016.
Drugi način stjecanja nekretnine ušteđevina17.03.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan17.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.03.2016.
Mjesto Zagreb17.03.2016. Poštanski broj 1000017.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.03.2016. Površina 37,4717.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 320000,0017.03.2016. 42471,3017.03.2016.
Katastarska općina Zaprudski Otok17.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.03.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug17.03.2016. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom od samostalne djelatnosti17.03.2016.
Drugi način stjecanja nekretnine ušteđevina moje majke koja živi u stanu17.03.2016. ušteđevina moje pokojne majke24.01.2023.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Rab Poštanski broj 51280
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 143,12
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 620000,00 82288,14
Katastarska općina Banjol Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Rab Poštanski broj 51280
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1993,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2242125,00 297581,13
Katastarska općina Banjol Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 13,88
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Rab Poštanski broj 51280
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 959,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1080000,00 143340,63
Katastarska općina Banjol Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 2,80
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Rab Poštanski broj 51280
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 11934,0022.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3600000,0022.03.2021. 477802,1122.03.2021.
Katastarska općina Rab-Mundanije Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Gorica Ribnička Poštanski broj 47272
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 770,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 52500,00 6967,95
Katastarska općina Martinski Vrh Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka
Postotak 50,00
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.03.2021.
Mjesto Rab22.03.2021. Poštanski broj 5128022.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.03.2021. Površina 12272,0022.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1380600,0022.03.2021. 183237,1122.03.2021.
Katastarska općina Banjol22.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno22.03.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama22.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom22.03.2021.
Postotak 0,5822.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada22.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.03.2021.
Mjesto Novalja22.03.2021. Poštanski broj 5329122.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.03.2021. Površina 142326,0022.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 12809340,0022.03.2021. 1700091,5822.03.2021.
Katastarska općina Novalja22.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno22.03.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama22.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom22.03.2021.
Postotak 3,1222.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd22.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.03.2021.
Mjesto Rab22.03.2021. Poštanski broj 5128022.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.03.2021. Površina 2630,0022.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 296000,0022.03.2021. 39285,9522.03.2021.
Katastarska općina Banjol22.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno22.03.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama22.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom22.03.2021.
Postotak 0,5822.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada22.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.03.2021.
Mjesto Rab22.03.2021. Poštanski broj 5128022.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.03.2021. Površina 840,0022.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 94000,0022.03.2021. 12475,9422.03.2021.
Katastarska općina Banjol22.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno22.03.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama22.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom22.03.2021.
Postotak 0,9322.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada22.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.03.2021.
Mjesto Rab22.03.2021. Poštanski broj 5128022.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.03.2021. Površina 2425,0022.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 273000,0022.03.2021. 36233,3322.03.2021.
Katastarska općina Banjol22.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno22.03.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama22.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom22.03.2021.
Postotak 0,5822.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd22.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.03.2021.
Mjesto Rab22.03.2021. Poštanski broj 5128022.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.03.2021. Površina 777,0022.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 88000,0022.03.2021. 11679,6122.03.2021.
Katastarska općina Banjol22.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno22.03.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama22.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom22.03.2021.
Postotak 2,8022.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada22.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.03.2021.
Mjesto Rab22.03.2021. Poštanski broj 5128022.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.03.2021. Površina 380,0022.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 43000,0022.03.2021. 5707,0822.03.2021.
Katastarska općina Banjol22.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno22.03.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama22.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom22.03.2021.
Postotak 0,2222.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada22.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.03.2021.
Mjesto Rab22.03.2021. Poštanski broj 5128022.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.03.2021. Površina 370,0022.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 42000,0022.03.2021. 5574,3622.03.2021.
Katastarska općina Banjol22.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno22.03.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama22.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom22.03.2021.
Postotak 0,2222.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma22.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.03.2021.
Mjesto Rab22.03.2021. Poštanski broj 5128022.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.03.2021. Površina 461,0022.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 52000,0022.03.2021. 6901,5922.03.2021.
Katastarska općina Banjol22.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno22.03.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama22.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom22.03.2021.
Postotak 0,5822.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.03.2021.
Mjesto Rab22.03.2021. Poštanski broj 5128022.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.03.2021. Površina 410,0022.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 46000,0022.03.2021. 6105,2522.03.2021.
Katastarska općina Banjol22.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno22.03.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama22.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom22.03.2021.
Postotak 0,5822.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.03.2021.
Mjesto Rab22.03.2021. Poštanski broj 5128022.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.03.2021. Površina 608,0022.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 68000,0022.03.2021. 9025,1522.03.2021.
Katastarska općina Banjol22.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno22.03.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama22.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom22.03.2021.
Postotak 0,5822.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada22.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.03.2021.
Mjesto Rab22.03.2021. Poštanski broj 5128022.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.03.2021. Površina 1428,0022.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 161000,0022.03.2021. 21368,3722.03.2021.
Katastarska općina Banjol22.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno22.03.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama22.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom22.03.2021.
Postotak 0,5822.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada22.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.03.2021.
Mjesto Rab22.03.2021. Poštanski broj 5128022.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.03.2021. Površina 137,0022.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0022.03.2021. 1990,8422.03.2021.
Katastarska općina Banjol22.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno22.03.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama22.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom22.03.2021.
Postotak 0,2222.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada22.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.03.2021.
Mjesto Rab22.03.2021. Poštanski broj 5128022.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.03.2021. Površina 31000,0022.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 31000,0022.03.2021. 4114,4122.03.2021.
Katastarska općina Banjol22.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno22.03.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama22.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom22.03.2021.
Postotak 0,2222.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada22.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.03.2021.
Mjesto Rab22.03.2021. Poštanski broj 5128022.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.03.2021. Površina 414,0022.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 47000,0022.03.2021. 6237,9722.03.2021.
Katastarska općina Banjol22.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno22.03.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama22.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom22.03.2021.
Postotak 0,2222.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.03.2021.
Mjesto Rab22.03.2021. Poštanski broj 5128022.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.03.2021. Površina 1463,0022.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 165000,0022.03.2021. 21899,2622.03.2021.
Katastarska općina Rab-Mundanije22.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno22.03.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama22.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom22.03.2021.
Postotak 0,7822.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.03.2021.
Mjesto Rab22.03.2021. Poštanski broj 5128022.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.03.2021. Površina 67,0022.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7500,0022.03.2021. 995,4222.03.2021.
Katastarska općina Rab-Mundanije22.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno22.03.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama22.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom22.03.2021.
Postotak 6,3022.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada22.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.03.2021.
Mjesto Rab22.03.2021. Poštanski broj 5128022.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.03.2021. Površina 90,0022.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0022.03.2021. 1327,2322.03.2021.
Katastarska općina Rab-Mundanije22.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno22.03.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama22.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom22.03.2021.
Postotak 1,5622.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.03.2021.
Mjesto Rab22.03.2021. Poštanski broj 5128022.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.03.2021. Površina 1305,0022.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 147000,0022.03.2021. 19510,2522.03.2021.
Katastarska općina Rab-Mundanije22.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno22.03.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama22.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom22.03.2021.
Postotak 3,1322.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom22.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.03.2021.
Mjesto Rab22.03.2021. Poštanski broj 5128022.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.03.2021. Površina 155,0022.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 450000,0022.03.2021. 59725,2622.03.2021.
Katastarska općina Rab-Mundanije22.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno22.03.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama22.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom22.03.2021.
Postotak 6,2522.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.03.2021.
Mjesto Rab22.03.2021. Poštanski broj 5128022.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.03.2021. Površina 630,0022.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 71000,0022.03.2021. 9423,3222.03.2021.
Katastarska općina Rab-Mundanije22.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno22.03.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama22.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom22.03.2021.
Postotak 6,2522.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.03.2021.
Mjesto Rab22.03.2021. Poštanski broj 5128022.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.03.2021. Površina 1319,0022.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0022.03.2021. 19908,4222.03.2021.
Katastarska općina Rab-Mundanije22.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno22.03.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama22.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom22.03.2021.
Postotak 0,7922.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji17.03.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil17.03.2016. Marka/tip Mercedes17.03.2016. Renault Espace
Godina proizvodnje 200317.03.2016. 2015 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0017.03.2016. 90000,00 11945,05
Oblik vlasništva Bračni drug17.03.2016. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti17.03.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji17.03.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji17.03.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice17.03.2016. Naziv poslovnog subjekta HTP Korčula d.d.17.03.2016.
OIB poslovnog subjekta 6325919921717.03.2016. Sjedište poslovnog subjekta Korčula17.03.2016.
Broj dionica 37817.03.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 50,0017.03.2016. 6,6417.03.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos17.03.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno17.03.2016. Način stjecanja Na neki drugi način17.03.2016.
Drugi način stjecanja nekretnine namirenje duga po na nagodbi u postupku predstečaja društva17.03.2016.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji17.03.2016.

Podatci o štednji

Iznos 14900,0017.03.2016. Valuta EUR - Euro17.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno17.03.2016. Način stjecanja Nasljedstvom17.03.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 26600,0017.03.2016. Valuta USD - Američki Dolar17.03.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug17.03.2016. Način stjecanja Od samostalne djelatnosti17.03.2016. Od samostalne djelatnosti17.03.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 18787,0017.03.2016. Valuta EUR - Euro17.03.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug17.03.2016. Način stjecanja Od samostalne djelatnosti17.03.2016. Od samostalne djelatnosti17.03.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 160000,00 171286,0531.01.2022. 18624,2824.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od imovine i imovinskih prava
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji17.03.2016.