Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Robert Meglić

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Robert03.07.2021. Prezime Meglić03.07.2021.
Stručna sprema Magistar Inženjer03.07.2021.
Zvanje magistar inženjer prometa03.07.2021. Stranačka pripadnost Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati03.07.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana03.07.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece03.07.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 40311 Knezovec03.07.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji03.07.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik03.07.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Šenkovec03.07.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 40000 Šenkovec03.07.2021. Ulica Josipa Bedekovića03.07.2021. Kućni broj 1103.07.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854034325003.07.2021.
Datum početka mandata 04/06/202103.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 19/05/202503.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno03.07.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji03.07.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji03.07.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji03.07.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji03.07.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zamjenik zapovjednika03.07.2021. Naziv pravne osobe Javna vatrogasna postrojba Čakovec03.07.2021. OIB pravne osobe 8194405890003.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 40000 Čakovec03.07.2021. Ulica Stjepana Radića 03.07.2021. Kućni broj 503.07.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/07/199003.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/12/202003.07.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Vatrogasac -Voditelj smjene03.07.2021. Naziv pravne osobe Javna vatrogasna postrojba Čakovec03.07.2021. OIB pravne osobe 8194405890003.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 40000 Čakovec03.07.2021. Ulica Stjepana Radića 03.07.2021. Kućni broj 503.07.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/01/202103.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 10/06/202103.07.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 14304,7503.07.2021. 18788,7010.08.2021. Neto iznos (HRK) 7499,8203.07.2021. 12824,7610.08.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji03.07.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji03.07.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji03.07.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Metss d.o.o.03.07.2021. OIB poslodavca 7111287267503.07.2021.
Bruto iznos (HRK) 4448,5103.07.2021. Neto iznos (HRK) 3558,8003.07.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/11/201203.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa 03.07.2021.
Napomena 03.07.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji03.07.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji03.07.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji03.07.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji03.07.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji03.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća03.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.07.2021.
Mjesto Knezovec03.07.2021. Poštanski broj 4000003.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.07.2021. Površina 143,0003.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000000,0003.07.2021.
Katastarska općina Zasadbreg03.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno03.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug03.07.2021. Osobno, Bračni drug10.08.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)03.07.2021.
Napomena 03.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)03.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.07.2021.
Mjesto Knezovec03.07.2021. Poštanski broj 4000003.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.07.2021. Površina 861,0003.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 19803,0003.07.2021.
Katastarska općina Zasadbreg03.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno03.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno03.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.07.2021.
Napomena 03.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)03.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.07.2021.
Mjesto Knezovec03.07.2021. Poštanski broj 4000003.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.07.2021. Površina 3444,0003.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 79212,0003.07.2021.
Katastarska općina Zasadbreg03.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno03.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno03.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.07.2021.
Napomena 03.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)03.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.07.2021.
Mjesto Knezovec03.07.2021. Poštanski broj 4000003.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.07.2021. Površina 3438,0003.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 79074,0003.07.2021.
Katastarska općina Zasadbreg03.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno03.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno03.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.07.2021.
Napomena 03.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)03.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.07.2021.
Mjesto Knezovec03.07.2021. Poštanski broj 4000003.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.07.2021. Površina 1905,0003.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 43815,0003.07.2021.
Katastarska općina Zasadbreg03.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno03.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno03.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.07.2021.
Napomena 03.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt03.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.07.2021.
Mjesto Knezvec03.07.2021. Poštanski broj 4000003.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.07.2021. Površina 52,0003.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 500000,0003.07.2021.
Katastarska općina Zasadbreg03.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno03.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug03.07.2021. Osobno, Bračni drug10.08.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.07.2021.
Napomena 03.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža03.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.07.2021.
Mjesto Knezovec03.07.2021. Poštanski broj 4000003.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.07.2021. Površina 26,0003.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 200000,0003.07.2021.
Katastarska općina Zasadbreg03.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno03.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug03.07.2021. Osobno, Bračni drug10.08.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.07.2021.
Napomena 03.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža03.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.07.2021.
Mjesto Knezovec03.07.2021. Poštanski broj 4000003.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.07.2021. Površina 18,0003.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 100000,0003.07.2021.
Katastarska općina Zasadbreg03.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno03.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug03.07.2021. Osobno, Bračni drug10.08.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.07.2021.
Napomena 03.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma03.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.07.2021.
Mjesto Merhatovec03.07.2021. Poštanski broj 4031303.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.07.2021. Površina 594,0003.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 75000,0003.07.2021.
Katastarska općina Zebanec03.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno03.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno03.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom03.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 03.07.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji03.07.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil03.07.2021. Marka/tip Volkswagen Golf 03.07.2021.
Godina proizvodnje 201403.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 80000,0003.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno03.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.07.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl03.07.2021. Marka/tip Tin Matteo03.07.2021.
Godina proizvodnje 200503.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000,0003.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno03.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.07.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji03.07.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji03.07.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji03.07.2021. Postoji10.08.2021.

Podatci o štednji

Iznos 50000,0010.08.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna10.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno10.08.2021. Način stjecanja Od drugih izvora dohotka10.08.2021.
Napomena 10.08.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji03.07.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Dobrovoljno vatrogasno društvo Knezovec03.07.2021. Sjedište pravne osobe Knezovec 12403.07.2021.
OIB pravne osobe 0651009652003.07.2021.
Datum učlanjenja 04/01/198503.07.2021. Datum kraja članstva 03.07.2021.
Funkcije Predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Knezovec03.07.2021.
Napomena 03.07.2021.