Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Robert Jankovics

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Robert20.10.2016. Prezime Jankovics20.10.2016.
Stručna sprema VŠS20.10.2016.
Zvanje inženjer informatike20.10.2016. Stranačka pripadnost Nisam član stranke20.10.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana20.10.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece20.10.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 31300 Beli Manastir20.10.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji20.10.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik20.10.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor20.10.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb20.10.2016. Ulica Trg Svetog Marka20.10.2016. Kućni broj 620.10.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456922220.10.2016. Fax (službeni) 20.10.2016.
Datum početka mandata 14/10/201620.10.2016. 22/07/202025.07.2020. Predviđeni datum kraja mandata 14/10/202020.10.2016. 21/07/202425.07.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno20.10.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji20.10.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji20.10.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji20.10.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji20.10.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto voditelj ureda20.10.2016. Naziv pravne osobe DZMH20.10.2016. OIB pravne osobe 4063924531720.10.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31327 Bilje20.10.2016. Ulica Petefi Sandora20.10.2016. Kućni broj 7820.10.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/11/199920.10.2016. Datum prestanka radnog odnosa 20.10.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Zastupnik u Hrvatskom Saboru25.07.2020. Naziv pravne osobe Hrvatski Sabor25.07.2020. OIB pravne osobe 3859750623425.07.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb25.07.2020. Ulica Trg Svetog Marka 25.07.2020. Kućni broj 625.07.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 14/10/201625.07.2020. Datum prestanka radnog odnosa 25.07.2020.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 22242,8320.10.2016. 27346,3126.12.2018. 27596,0517.01.2021. Neto iznos (HRK) 14337,9720.10.2016. 18833,6326.12.2018. 19033,4817.01.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji20.10.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji20.10.2016. Postoji26.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0026.12.2018. 18000,0009.01.2019. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak26.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno26.12.2018. Na godišnjoj razini09.01.2019.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji20.10.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji20.10.2016. Ne postoji26.12.2018.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Transcom worldwide20.10.2016. OIB poslodavca 7403346796620.10.2016.
Bruto iznos (HRK) 85000,0020.10.2016. Neto iznos (HRK) 54000,0020.10.2016.
Datum stupanja u radni odnos 27/06/200820.10.2016. Datum prestanka radnog odnosa 20.10.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji20.10.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji20.10.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji20.10.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji20.10.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom20.10.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.10.2016.
Mjesto Beli Manastir20.10.2016. Poštanski broj 3130020.10.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.10.2016. Površina 543,0020.10.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 700000,0020.10.2016.
Katastarska općina KO Beli Manastir20.10.2016. Vrsta vlasništva Knjižno20.10.2016.
Oblik vlasništva Osobno20.10.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)20.10.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji20.10.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.10.2016. Marka/tip Renault20.10.2016.
Godina proizvodnje 201320.10.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 75000,0020.10.2016. 40000,0026.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno20.10.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)20.10.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.10.2016. Marka/tip Renault20.10.2016.
Godina proizvodnje 200420.10.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0020.10.2016.
Oblik vlasništva Osobno20.10.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)20.10.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.07.2019. Marka/tip Renault07.07.2019.
Godina proizvodnje 201907.07.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 155000,0007.07.2019. 100000,0025.07.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2019.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.07.2019. Marka/tip Renault07.07.2019.
Godina proizvodnje 200507.07.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0007.07.2019.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2019.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.03.2020. Marka/tip Renault07.03.2020.
Godina proizvodnje 201407.03.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 65000,0007.03.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug07.03.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.03.2020.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil25.07.2020. Marka/tip Renault25.07.2020.
Godina proizvodnje 201425.07.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 55000,0025.07.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug25.07.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.07.2020.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji20.10.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji20.10.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji20.10.2016.

Podatci o štednji

Iznos 300000,0020.10.2016. 450000,0026.12.2018. 550000,0025.07.2020. 640000,0017.01.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna20.10.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama20.10.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom20.10.2016.
Postotak 33,0020.10.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji20.10.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe DZMH20.10.2016. Sjedište pravne osobe Bilje20.10.2016.
OIB pravne osobe 4063924531720.10.2016.
Datum učlanjenja 01/10/199820.10.2016. Datum kraja članstva 20.10.2016.
Funkcije izvršni predsjednik20.10.2016. Predsjednik25.07.2020.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Europa AP17.01.2021. Sjedište pravne osobe Bilje, Petefi Sandora 7817.01.2021.
OIB pravne osobe 0836108039817.01.2021.
Datum učlanjenja 17/01/200617.01.2021. Datum kraja članstva 17.01.2021.
Funkcije potpredsjednik17.01.2021.