Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Robert Jankovics

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Robert20.10.2016. Prezime Jankovics20.10.2016.
Stručna sprema VŠS20.10.2016.
Zvanje inženjer informatike20.10.2016. Stranačka pripadnost Nisam član stranke20.10.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana20.10.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece20.10.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 31300 Beli Manastir20.10.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji20.10.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik20.10.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor20.10.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb20.10.2016. Ulica Trg Svetog Marka20.10.2016. Kućni broj 620.10.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456922220.10.2016.
Datum početka mandata 14/10/201620.10.2016. 22/07/202025.07.2020. Predviđeni datum kraja mandata 14/10/202020.10.2016. 21/07/202425.07.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno20.10.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji20.10.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji20.10.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji20.10.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji20.10.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto voditelj ureda20.10.2016. Naziv pravne osobe DZMH20.10.2016. OIB pravne osobe 4063924531720.10.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31327 Bilje20.10.2016. Ulica Petefi Sandora20.10.2016. Kućni broj 7820.10.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/11/199920.10.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 20.10.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zastupnik u Hrvatskom Saboru25.07.2020. Naziv pravne osobe Hrvatski Sabor25.07.2020. OIB pravne osobe 3859750623425.07.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb25.07.2020. Ulica Trg Svetog Marka 25.07.2020. Kućni broj 625.07.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 14/10/201625.07.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 25.07.2020.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 22242,8320.10.2016. 27346,3126.12.2018. 27596,0517.01.2021. Neto iznos (HRK) 14337,9720.10.2016. 18833,6326.12.2018. 19033,4817.01.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji20.10.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji20.10.2016. Postoji26.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0026.12.2018. 18000,0009.01.2019. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak26.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno26.12.2018. Na godišnjoj razini09.01.2019.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji20.10.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji20.10.2016. Ne postoji26.12.2018.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Transcom worldwide20.10.2016. OIB poslodavca 7403346796620.10.2016.
Bruto iznos (HRK) 85000,0020.10.2016. Neto iznos (HRK) 54000,0020.10.2016.
Datum stupanja u radni odnos 27/06/200820.10.2016. Datum prestanka radnog odnosa 20.10.2016.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji20.10.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji20.10.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji20.10.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji20.10.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom20.10.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.10.2016.
Mjesto Beli Manastir20.10.2016. Poštanski broj 3130020.10.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.10.2016. Površina 543,0020.10.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 700000,0020.10.2016.
Katastarska općina KO Beli Manastir20.10.2016. Vrsta vlasništva Knjižno20.10.2016.
Oblik vlasništva Osobno20.10.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)20.10.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji20.10.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.10.2016. Marka/tip Renault20.10.2016.
Godina proizvodnje 201320.10.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 75000,0020.10.2016. 40000,0026.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno20.10.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)20.10.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.10.2016. Marka/tip Renault20.10.2016.
Godina proizvodnje 200420.10.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0020.10.2016.
Oblik vlasništva Osobno20.10.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)20.10.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.07.2019. Marka/tip Renault07.07.2019.
Godina proizvodnje 201907.07.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 155000,0007.07.2019. 100000,0025.07.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2019.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.07.2019. Marka/tip Renault07.07.2019.
Godina proizvodnje 200507.07.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0007.07.2019.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2019.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.03.2020. Marka/tip Renault07.03.2020.
Godina proizvodnje 201407.03.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 65000,0007.03.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug07.03.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.03.2020.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil25.07.2020. Marka/tip Renault25.07.2020.
Godina proizvodnje 201425.07.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 55000,0025.07.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug25.07.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.07.2020.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji20.10.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji20.10.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji20.10.2016.

Podatci o štednji

Iznos 300000,0020.10.2016. 450000,0026.12.2018. 550000,0025.07.2020. 640000,0017.01.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna20.10.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama20.10.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom20.10.2016.
Postotak 33,0020.10.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji20.10.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe DZMH20.10.2016. Sjedište pravne osobe Bilje20.10.2016.
OIB pravne osobe 4063924531720.10.2016.
Datum učlanjenja 01/10/199820.10.2016. Datum kraja članstva 20.10.2016.
Funkcije izvršni predsjednik20.10.2016. Predsjednik25.07.2020.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Europa AP17.01.2021. Sjedište pravne osobe Bilje, Petefi Sandora 7817.01.2021.
OIB pravne osobe 0836108039817.01.2021.
Datum učlanjenja 17/01/200617.01.2021. Datum kraja članstva 17.01.2021.
Funkcije potpredsjednik17.01.2021.