Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Robert Francem

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Robert12.07.2017. Prezime Francem12.07.2017.
Stručna sprema VSS12.07.2017.
Zvanje Profesor filozofije i hrv jezika i književnosti12.07.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke12.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana12.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece12.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 31400 Đakovo12.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji12.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik gradonačelnika12.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Đakovo12.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 31400 Đakovo12.07.2017. Ulica Trg Franje Tuđmana 12.07.2017. Trg dr. Franje Tuđmana 04.01.2021. Kućni broj 412.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853184042712.07.2017.
Datum početka mandata 12/06/201712.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 12/06/202112.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno12.07.2017. Stvarni datum kraja mandata 07/06/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji12.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji12.07.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji12.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji12.07.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto profesor hrvatskoga jezika12.07.2017. Naziv pravne osobe Gimnazija Matija Mesić12.07.2017. OIB pravne osobe 4596628584812.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 35000 Slavonski Brod12.07.2017. Ulica Naselje Slavonija I12.07.2017. Kućni broj 812.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/09/201012.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 30/06/201712.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 17967,4912.07.2017. 17193,8022.06.2021. Neto iznos (HRK) 12704,4612.07.2017. 13241,0022.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji12.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji12.07.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji12.07.2017.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji12.07.2017. Ne postoji02.01.2020.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 1663,0012.07.2017. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak12.07.2017.
Vremenski raspon Mjesečno12.07.2017.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji12.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji12.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.07.2017. Nositelj obveze Osobno12.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb12.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 20869,2412.07.2017. 11375,4802.01.2020. 25000,0022.06.2021.
Valuta duga EUR - Euro12.07.2017. Godina zaduženja 201212.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12012.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 316,5912.07.2017. 312,6422.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 8,9212.07.2017. 8,7022.06.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.07.2017. Nositelj obveze Osobno12.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb12.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 48824,6112.07.2017. 25938,2102.01.2020. 47000,0022.06.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna12.07.2017. Godina zaduženja 201512.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 8412.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 762,8812.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 9,2812.07.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit02.01.2020. Nositelj obveze Osobno02.01.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d. d.02.01.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 129840,6402.01.2020. 89000,0022.06.2021.
Valuta duga EUR - Euro02.01.2020. Godina zaduženja 201902.01.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 30002.01.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 435,5902.01.2020. Ugovorena kamatna stopa 3,5802.01.2020.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji12.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji12.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom12.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.07.2017.
Mjesto Satnica Đakovačka12.07.2017. Poštanski broj 3142112.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.07.2017. Površina 100,0012.07.2017. 502,0004.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 150000,0012.07.2017. 220000,0002.01.2020. 250000,0022.06.2021.
Katastarska općina Satnica Đakovačka12.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno12.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug12.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan02.01.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.01.2020.
Mjesto Đakovo02.01.2020. Poštanski broj 3140002.01.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.01.2020. Površina 106,7002.01.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 843945,0002.01.2020.
Katastarska općina Đakovo02.01.2020. Vrsta vlasništva Knjižno02.01.2020.
Oblik vlasništva Osobno02.01.2020. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)02.01.2020.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji12.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil12.07.2017. Marka/tip Peugeot 30712.07.2017.
Godina proizvodnje 200612.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0012.07.2017. 20000,0002.01.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug12.07.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)12.07.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji12.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji12.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji12.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 1000,0012.07.2017. 1600,0002.01.2020. Valuta EUR - Euro12.07.2017.
Oblik vlasništva Dijete12.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način12.07.2017.
Drugi način stjecanja Uplatom na račun članova šire obitelji12.07.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji12.07.2017.