Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Robert-Anton Kraljić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Robert Robert-Anton23.06.2019. Prezime Anton Kraljić Kraljić23.06.2019.
Stručna sprema SSS
Zvanje elektroničar-automatičar Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 51511 Malinska

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Malinska-Dubašnica

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51511 Malinska Ulica Lina Bolmarčića Kućni broj 22

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38551750500 Fax (službeni) +38551750510
Datum početka mandata 27/05/2013 22/05/201718.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 30/04/2017 23/05/202118.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Postoji

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik Vijeća TZ-a Općine Malinska-Dubašnica 16.04.2015. Naziv pravne osobe Turistička zajednica Općine Malinska Dubašnica
OIB pravne osobe 31842612524 Način obnašanja dužnosti Volonterski
Datum početka dužnosti 01/06/2013 22/05/201718.06.2017. Datum kraja dužnosti 30/04/2017 23/05/202118.06.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51511 Malinska Ulica Obala Kućni broj 46
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38551859207 Fax (službeni) +38551858254
e-mail (službeni) Mobitel (službeni)

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik Vijeća TZ-a Otoka Krka 16.04.2015. Naziv pravne osobe Turistička zajednica otoka Krka
OIB pravne osobe 38812088413 Način obnašanja dužnosti Volonterski
Datum početka dužnosti 01/01/2015 Datum kraja dužnosti 31/12/2015
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51500 Krk Ulica Trg Sv.Kvirina Kućni broj 1
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38551221359 Fax (službeni) +38551222336
e-mail (službeni) Mobitel (službeni)

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik Skupštine Komunalnog društva Dubašnica 16.04.2015. Naziv pravne osobe Komunalno društvo Dubašnica
OIB pravne osobe 99387927460 Način obnašanja dužnosti Volonterski
Datum početka dužnosti 01/06/2013 Datum kraja dužnosti 30/04/2017
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51511 Malinska Ulica Stipkino Kućni broj 21
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38551859961 Fax (službeni)
e-mail (službeni) Mobitel (službeni)

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik skuštine KD Dubašnica23.06.2019. Naziv pravne osobe KD Dubašnica 23.06.2019.
OIB pravne osobe 9938792746023.06.2019. Način obnašanja dužnosti Volonterski23.06.2019.
Datum početka dužnosti 22/05/201723.06.2019. Datum kraja dužnosti 23/05/201723.06.2019.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51511 Malinska23.06.2019. Ulica Stipkino 23.06.2019. Kućni broj 2123.06.2019.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855185996123.06.2019. Fax (službeni) 23.06.2019.
e-mail (službeni) 23.06.2019. Mobitel (službeni) 23.06.2019.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji Ne postoji18.06.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Nadzorni specijalist Naziv pravne osobe Hrvatska kontrola zračne plovidbe OIB pravne osobe 33052761319
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10410 Velika Gorica Ulica Rudolfa Fizira Kućni broj 2
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 15/05/1995 Datum prestanka radnog odnosa 17/07/2013

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 18228,54 18477,1118.06.2017. 18642,8223.06.2019. Neto iznos (HRK) 13303,12 14006,0818.06.2017. 14106,8423.06.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji16.04.2015.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hotelijerstvo turizam Pinia16.04.2015. Hotelijerstvo turizam Pinia - Porat 18.06.2017. OIB poslodavca 5674033289716.04.2015.
Bruto iznos (HRK) 45000,0016.04.2015. 58320,0018.06.2017. Neto iznos (HRK) 35208,0016.04.2015. 46402,5618.06.2017.
Datum stupanja u radni odnos 20/03/200716.04.2015. Datum prestanka radnog odnosa 16.04.2015.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji Postoji15.12.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.12.2019. Nosioc obveze Osobno15.12.2019.
Vjerovnik ERSTE BANKA15.12.2019. Iznos duga 35000,0015.12.2019.
Valuta duga USD - Američki Dolar15.12.2019. Godina zaduženja 201915.12.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 9715.12.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 394,8315.12.2019. Ugovorena kamatna stopa 2,3215.12.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Postoji Ne postoji18.06.2017.

Potraživanje

Vrsta potraživanja Dugovanje Nosioc potraživanja Osobno16.04.2015.
Iznos (HRK) 27360,00 Vremenski raspon Jednokratno

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Malinska Barušić18.06.2017. Poštanski broj 51511
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 615,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1140000,00
Katastarska općina Bogović Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Malinska Barušić18.06.2017. Poštanski broj 51511
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 483,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 760000,00
Katastarska općina Bogović Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Malinska Barušić18.06.2017. Poštanski broj 51511
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 165,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 380000,00
Katastarska općina Bogović Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Malinska Lanišće - Za gumno 18.06.2017. Poštanski broj 51511
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1293,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 485000,00
Katastarska općina Bogović Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Malinska Vrt kod kuće18.06.2017. Poštanski broj 51511
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 487,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 185000,00
Katastarska općina Bogović Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Malinska Vrt kod kuće barba Tona18.06.2017. Poštanski broj 51511
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 115,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,00
Katastarska općina Bogović Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Malinska Vrtača18.06.2017. Poštanski broj 51511
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 237,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 23700,00
Katastarska općina Bogović Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Malinska Vrtlić zgor dolnjega vrta18.06.2017. Poštanski broj 51511
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 97,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 9700,00
Katastarska općina Bogović Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Malinska Dolinji vrt - gornja liha 18.06.2017. Poštanski broj 51511
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 122,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 12200,00
Katastarska općina Bogović Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma18.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.06.2017.
Mjesto Bočina - Dednji18.06.2017. Poštanski broj 5151118.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.06.2017. Površina 1234,0018.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 27500,0018.06.2017.
Katastarska općina Bogovići18.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom18.06.2017.
Postotak 50,0018.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište18.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.06.2017.
Mjesto Dvor od kuće barba Tona18.06.2017. Poštanski broj 5151118.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.06.2017. Površina 124,0018.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 46500,0018.06.2017.
Katastarska općina Bogović18.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom18.06.2017.
Postotak 50,0018.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma18.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.06.2017.
Mjesto Cimbilić 18.06.2017. Poštanski broj 5151118.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.06.2017. Površina 680,0018.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0018.06.2017.
Katastarska općina Bogović18.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom18.06.2017.
Postotak 50,0018.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma18.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.06.2017.
Mjesto Pečenkin18.06.2017. Poštanski broj 5151118.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.06.2017. Površina 6651,0018.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 99000,0018.06.2017.
Katastarska općina Bogović18.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom18.06.2017.
Postotak 50,0018.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.06.2017.
Mjesto Dolinji vrt18.06.2017. Poštanski broj 5151118.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.06.2017. Površina 378,0018.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 28000,0018.06.2017.
Katastarska općina Bogović18.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom18.06.2017.
Postotak 50,0018.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom18.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.06.2017.
Mjesto Donja Šemnica 18.06.2017. Poštanski broj 4922418.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.06.2017. Površina 1437,0018.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 215000,0018.06.2017.
Katastarska općina Donja Šemnica18.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom18.06.2017.
Postotak 25,0018.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište18.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.06.2017.
Mjesto Donja Šemnica18.06.2017. Poštanski broj 4922418.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.06.2017. Površina 1843,0018.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 138000,0018.06.2017.
Katastarska općina Donja Šemnica18.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug18.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom18.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine18.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.06.2017.
Mjesto Donja Šemnica18.06.2017. Poštanski broj 4922418.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.06.2017. Površina 809,0018.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30300,0018.06.2017.
Katastarska općina Donja Šemnica18.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom18.06.2017.
Postotak 25,0018.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.06.2017.
Mjesto Donja Šemnica - Jarek18.06.2017. Poštanski broj 4922418.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.06.2017. Površina 7232,0018.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 162500,0018.06.2017.
Katastarska općina Donja Šemnica 18.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom18.06.2017.
Postotak 25,0018.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd18.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.06.2017.
Mjesto Donja Šemnica -Trstenik18.06.2017. Poštanski broj 4922418.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.06.2017. Površina 2944,0018.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 110000,0018.06.2017.
Katastarska općina Donja Šemnica 18.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom18.06.2017.
Postotak 33,3318.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište18.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.06.2017.
Mjesto Barušić18.06.2017. Poštanski broj 5151118.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.06.2017. Površina 1162,0018.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 435000,0018.06.2017.
Katastarska općina Bogović18.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava18.06.2017.
Postotak 20,0018.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada23.06.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2019.
Mjesto Demežnjak 23.06.2019. Poštanski broj 5151123.06.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2019. Površina 1370,0023.06.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7000,0023.06.2019.
Katastarska općina Bogović23.06.2019. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2019.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak23.06.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2019.
Mjesto Polačina23.06.2019. Poštanski broj 5151123.06.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2019. Površina 1431,0023.06.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 127000,0023.06.2019.
Katastarska općina Bogović23.06.2019. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2019.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2019. Način stjecanja Nasljedstvom23.06.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom15.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.12.2019.
Mjesto Barušići15.12.2019. Poštanski broj 5151115.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.12.2019. Površina 245,0015.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1332000,0015.12.2019.
Katastarska općina Bogović15.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno15.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama15.12.2019. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Zaduženjem kod banke (Kredit)15.12.2019.
Postotak 50,0015.12.2019.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Hyundai Santa Fe
Godina proizvodnje 2007 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,00 45000,0018.06.2017. 50000,0023.06.2019.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Opel Astra
Godina proizvodnje 2005 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,00 20000,0018.06.2017. 15000,0023.06.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac Marka/tip Kvarnerplastika - Dalmatinka
Godina proizvodnje 1988 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,00
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Postotak 50,00

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor23.06.2019. Marka/tip GOLDONI tip 93323.06.2019.
Godina proizvodnje 199523.06.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,0023.06.2019.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2019. Način stjecanja Nasljedstvom23.06.2019.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.06.2019. Marka/tip MERCEDES tip 200TD model 124 D2 varijanta23.06.2019.
Godina proizvodnje 198623.06.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 37000,0023.06.2019.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2019. Način stjecanja Nasljedstvom23.06.2019.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.06.2019. Marka/tip MERCEDES tip 240D model 12323.06.2019.
Godina proizvodnje 198123.06.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0023.06.2019.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2019. Način stjecanja Nasljedstvom23.06.2019.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji Postoji18.06.2017.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine18.06.2017. Marka/tip LABINPROGRES - kopačica i kosilica sa priključcima 18.06.2017.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 37500,0018.06.2017. 33000,0023.06.2019.
Oblik vlasništva Osobno18.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.06.2017.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine23.06.2019. Marka/tip TRAKTORSKA PRIKOLICA Tomo Vinković tip TV 23.06.2019.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7500,0023.06.2019.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2019. Način stjecanja Nasljedstvom23.06.2019.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom d.d.
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta 10110 Zagreb
Broj dionica 69 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 108,47 176,4018.06.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Udio manji od 0.5%
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom d.d.
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta 10110 Zagreb
Broj dionica 69 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 108,47 176,4018.06.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Udio manji od 0.5%
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji

Podatci o štednji

Iznos 35000,00 40000,0018.06.2017. 77000,0023.06.2019. 7000,0015.12.2019. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od samostalne djelatnosti18.06.2017. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom23.06.2019.

Podatci o štednji

Iznos 28000,00 15000,0018.06.2017. 35000,0015.12.2019. Valuta USD - Američki Dolar
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o štednji

Iznos 2000,00 3000,0018.06.2017. Valuta CHF - Švicarski Franak
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o štednji

Iznos 15000,00 3000,0018.06.2017. 10000,0023.06.2019. 3000,0015.12.2019. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o štednji

Iznos 33000,00 35000,0018.06.2017. 20000,0023.06.2019. 25000,0015.12.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug16.04.2015. Dijete18.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Na neki drugi način18.06.2017.
Drugi način stjecanja darovanjem rodbine iz inozemstva Darovanjem rodbine iz tuzemstva i inozemstva18.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 27000,00 30000,0018.06.2017. 40000,0023.06.2019. 42000,0015.12.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug16.04.2015. Dijete18.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Na neki drugi način18.06.2017.
Drugi način stjecanja Darovanjem rodbine iz inozemstva Darovanjem rodbine iz tuzemstva i inozemstva18.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 7000,00 10000,0018.06.2017. 40000,0023.06.2019. 42000,0015.12.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug16.04.2015. Dijete18.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja Darovanjem iz tuzemstva i inozemstva Darovanjem rodbine iz tuzemstva i inozemstva18.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: