Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Renato Krulčić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Renato26.06.2017. Prezime Krulčić 26.06.2017.
Stručna sprema SSS26.06.2017.
Zvanje elektroenergetičat26.06.2017. elektroenergetičar18.07.2017. Stranačka pripadnost Istarski Demokratski Sabor26.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana26.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece26.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 52000 Pazin26.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji26.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Gradonačelnik26.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Pazin26.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52000 Pazin26.06.2017. Ulica Družbe Ćirila i Metoda26.06.2017. Kućni broj 1026.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855262420826.06.2017.
Datum početka mandata 08/06/201726.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 16/05/202126.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno26.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji26.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji26.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji26.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji26.06.2017. Postoji18.07.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Pročelnik 18.07.2017. Naziv pravne osobe Općina Gračišće18.07.2017. OIB pravne osobe 5484633678718.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52403 Gračišće18.07.2017. Ulica Gračišće18.07.2017. Kućni broj bb18.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 13/11/200018.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/05/200918.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 20260,0026.06.2017. Neto iznos (HRK) 16605,1326.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji26.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji26.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji26.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji26.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca PRIVREDNA BANKA ZAGREB26.06.2017. OIB poslodavca 0253569773226.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 127730,0026.06.2017. 10645,0011.02.2020. Neto iznos (HRK) 86581,0026.06.2017. 7200,0011.02.2020.
Datum stupanja u radni odnos 25/07/200526.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 26.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji26.06.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 25000,0026.06.2017. 35000,0011.02.2020. Pravna osnova Od druge djelatnosti26.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini26.06.2017.
Druga djelatnost OBRT26.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji26.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.06.2017. Nositelj obveze Bračni drug26.06.2017.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) PBZ26.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 75000,0026.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro26.06.2017. Godina zaduženja 200526.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 24026.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 446,4826.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 3,3326.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.06.2017. Nositelj obveze Osobno26.06.2017.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) ERSTE26.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 112000,0026.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna26.06.2017. Godina zaduženja 201326.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12026.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1467,7126.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 9,8026.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.06.2017. Nositelj obveze Osobno26.06.2017.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) OTP26.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 20500,0026.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro26.06.2017. Godina zaduženja 201626.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12026.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 227,4926.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 5,9926.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit11.02.2020. Nositelj obveze Osobno11.02.2020.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) ERSTE BANKA11.02.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 135000,0011.02.2020.
Valuta duga EUR - Euro11.02.2020. Godina zaduženja 201911.02.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 24011.02.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 777,6011.02.2020. Ugovorena kamatna stopa 3,4211.02.2020.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji26.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji26.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto Pazin26.06.2017. Poštanski broj 5200026.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 350,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000000,0026.06.2017.
Katastarska općina Lindar26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug26.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)26.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto Cerovlje26.06.2017. Poštanski broj 5240326.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 80,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 200000,0026.06.2017.
Katastarska općina Cerovlje26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto Cerovlje26.06.2017. Poštanski broj 5240326.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 900,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 8000,0026.06.2017.
Katastarska općina Cerovlje26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Postotak 50,0026.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto Cerovlje26.06.2017. Poštanski broj 5240226.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 1317,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0026.06.2017.
Katastarska općina Cerovlje26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji26.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.06.2017. Marka/tip Citroen Picaso26.06.2017.
Godina proizvodnje 200626.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,0026.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug26.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)26.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.06.2017. Marka/tip Seat Leon26.06.2017.
Godina proizvodnje 200726.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0026.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug26.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka26.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji26.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji26.06.2017. Postoji18.07.2017.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio18.07.2017. Naziv poslovnog subjekta Obrt VITIS18.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 1957261470518.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta Pazin18.07.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 10,0018.07.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu18.07.2017.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 18.07.2017. 18.07.2017. OIB 18.07.2017. 18.07.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug18.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način18.07.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovor o ortakluku18.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji26.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji26.06.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Obrt VITIS26.06.2017. Lokalna akcijska grupa SREDIŠNJE ISTRE18.07.2017. Sjedište pravne osobe Pazin26.06.2017.
OIB pravne osobe 1957261470526.06.2017.
Datum učlanjenja 01/02/201426.06.2017. 04/05/201218.07.2017. Datum kraja članstva 26.06.2017.
Funkcije Suvalsnik obrta26.06.2017. Predsjednik udruge18.07.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe FLAG Istarski švoj18.07.2017. Sjedište pravne osobe Pazin18.07.2017.
OIB pravne osobe 2450271785018.07.2017.
Datum učlanjenja 08/12/201518.07.2017. Datum kraja članstva 18.07.2017.
Funkcije Član upravnog odbora18.07.2017.