Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Renata Lozo

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Renata14.11.2018. Prezime Lozo14.11.2018.
Stručna sprema VSS14.11.2018.
Zvanje Diplomirana pravnica14.11.2018. Stranačka pripadnost Nisam član stranke14.11.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana14.11.2018.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece14.11.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb14.11.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji14.11.2018.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Glavni tajnik14.11.2018. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo poljoprivrede14.11.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb14.11.2018. Ulica Ulica grada Vukovara 14.11.2018. Kućni broj 7814.11.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851610620814.11.2018.
Datum početka mandata 31/10/201814.11.2018. Predviđeni datum kraja mandata 31/10/202214.11.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno14.11.2018. Stvarni datum kraja mandata 30/06/2022

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji14.11.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji14.11.2018.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji14.11.2018.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji14.11.2018.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Načelnica Sektora za pravne poslove14.11.2018. Naziv pravne osobe Ministarstvo poljoprivrede14.11.2018. OIB pravne osobe 7676736919714.11.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb14.11.2018. Ulica Ulica grada Vukovara14.11.2018. Kućni broj 7814.11.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 08/02/200614.11.2018. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 19/07/201814.11.2018.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 26142,3614.11.2018. 27594,7414.01.2020. Neto iznos (HRK) 16067,2414.11.2018. 16956,7014.01.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji14.11.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji14.11.2018.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji14.11.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji14.11.2018.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji14.11.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji14.11.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan14.11.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.11.2018.
Mjesto Zagreb14.11.2018. Poštanski broj 1000014.11.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.11.2018. Površina 59,4214.11.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 750000,0014.11.2018.
Katastarska općina Vrapče Novo14.11.2018. Vrsta vlasništva Knjižno14.11.2018.
Oblik vlasništva Osobno14.11.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)14.11.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža14.11.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.11.2018.
Mjesto Zagreb14.11.2018. Poštanski broj 1000014.11.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.11.2018. Površina 5,9514.11.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 50000,0014.11.2018.
Katastarska općina Vrapče Novo14.11.2018. Vrsta vlasništva Knjižno14.11.2018.
Oblik vlasništva Osobno14.11.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)14.11.2018.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji14.11.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil14.11.2018. Marka/tip Suzuki SX414.11.2018.
Godina proizvodnje 201814.11.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 125000,0014.11.2018. 105000,0014.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno14.11.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.11.2018.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji14.11.2018.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji14.11.2018.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji14.11.2018.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji14.11.2018.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Nacionalna veletržnica d.d.14.11.2018. Sjedište pravne osobe Ulica grada Vukovara 7814.11.2018.
OIB pravne osobe 9651503714514.11.2018.
Datum učlanjenja 23/11/201714.11.2018. Datum kraja članstva 14.11.2018.
Funkcije predsjednica Nadzornog odbora14.11.2018.
Napomena