Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ranko Blažević

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ranko12.10.2017. Prezime Blažević 12.10.2017.
Stručna sprema VSS12.10.2017.
Zvanje ekonomist12.10.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke12.10.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana12.10.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece12.10.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 21403 Sutivan12.10.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji12.10.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik12.10.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Sutivan12.10.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 21403 Sutivan12.10.2017. Ulica trg dr. fr. Tuđmana12.10.2017. Kućni broj 112.10.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852163836612.10.2017.
Datum početka mandata 25/05/201712.10.2017. 21/05/202121.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 15/05/202112.10.2017. 21/05/202521.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno12.10.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji12.10.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji12.10.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji12.10.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji12.10.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 14085,6912.10.2017. 14361,8821.06.2021. 1906,0321.06.2021. Neto iznos (EUR) 9758,5612.10.2017. 10611,8221.06.2021. 1408,3221.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji12.10.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji12.10.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji12.10.2017.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji12.10.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji12.10.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji12.10.2017. Ne postoji04.05.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.10.2017. Nositelj obveze Osobno12.10.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) splitska banka12.10.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 130000,0012.10.2017. 17253,9712.10.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna12.10.2017. EUR - Euro12.10.2017. Godina zaduženja 201712.10.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 4812.10.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 3000,0012.10.2017. 398,1712.10.2017. Ugovorena kamatna stopa 6,0012.10.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji12.10.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji12.10.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji12.10.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil12.10.2017. Marka/tip renault captur12.10.2017.
Godina proizvodnje 201712.10.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 130000,0012.10.2017. 66000,0021.06.2021. 8759,7121.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno12.10.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)12.10.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji12.10.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji12.10.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji12.10.2017. Postoji24.07.2019.

Podatci o štednji

Iznos 4829,7424.07.2019. Valuta EUR - Euro24.07.2019.
Oblik vlasništva Osobno24.07.2019. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.07.2019.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji12.10.2017.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: