Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Radovan Hercigonja

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Radovan21.06.2017. Prezime Hercigonja 21.06.2017.
Stručna sprema SSS21.06.2017.
Zvanje prometnik vlakova21.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica21.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana21.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece21.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 49284 Budinšćina21.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji21.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik21.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Budinščina21.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 49284 Budinšćina21.06.2017. Ulica BUDINŠČINA21.06.2017. Kućni broj 621.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854945917521.06.2017. Fax (službeni) +3854945919221.06.2017.
Datum početka mandata 26/05/201721.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 26/05/202121.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski21.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji21.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji21.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji21.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji21.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 4533,9521.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji21.06.2017.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Hu00c5u00bd INFRASTRUKTURA ZAGREB MIHANOVIĆEVA 1221.06.2017. OIB isplatitelja 3990191999521.06.2017.
Neto iznos mjesečno (HRK) 9221,4921.06.2017. Pravna osnova Od nesamostalnog rada21.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji21.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji21.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji21.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji21.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji21.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.06.2017. Nosioc obveze Osobno21.06.2017.
Vjerovnik BANKA21.06.2017. Iznos duga 15000,0021.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro21.06.2017. Godina zaduženja 201321.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 4821.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 379,5721.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 9,8821.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji21.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji21.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji21.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.06.2017. Marka/tip VOLKSWAGEN21.06.2017.
Godina proizvodnje 200321.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0021.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor21.06.2017. Marka/tip UNIVERZAL21.06.2017.
Godina proizvodnje 199821.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,0021.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.06.2017. Marka/tip FORD FIESTA21.06.2017.
Godina proizvodnje 201321.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,0021.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug21.06.2017. Način stjecanja Prodajom imovine21.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji21.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji21.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji21.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji21.06.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: