Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Radomir Korać

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Radomir19.07.2017. Prezime Korać 19.07.2017.
Stručna sprema VSS19.07.2017.
Zvanje diplomirani ekonomista19.07.2017. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska partija Hrvatske19.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Izvanbračna zajednica19.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece19.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 52100 Pula19.07.2017. 52212 Fažana13.02.2020.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji19.07.2017. Ne postoji24.02.2020. Mjesto 52100 Pula19.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika19.07.2017. Općinski načelnik18.11.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Fažana19.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52212 Fažana19.07.2017. Ulica 43.istarske divizije 19.07.2017. Kućni broj osam/819.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855238210719.07.2017.
Datum početka mandata 17/05/201319.07.2017. 09/06/201706.09.2017. 17/05/201319.07.2017. 09/06/201706.09.2017. 21/05/202117.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 04/06/201719.07.2017. 10/06/202106.09.2017. 17/05/201706.09.2017. 10/06/202106.09.2017. 10/06/202517.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno19.07.2017. Stvarni datum kraja mandata 04/06/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji19.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji19.07.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji19.07.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji19.07.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 20000,0019.07.2017. 24000,0018.11.2019. 20000,0010.08.2020. 23000,0017.06.2021. 3284,0825.01.2023. Neto iznos (EUR) 11000,0019.07.2017. 13500,0018.11.2019. 11000,0010.08.2020. 13500,0017.06.2021. 1899,9625.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji19.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji19.07.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 70000,0019.07.2017. 40000,0010.08.2020. 45000,0025.01.2022. 8350,0025.01.2023. Pravna osnova Od druge djelatnosti19.07.2017. Od imovine i imovinskih prava18.11.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini19.07.2017.
Druga djelatnost iznajmljivanje19.07.2017. 18.11.2019.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji19.07.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca tisak19.07.2017. vitapur25.01.2022. OIB poslodavca 7591772166819.07.2017.
Bruto iznos (EUR) 6000,0019.07.2017. 8000,0025.01.2022. 1061,7825.01.2022. Neto iznos (EUR) 3800,0019.07.2017. 5500,0025.01.2022. 729,9825.01.2022.
Datum stupanja u radni odnos 12/05/201519.07.2017. 12/05/201925.01.2022. Datum prestanka radnog odnosa 01/06/201719.07.2017. 25.01.2022.
Napomena rad u firmi vitapur zagreb poslovnica pula17.06.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji19.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji19.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji19.07.2017. Ne postoji25.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit19.07.2017. Nositelj obveze Osobno19.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) adico banka19.07.2017. adiko banka18.11.2019. pbz10.08.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 250000,0019.07.2017. 155000,0018.11.2019. 95000,0024.02.2020. 30000,0010.08.2020. 3981,6810.08.2020.
Valuta duga EUR - Euro19.07.2017. HRK - Hrvatska Kuna10.08.2020. EUR - Euro10.08.2020. Godina zaduženja 200619.07.2017. 202010.08.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 6019.07.2017. 2410.08.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 6000,0019.07.2017. 1400,0010.08.2020. 185,8110.08.2020. Ugovorena kamatna stopa 6,5019.07.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji19.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji19.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan19.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.07.2017.
Mjesto fažana19.07.2017. Fažana25.01.2023. Poštanski broj 5221219.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.07.2017. Površina 54,0019.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600000,0019.07.2017. 120000,0025.01.2023.
Katastarska općina fažana19.07.2017. Fažana25.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno19.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno19.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način19.07.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine nasljedstvom i rekonstrukcijom19.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan19.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.07.2017.
Mjesto fažana19.07.2017. Fažana25.01.2023. Poštanski broj 5221219.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.07.2017. Površina 61,0019.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 650000,0019.07.2017. 130000,0025.01.2023.
Katastarska općina fažana19.07.2017. Fažana25.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno19.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno19.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način19.07.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine rekonstrukcija19.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom19.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.07.2017.
Mjesto labin19.07.2017. Labin25.01.2023. Poštanski broj 5222019.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.07.2017. Površina 511,0019.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,0019.07.2017. 85000,0025.01.2023.
Katastarska općina cere19.07.2017. Cere25.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno19.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno19.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način19.07.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine iz vlastitih prihoda19.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma19.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.07.2017.
Mjesto pula19.07.2017. Labin24.02.2020. Poštanski broj 5210019.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.07.2017. Površina 16799,0019.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0019.07.2017. 26544,5619.07.2017.
Katastarska općina cere19.07.2017. Cere25.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno19.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno19.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom19.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.07.2017.
Mjesto labin19.07.2017. Labin25.01.2023. Poštanski broj 5222019.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.07.2017. Površina 1133,0019.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0019.07.2017. 2654,4619.07.2017.
Katastarska općina cere19.07.2017. Cere25.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno19.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno19.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom19.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.07.2017.
Mjesto labin19.07.2017. Labin25.01.2023. Poštanski broj 5222019.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.07.2017. Površina 1233,0019.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0019.07.2017. 3318,0719.07.2017.
Katastarska općina cere19.07.2017. Cere25.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno19.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno19.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom19.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.07.2017.
Mjesto labin19.07.2017. Labin25.01.2023. Poštanski broj 5222019.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.07.2017. Površina 95,0019.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000,0019.07.2017. 132,7219.07.2017.
Katastarska općina cere19.07.2017. Cere25.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno19.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno19.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom19.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.07.2017. Vikendica sa pripadajućim zemljištem18.11.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.07.2017.
Mjesto vodnjan19.07.2017. Vodnjan25.01.2023. Poštanski broj 5221519.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.07.2017. Površina 774,0019.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 90000,0019.07.2017. 250000,0018.11.2019. 350000,0025.01.2022. 75000,0025.01.2023.
Katastarska općina peroj19.07.2017. Peroj25.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno19.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno19.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan24.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.02.2020.
Mjesto pula24.02.2020. Pula25.01.2023. Poštanski broj 5210024.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.02.2020. Površina 83,5024.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 800000,0024.02.2020. 125000,0025.01.2023.
Katastarska općina Pula 24.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno24.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno24.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Zaduženjem kod banke (Kredit)24.02.2020.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji19.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil19.07.2017. Marka/tip marcedes 250TDI19.07.2017. marcedes 250TDI 10.08.2020.
Godina proizvodnje 199819.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0019.07.2017. 10000,0010.08.2020. 1327,2310.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno19.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil10.08.2020. Marka/tip nissan 10.08.2020. Nissan 25.01.2023.
Godina proizvodnje 201410.08.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 90000,0010.08.2020. 11945,0510.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno10.08.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od osiguranja10.08.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji19.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji19.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji19.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 30000,0019.07.2017. 40000,0018.11.2019. 47000,0025.01.2022. Valuta EUR - Euro19.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno19.07.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava, Nasljedstvom, Prodajom imovine19.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 30.000,00 kuna ušteđevine17.06.2021. 25.01.2022.

Podatci o štednji

Iznos 30000,0017.06.2021. 3981,6817.06.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna17.06.2021. EUR - Euro17.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno17.06.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava17.06.2021.
Napomena 17.06.2021.

Podatci o štednji

Iznos 60000,0025.01.2022. 7963,3725.01.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna25.01.2022. EUR - Euro25.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno25.01.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od osiguranja, Nasljedstvom25.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 25.01.2022.

Podatci o štednji

Iznos 68500,0025.01.2023. Valuta EUR - Euro25.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno25.01.2023. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava, Od samostalne djelatnosti25.01.2023.
Napomena 25.01.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji19.07.2017.