Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Radomir Čvarković

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Radomir28.06.2017. Prezime Čvarković 28.06.2017.
Stručna sprema Magistar Znanosti28.06.2017.
Zvanje magistar biotehničkih znanosti28.06.2017. Stranačka pripadnost Samostalna Demokratska Srpska Stranka28.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana28.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece28.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 31326 Darda28.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika28.06.2017. Zamjenik župana04.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Darda28.06.2017. Osječko-Baranjska u00c5u00bdupanija04.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 31326 Darda28.06.2017. 31000 Osijek04.07.2017. Ulica Sv. Ivana Krstitelja28.06.2017. Trg Ante Starčevića 04.07.2017. Kućni broj 8928.06.2017. 204.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853174012528.06.2017. +3853122171104.07.2017. Fax (službeni) +3853174021028.06.2017. +3853122171304.07.2017.
Datum početka mandata 10/12/200928.06.2017. 12/06/201704.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 26/05/201728.06.2017. 16/05/202104.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 26/05/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji28.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji28.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji28.06.2017. Postoji04.07.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto zamjenik načelnika04.07.2017. Naziv pravne osobe Općina Darda04.07.2017. OIB pravne osobe 3437561561904.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31326 Darda04.07.2017. Ulica Sv. Ivana Krstitelja 04.07.2017. Kućni broj 8904.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 10/12/200904.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 26/05/201704.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 9948,4228.06.2017. 21948,8204.07.2017. Neto iznos (HRK) 6910,7328.06.2017. 14091,7804.07.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji28.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji28.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.06.2017. Nosioc obveze Osobno28.06.2017.
Vjerovnik Privredna banka Zagreb28.06.2017. Iznos duga 15000,0028.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro28.06.2017. Godina zaduženja 201428.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 6028.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 299,1828.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,0128.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Darda28.06.2017. Poštanski broj 3132628.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 58,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 166000,0028.06.2017.
Katastarska općina Darda28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji28.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.06.2017. Marka/tip Opel Vectra28.06.2017.
Godina proizvodnje 199728.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0028.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka28.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji28.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji28.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 25000,0028.06.2017. Valuta HRK - Hrvatska Kuna28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji28.06.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Vijeće srpske nacionalne manjine Općine Darda28.06.2017. Sjedište pravne osobe Darda28.06.2017.
OIB pravne osobe 1421596344128.06.2017.
Datum učlanjenja 31/05/201528.06.2017. Datum kraja članstva 28.06.2017.
Funkcije tajnik28.06.2017.