Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Radimir Čačić

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Radimir Prezime Čačić
Stručna sprema Magistar Inženjer
Zvanje diplomirani inženjer arhitekture Stranačka pripadnost Narodna stranka - reformisti

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Nema djece

Podatci o prebivalištu

Grad 42000 Varaždin

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik Župan Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor Hrvatski sabor Varaždinska Županija20.10.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb 42000 Varaždin20.10.2017. Ulica Trg Sv. Marka Franjevački trg20.10.2017. Kućni broj 3 720.10.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851630351103.03.2016. +3854239055520.10.2017. +38591239061512.07.2021.
Datum početka mandata 28/12/2015 09/06/2017 Predviđeni datum kraja mandata 28/01/2019 08/06/2021
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Volonterski Stvarni datum kraja mandata 13/10/2016 04/06/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji Postoji20.10.2017.
Dužnost Zamjenik Predsjednika Upravnog Vijeća20.10.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 03.03.2016. Hrvatske vode20.10.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 03.03.2016. 10000 Zagreb20.10.2017. Ulica 03.03.2016. Ulica grada Vukovara20.10.2017. Kućni broj 03.03.2016. 22020.10.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 03.03.2016. +3851630733320.10.2017.
Datum početka mandata 03.03.2016. 14/09/201720.10.2017. Predviđeni datum kraja mandata 03.03.2016. 14/09/202020.10.2017. 14/09/202112.07.2021.
Način obnašanja dužnosti 03.03.2016. Volonterski20.10.2017. Stvarni datum kraja mandata 03.03.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Predsjednik stranke Naziv pravne osobe Narodna stranka - reformisti OIB pravne osobe 18468070483
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ul. Pavla Hatza Kućni broj 12
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 10/11/2016 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 01/05/2017 31/12/202112.07.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 25000,00 Neto iznos (HRK) 15000,00
Volonterski (HRK) 7312,0020.10.2017. 0,0012.07.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Volonterski (HRK) 0,0020.10.2017. 2000,0012.07.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 17000,00 0,0028.06.2017. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 8600,00 9900,0012.07.2021. Pravna osnova Od osiguranja
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 7800,00 8500,0028.06.2017. 9700,0012.07.2021. Pravna osnova Od osiguranja
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Postoji

Potraživanje

Vrsta potraživanja Dugovanje Nositelj potraživanja Osobno
Iznos (HRK) 8816000,00 7200000,0028.06.2017. Vremenski raspon Jednokratno
Napomena

Potraživanje

Vrsta potraživanja Drugo potraživanje Nositelj potraživanja Bračni drug
Iznos (HRK) 550,00 Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 41,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 280000,0003.03.2016.
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman Država u kojoj se nalazi nekretnina Slovenija
Mjesto Kranjska Gora Poštanski broj 4280
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 25,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 220000,00 32000,0012.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1055,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1200000,0003.03.2016. 1900000,0012.07.2021.
Katastarska općina Šestine Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dubrovnik Poštanski broj 20000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 120,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1800000,00
Katastarska općina Dubrovnik Vrsta vlasništva Vanknjižno Knjižno12.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Prodajom imovine
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dubrovnik Poštanski broj 20000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 70,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 600000,0003.03.2016.
Katastarska općina Dubrovnik Vrsta vlasništva Vanknjižno Knjižno12.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Prodajom imovine
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dubrovčak Desni Poštanski broj 44201
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 30608,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 450000,00
Katastarska općina Desno Željezno Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 16,66
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Jakopovec Poštanski broj 42204
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2184,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 27000,00
Katastarska općina Jakopovec Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Jakopovec Poštanski broj 42204
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 360,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 4400,00
Katastarska općina Jakopovec Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Jakopovec Poštanski broj 42204
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 450,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2700000,00
Katastarska općina Jakopovec Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala, Nasljedstvom
Postotak 66,66
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Kaštelanec Poštanski broj 42204
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 99,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000,00
Katastarska općina Kaštelanec Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Kaštelanec Poštanski broj 42204
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2500,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 230000,00
Katastarska općina Kaštelanec Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 16,66
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Kaštelanec Poštanski broj 42204
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 324,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3240,0003.03.2016.
Katastarska općina Kaštelanec Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 5,55
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Kaštelanec Poštanski broj 42204
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 26279,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 220000,00
Katastarska općina Kaštelanec Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 16,66
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Kaštelanec Poštanski broj 42204
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 260,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2600,0003.03.2016.
Katastarska općina Kaštelanec Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 16,66
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Kaštelanec Poštanski broj 42204
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1435,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10000,00
Katastarska općina Kaštelanec Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 25,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Kaštelanec Poštanski broj 42204
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 359,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3600,00
Katastarska općina Kaštelanec Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 25,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Varaždin Poštanski broj 42000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 300,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1900000,00
Katastarska općina Varaždin Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Meljan Poštanski broj 4200
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 117749,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 500000,00
Katastarska općina Bednja Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 11,11
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan03.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.03.2016.
Mjesto Varaždin03.03.2016. Poštanski broj 420003.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.03.2016. Površina 121,7503.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 280000,0003.03.2016.
Katastarska općina Varaždin03.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno03.03.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug03.03.2016. Način stjecanja Nasljedstvom03.03.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip SMART PULSE cdi
Godina proizvodnje 2000 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 15000,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Hyndai ix35 Toyota RAV4 hybrid28.06.2017.
Godina proizvodnje 2013 201728.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 80000,00 258000,0028.06.2017. 150000,0012.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Brod Marka/tip BeneteauTrawler
Godina proizvodnje 2005 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 500000,00 450000,0028.06.2017. 400000,0012.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug Osobno12.07.2021. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Postoji

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Umjetnine Marka/tip slike i skulpture
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 180000,00
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala, Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Atlanska plovidba
OIB poslovnog subjekta 61063868086 Sjedište poslovnog subjekta Dubrovnik
Broj dionica 18 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 5400,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom od kapitala
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Fima vrijednosnice
OIB poslovnog subjekta 45194911051 Sjedište poslovnog subjekta Varaždin
Broj dionica 5133 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 29144,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom od kapitala
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Fima vrijednosnice
OIB poslovnog subjekta 45194911051 Sjedište poslovnog subjekta Varaždin
Broj dionica 2767 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 166020,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom od kapitala
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Zagrebačka banka
OIB poslovnog subjekta 92963223473 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Broj dionica 95 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 1900,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom od kapitala
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu Naziv poslovnog subjekta ZB invest
OIB poslovnog subjekta 23889363045 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (HRK) 550000,00 512000,0028.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Drugi vrijednosni papiri Naziv poslovnog subjekta UniCredit Banka AG Njemačka03.03.2016.
OIB poslovnog subjekta 92963223473 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Vrsta vrijednosnog papira HVB EUR ExpresPlus Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (HRK) 304000,0003.03.2016. 302000,0028.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio Naziv poslovnog subjekta Coning Alfa
OIB poslovnog subjekta 24689268012 Sjedište poslovnog subjekta Varaždin
Udio vlasništva izražen u postocima 6,95
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu03.03.2016.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 03.03.2016. 03.03.2016. 03.03.2016. 03.03.2016. OIB 03.03.2016. 03.03.2016. 03.03.2016. 03.03.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom od kapitala
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu03.03.2016. Naziv poslovnog subjekta Erste Adriatic Equity03.03.2016.
OIB poslovnog subjekta 2930039010003.03.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb03.03.2016.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (HRK) 2644289,8003.03.2016. 2800289,8028.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno, Bračni drug03.03.2016. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala03.03.2016.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice12.07.2021. Naziv poslovnog subjekta JiT BANKA d.d.12.07.2021.
OIB poslovnog subjekta 3818292726812.07.2021. Sjedište poslovnog subjekta Varaždin12.07.2021.
Broj dionica 513312.07.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 7,2012.07.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos12.07.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno12.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.07.2021.
Napomena 12.07.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 195000,00 160000,0028.06.2017. 740000,0012.07.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 365000,00 268000,0028.06.2017. 239000,0012.07.2021. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od imovine i imovinskih prava, Od kapitala, Od osiguranja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od imovine i imovinskih prava, Od kapitala, Od osiguranja
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji