Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Rada Borić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Rada Prezime Borić
Stručna sprema Magistar
Zvanje profesorica hrvatskoga jezika i književnosti Stranačka pripadnost Nova ljevica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Izvanbračna zajednica

Podatci o djeci

Stanje Nema djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg sv. Marka Kućni broj 6

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514569222
Datum početka mandata 22/07/2020 Predviđeni datum kraja mandata 22/07/2024
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Postoji

Druga javna dužnost

Dužnost Zastupnica u Skupštini Naziv pravne osobe Grad Zagreb
OIB pravne osobe 61817894937 Način obnašanja dužnosti Volonterski
Datum početka dužnosti 21/05/2017 Datum kraja dužnosti 16/05/2021
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ulica sv. Ćirila i Metoda Kućni broj 5
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38516101903
e-mail (službeni) Mobitel (službeni)

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto SAVJETNICA Naziv pravne osobe FUTURIST OIB pravne osobe 95050059590
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Hrgovići Kućni broj 61
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/05/2016 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21/07/2020

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 23677,85 Neto iznos (HRK) 14710,6215.09.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 9089,46 Pravna osnova Od osiguranja
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 360,00 Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0015.09.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak15.09.2020.
Vremenski raspon Mjesečno15.09.2020.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca FUTURIST OIB poslodavca 95050059590
Bruto iznos (HRK) 9888,20 11590,0504.01.2021. Neto iznos (HRK) 6000,00 7779,0004.01.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/03/2017 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 1700,00 Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto ZAGREB Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 58,15
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 876000,00
Katastarska općina RUDEŠ Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom d.d.
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta Radnička 21, Zagreb
Broj dionica 69 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 000,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom d.d.
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta Radnička 21, Zagreb
Broj dionica 69 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 000,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu Naziv poslovnog subjekta ERSTE CONSERVATIVE
OIB poslovnog subjekta 96069213114 Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 21557,09
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu Naziv poslovnog subjekta Erste ADRIATIC EQUITY
OIB poslovnog subjekta 29300390100 Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 14155,87
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio Naziv poslovnog subjekta MODERATA CONSULTING d.o.o. za poslovno savjetovanje i trgovinu
OIB poslovnog subjekta 37566762842 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb, Hrgovići 61
Udio vlasništva izražen u postocima 100,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos
Vlasnik/imatelj/nositelj Izvanbračni drug Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine Unošenjem nekretnina u trgovačko društvo i uplatom i prijenosom udjela
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji

Podatci o štednji

Iznos 3098,00 Valuta HRK - Hrvatska Kuna
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 5003,00 Valuta JPY - Japanski Jen
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 156344,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 11735,00 Valuta USD - Američki Dolar
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe CENTAR ZA u00c5u00bdENSKE STUDIJE Sjedište pravne osobe ZAGREB, Dolac 8
OIB pravne osobe 32142719262
Datum učlanjenja 15/08/1995 Datum kraja članstva
Funkcije
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe KOORDINACIJA u00c5u00bdENSKIH GRUPA - SEKA Sjedište pravne osobe Varoš IV 18, Splitska
OIB pravne osobe 52059338828
Datum učlanjenja 27/09/1996 Datum kraja članstva
Funkcije
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe CENTAR ZA u00c5u00bdENE u00c5u00bdRTVE RATA - ROSA Sjedište pravne osobe Kralja Držislava 2, Zagreb
OIB pravne osobe 29113415030
Datum učlanjenja 15/07/2020 Datum kraja članstva
Funkcije
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe NOVA - UDRUGA ZA DEMOKRATIZACIJU I ODRu00c5u00bdIVI RAZVOJ Sjedište pravne osobe HRGOVIĆI 61, Zagreb
OIB pravne osobe 05106631344
Datum učlanjenja 26/02/2018 Datum kraja članstva
Funkcije
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe INTERMUNDIA - UDRUu00c5u00bdENJE ZA PROSTORNE PRAKSE Sjedište pravne osobe ULICA BRAĆE DOMANY 6, Zagreb
OIB pravne osobe 02070886768
Datum učlanjenja 16/02/2020 Datum kraja članstva
Funkcije
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe FUTURIST Sjedište pravne osobe ZAGREB
OIB pravne osobe 95050059590
Datum učlanjenja 09/09/2015 Datum kraja članstva
Funkcije
Napomena