Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Predrag Štromar

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Predrag Prezime Štromar Štromar
Stručna sprema Sveučilišni Magistar
Zvanje magistar ekonomije Stranačka pripadnost Hrvatska Narodna Stranka - Liberalni Demokrati Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 42207 Vinica

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Župan Potpredsjednik12.07.2017. Zastupnik14.08.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Varaždinska Županija Vlada Republike Hrvatske12.07.2017. Hrvatski sabor14.08.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 42000 Varaždin 10000 Zagreb12.07.2017. Ulica Franjevački Trg Franjevački trg12.07.2017. Trg svetog Marka 12.07.2017. Kućni broj 7 212.07.2017. 614.08.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38542309555 +3851456920612.07.2017. +3851456953614.08.2020.
Datum početka mandata 07/06/201311.03.2015. 09/06/201712.07.2017. 22/07/202014.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/2017 08/06/201712.07.2017. 31/12/202012.07.2017. 30/09/202414.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 08/06/2017 21/07/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji Postoji12.07.2017. Ne postoji14.08.2020.
Dužnost Ministar12.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 11.03.2015. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja12.07.2017. 14.08.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 11.03.2015. 10000 Zagreb12.07.2017. 14.08.2020. Ulica 11.03.2015. Ulica Republike Austrije12.07.2017. 14.08.2020. Kućni broj 11.03.2015. 2012.07.2017. 14.08.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 11.03.2015. +3851378214412.07.2017. 14.08.2020.
Datum početka mandata 11.03.2015. 09/06/201712.07.2017. 14.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 11.03.2015. 31/12/202012.07.2017. 14.08.2020.
Način obnašanja dužnosti 11.03.2015. Profesionalno12.07.2017. Volonterski 14.08.2020. Stvarni datum kraja mandata 02.06.2015. 21/07/2020 14.08.2020.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji Ne postoji14.08.2020.

Druga javna dužnost

Dužnost član upravnog vijeća Naziv pravne osobe Hrvatske vode
OIB pravne osobe 28921383001 Način obnašanja dužnosti Volonterski
Datum početka dužnosti 23/02/2012 Datum kraja dužnosti 23/02/2016
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ulica grada Vukovara Kućni broj 220
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38542390555 +38513782144

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Župan Naziv pravne osobe Varaždinska županija OIB pravne osobe 15877210917
Sjedište pravne osobe
Mjesto 42000 Varaždin Ulica Franjevački Trg Kućni broj 7
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 22/05/200911.03.2015. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 06/06/201311.03.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Naziv pravne osobe Vlada OIB pravne osobe
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg svetoga Marka Kućni broj 2
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 09/06/201714.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21/07/2020

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 27510,08 24983,1406.12.2016. 30968,6812.07.2017. 28220,3914.08.2020. 3745,4414.08.2020. Neto iznos (EUR) 17546,38 16235,9802.06.2015. 15063,4906.12.2016. 19051,4212.07.2017. 17895,0814.08.2020. 2375,0714.08.2020.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Bruto iznos (EUR) 0,0012.07.2017. Neto iznos (EUR) 0,0012.07.2017.
Volonterski (EUR) 0,00

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Nije u radnom odnosu Ne postoji02.06.2015.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji Postoji03.01.2023.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost03.01.2023. Općina Vinica27.01.2024. OIB isplatitelja 8582862599403.01.2023. 1991379331427.01.2024.
Neto iznos (EUR) 9290,6003.01.2023. 371,6427.01.2024. Vremenski raspon Jednokratno03.01.2023. Na godišnjoj razini27.01.2024.
Vrsta Subvencija03.01.2023. Stipendija27.01.2024.
Korisnik Svrha
Napomena 03.01.2023. Emma 265,44 Marta 106,2027.01.2024.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Općina Vinica03.01.2023. OIB isplatitelja 1991379331403.01.2023.
Neto iznos (EUR) 265,4403.01.2023. Vremenski raspon Na godišnjoj razini03.01.2023.
Vrsta Stipendija03.01.2023.
Korisnik Svrha
Napomena 03.01.2023.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Varaždinska županija03.01.2023. OIB isplatitelja 1587721091703.01.2023.
Neto iznos (EUR) 663,6103.01.2023. Vremenski raspon Jednokratno03.01.2023.
Vrsta Poticaj (potpora)03.01.2023.
Korisnik Svrha
Napomena 03.01.2023.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Bračni drug Osobno06.12.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 87904,49 254777,0706.12.2016. 33814,7206.12.2016.
Valuta duga CHF - Švicarski Franak HRK - Hrvatska Kuna06.12.2016. EUR - Euro06.12.2016. Godina zaduženja 2006 201606.12.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 240 6006.12.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 530,33 4760,2506.12.2016. Ugovorena kamatna stopa 3,23 4,5906.12.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.12.2018. Nositelj obveze Osobno30.12.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka30.12.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 13300,0030.12.2018.
Valuta duga EUR - Euro30.12.2018. Godina zaduženja 201930.12.2018. 2018
Rok vraćanja u mjesecima 3630.12.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 393,3230.12.2018. Ugovorena kamatna stopa 4,1130.12.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit06.01.2022. Nositelj obveze Osobno06.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb06.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 120000,0006.01.2022. 15926,7406.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna06.01.2022. EUR - Euro06.01.2022. Godina zaduženja 202106.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 8406.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1751,8806.01.2022. 232,5103.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,9806.01.2022.
Napomena 06.01.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Vinica Poštanski broj 42207
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1631,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 16310,00 2164,71
Katastarska općina marčan Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto vinica Poštanski broj 42207
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 6084,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30420,00 4037,43
Katastarska općina marčan Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Jakopovec Poštanski broj 42204
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 6897,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1048344,00 139139,16
Katastarska općina jakopovec Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto jakopovec Poštanski broj 42204
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 5844,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 222072,00 29474,02
Katastarska općina jakopovec Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto vinica breg Poštanski broj 42207
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1900,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1508000,00 200146,00
Katastarska općina vinica breg Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan06.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.12.2016.
Mjesto Poreč06.12.2016. Poštanski broj 5244006.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.12.2016. Površina 41,3006.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 315000,0006.12.2016. 423546,00 56214,21
Katastarska općina Poreč06.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno06.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno06.12.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od osiguranja, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine06.12.2016. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od osiguranja, Prodajom imovine09.12.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Barban Poštanski broj 52207
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 739,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 105599,00 14015,40
Katastarska općina Sutivanac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Postotak 40,00
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Barban Poštanski broj 52207
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 179,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1,00 0,13
Katastarska općina Sutivanac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Postotak 20,00
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Vinica Breg Poštanski broj 42207
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 500,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2500,00 331,81
Katastarska općina Vinica Breg Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma14.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.08.2020.
Mjesto Pešćenica14.08.2020. Poštanski broj 4220714.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.08.2020. Površina 1600,0014.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 16000,0014.08.2020. 2123,5614.08.2020.
Katastarska općina Vinica Breg14.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno14.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug14.08.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom14.08.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma14.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.08.2020.
Mjesto Pešćenica14.08.2020. Poštanski broj 4220714.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.08.2020. Površina 1600,0014.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 16000,0014.08.2020. 2123,5614.08.2020.
Katastarska općina Vinic Breg14.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno14.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug14.08.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom14.08.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.08.2020.
Mjesto Marčan14.08.2020. Poštanski broj 4220714.08.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv14.08.2020. Površina 590,0014.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6000,0014.08.2020. 796,3414.08.2020.
Katastarska općina Marčan14.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno14.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug14.08.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom14.08.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.08.2020.
Mjesto Vinica Breg14.08.2020. Poštanski broj 4220714.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.08.2020. Površina 770,0014.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3850,0014.08.2020. 510,9814.08.2020.
Katastarska općina Vinica Breg14.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno14.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama14.08.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom14.08.2020.
Postotak 50,0014.08.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.08.2020.
Mjesto Marčan14.08.2020. Poštanski broj 4220714.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.08.2020. Površina 4315,0014.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8630,0014.08.2020. 1145,4014.08.2020.
Katastarska općina Marčan14.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno14.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama14.08.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom14.08.2020.
Postotak 50,0014.08.2020.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji11.03.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.03.2015. Marka/tip hyundai iX trideset i pet11.03.2015.
Godina proizvodnje 201011.03.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 125000,0011.03.2015. 16590,3511.03.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug11.03.2015. Način stjecanja Prodajom imovine11.03.2015.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil06.12.2016. Marka/tip MITSUBISHI OUTLANDER 4WD06.12.2016.
Godina proizvodnje 201206.12.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 145207,6706.12.2016. 19272,2806.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno06.12.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od osiguranja, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine06.12.2016. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od osiguranja, Prodajom imovine09.12.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.12.2018. Marka/tip Volvo xc9030.12.2018. Volvo xc6003.01.2023.
Godina proizvodnje 201730.12.2018. 202003.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 350000,0030.12.2018. 50368,3103.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug30.12.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)30.12.2018. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine03.01.2023.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.01.2021. Marka/tip Audi Q307.01.2021. Hyundai Kona EV03.01.2023.
Godina proizvodnje 201707.01.2021. 202203.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 180000,0007.01.2021. 41912,5403.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno07.01.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine07.01.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor03.01.2023. Marka/tip Štore 40203.01.2023.
Godina proizvodnje 198003.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0003.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno03.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom03.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji Ne postoji06.12.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta hrvatski telekom
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta zagreb
Broj dionica 69 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 100,00 13,27
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta hrvatski telekom
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta zagreb
Broj dionica 69 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 100,00 13,27
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug Način stjecanja Novčanom pozajmicom
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe hns Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati Sjedište pravne osobe zagreb
OIB pravne osobe 82435880635
Datum učlanjenja 10/12/1990 Datum kraja članstva
Funkcije predsjednik središnjeg odbora zamjenik predsjednika u funkciji obnašatelja predsjednika stranke Predsjednik stranke član07.01.2021.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska banka za obnovu i razvitak07.01.2021. Sjedište pravne osobe Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb07.01.2021.
OIB pravne osobe 2670228039007.01.2021.
Datum učlanjenja 16/10/202007.01.2021. Datum kraja članstva 07.01.2021.
Funkcije Član Nadzornog odbora. član Revizijskog odbora07.01.2021.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Lovačka udruga Opeka Vinica07.01.2021. Sjedište pravne osobe Vinica, Gorička b.b.07.01.2021.
OIB pravne osobe 5901778063707.01.2021.
Datum učlanjenja 29/11/201307.01.2021. Datum kraja članstva 07.01.2021.
Funkcije član07.01.2021.
Napomena