Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Petra Anđelović

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Petra12.07.2018. Prezime Anđelović12.07.2018.
Stručna sprema VSS12.07.2018.
Zvanje Diplomirana pravnica12.07.2018. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica12.07.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana12.07.2018.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece12.07.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 10434 Strmec12.07.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji12.07.2018.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Glavni tajnik12.07.2018. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Središnji državni ured za šport12.07.2018. Ministarstvo turizma i sporta28.07.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb12.07.2018. Ulica Savska cesta12.07.2018. Prisavlje 28.07.2021. Kućni broj 28/I12.07.2018. 1428.07.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851604295012.07.2018. +3851616934328.07.2021.
Datum početka mandata 14/06/201812.07.2018. 08/07/202128.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 14/06/202212.07.2018. 08/07/202528.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno12.07.2018. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji12.07.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji12.07.2018.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji12.07.2018.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji12.07.2018.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Ovlaštena za obavljanje poslova glavnog tajnika Središnjeg državnog ureda za šport12.07.2018. ovlaštena za obavljanje poslova glavniog tajnika Središnjeg državnog ureda za šport22.05.2020. ovlaštena za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva turizma i sporta28.07.2021. Naziv pravne osobe Središnji državni ured za šport12.07.2018. Ministarstvo turizma i sporta28.07.2021. OIB pravne osobe 2833294761712.07.2018. 8789258978228.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb12.07.2018. Ulica Savska cesta12.07.2018. Prisavlje28.07.2021. Kućni broj 28/I12.07.2018. 1428.07.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 26/01/201712.07.2018. 23/07/202028.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 12.07.2018.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 27460,0212.07.2018. 28596,3628.07.2021. 4224,2623.01.2023. Neto iznos (EUR) 15276,1912.07.2018. 19781,6728.07.2021. 2914,5623.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji12.07.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji12.07.2018.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji12.07.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji12.07.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.07.2018. Nositelj obveze Osobno12.07.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Splitska banka d.d.12.07.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 145000,0012.07.2018. 19244,8112.07.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna12.07.2018. EUR - Euro12.07.2018. Godina zaduženja 201712.07.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 8412.07.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 2158,8812.07.2018. 285,8023.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 6,4912.07.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo12.07.2018. Kredit22.05.2020. Nositelj obveze Osobno12.07.2018.
Druga obveza Sudužnik i založni dužnik12.07.2018. 22.05.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Addiko bank12.07.2018. OTP BANKA22.05.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 125400,0012.07.2018. 40000,0022.05.2020. 5308,9122.05.2020.
Valuta duga CHF - Švicarski Franak12.07.2018. HRK - Hrvatska Kuna22.05.2020. EUR - Euro22.05.2020. Godina zaduženja 200512.07.2018. 201922.05.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 15612.07.2018. 1222.05.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 1128,2812.07.2018. 3438,0622.05.2020. 456,3022.05.2020. Ugovorena kamatna stopa 4,9512.07.2018. 5,7522.05.2020.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji12.07.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji12.07.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan12.07.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.07.2018.
Mjesto strmec12.07.2018. Poštanski broj 1043412.07.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.07.2018. Površina 75,7012.07.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 624525,0012.07.2018. 851625,0028.07.2021. 113030,0628.07.2021.
Katastarska općina Strmec Samoborski12.07.2018. Vrsta vlasništva Knjižno12.07.2018.
Oblik vlasništva Osobno12.07.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)12.07.2018.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji12.07.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil12.07.2018. Marka/tip Renault Captur12.07.2018.
Godina proizvodnje 201712.07.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0012.07.2018. 110000,0028.07.2021. 14599,5128.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno12.07.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)12.07.2018.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji12.07.2018.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji12.07.2018.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji12.07.2018.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji12.07.2018.