Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Petar Mamula

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Petar27.06.2017. Prezime Mamula 27.06.2017. Mamula02.02.2023.
Stručna sprema Diplomirani27.06.2017.
Zvanje diplomirani inženjer agronomije27.06.2017. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska partija Hrvatske27.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana27.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 51300 Delnice27.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik župana27.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Primorsko-Goranska Županija27.06.2017. Primorsko-goranska županija27.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51000 Rijeka27.06.2017. Ulica Adamićeva27.06.2017. Kućni broj 1027.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855135160327.06.2017.
Datum početka mandata 29/05/201727.06.2017. 24/05/202123.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 29/06/202127.06.2017. 24/05/202523.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji27.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji27.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji27.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zamjenik Župana27.06.2017. Naziv pravne osobe Primorsko goranska županija27.06.2017. OIB pravne osobe 27.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51000 Rijeka27.06.2017. Ulica Adamićeva27.06.2017. Kućni broj 1027.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 21/06/201327.06.2017. 27/05/201723.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 27.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 21340,5427.06.2017. 21745,1023.06.2021. 2886,0623.06.2021. Neto iznos (EUR) 14690,5127.06.2017. 15383,9423.06.2021. 2041,6723.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji27.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji27.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Dom zdravlja PGŽ27.06.2017. OIB poslodavca 2004348429227.06.2017.
Bruto iznos (EUR) 13500,0027.06.2017. 1791,7627.06.2017. 3882,6019.02.2024. Neto iznos (EUR) 8000,0027.06.2017. 1061,7827.06.2017. 2565,2919.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 22/04/200427.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 27.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji27.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji27.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji27.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.06.2017. Nositelj obveze Bračni drug27.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Wustenroth stambena štedionica27.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 85000,0027.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro27.06.2017. Godina zaduženja 200827.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 28427.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 346,0027.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 3,5027.06.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan27.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.06.2017.
Mjesto Delnice27.06.2017. Poštanski broj 5130027.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.06.2017. Površina 72,0027.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600000,0027.06.2017. 79633,6927.06.2017.
Katastarska općina Delnice27.06.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno27.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug27.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.06.2017. Marka/tip Dacia Duster27.06.2017.
Godina proizvodnje 201627.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0027.06.2017. 40000,0023.06.2021. 5308,9123.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug27.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.06.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.06.2017. Postoji19.02.2024. Ne postoji22.04.2024.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Lovačko oružje19.02.2024. Marka/tip Mauser 19.02.2024.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0019.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno19.02.2024. Način stjecanja Nasljedstvom19.02.2024.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 19.02.2024.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji27.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji27.06.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji27.06.2017. Ne postoji23.06.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe LAG Gorski kotar27.06.2017. Sjedište pravne osobe Lokve27.06.2017.
OIB pravne osobe 3637075455527.06.2017.
Datum učlanjenja 19/12/200827.06.2017. Datum kraja članstva 27.06.2017.
Funkcije Predsjednik27.06.2017.
Napomena
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: