Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Petar Dombaj

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Petar 29.06.2017. Prezime Dombaj29.06.2017.
Stručna sprema Stručni Pristupnik29.06.2017.
Zvanje prvostupnik javne uprave29.06.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke29.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana29.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece29.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 48322 Drnje29.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji29.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik29.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Drnje29.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 48322 Drnje29.06.2017. Ulica Trg kralja Tomislava 29.06.2017. Kućni broj 2929.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854883140529.06.2017. Fax (službeni) +3854883140529.06.2017.
Datum početka mandata 13/06/201729.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 13/06/202129.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno29.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji29.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji29.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji29.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji29.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 8169,0029.06.2017. Neto iznos (HRK) 5878,7529.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji29.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji29.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji29.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji29.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji29.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji29.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji29.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil29.06.2017. Marka/tip golf VI29.06.2017. VW golf VII09.07.2019.
Godina proizvodnje 201129.06.2017. 201709.07.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 55500,0029.06.2017. 135000,0009.07.2019.
Oblik vlasništva Osobno29.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način29.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine dar od roditelja29.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji29.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji29.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji29.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji29.06.2017.