Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Petar Dombaj

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Petar 29.06.2017. Prezime Dombaj29.06.2017.
Stručna sprema Stručni Pristupnik29.06.2017.
Zvanje prvostupnik javne uprave29.06.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke29.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana29.06.2017. Oženjen/Udana04.05.2020.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece29.06.2017. Ima djece06.04.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 48322 Drnje29.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji29.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik29.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Drnje29.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 48322 Drnje29.06.2017. Ulica Trg kralja Tomislava 29.06.2017. Kućni broj 2929.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854883140529.06.2017.
Datum početka mandata 13/06/201729.06.2017. 19/05/202120.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 13/06/202129.06.2017. 19/05/202520.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno29.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji29.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji29.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji29.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji29.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 8169,0029.06.2017. 9743,6704.05.2020. Neto iznos (HRK) 5878,7529.06.2017. 6884,1504.05.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji29.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji29.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji04.05.2020.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Općina Drnje04.05.2020. OIB poslodavca 0203641826104.05.2020.
Bruto iznos (HRK) 9509,5004.05.2020. Neto iznos (HRK) 6741,7704.05.2020.
Datum stupanja u radni odnos 12/11/201604.05.2020. Datum prestanka radnog odnosa 04.05.2020.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji04.05.2020.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji29.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji29.06.2017. Postoji04.05.2020.

Obveza

Vrsta obveze Kredit04.05.2020. Nositelj obveze Bračni drug04.05.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) raiffeisen stambena štedionica04.05.2020. OTP banka06.04.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 24000,0004.05.2020. 62000,0006.04.2021.
Valuta duga EUR - Euro04.05.2020. Godina zaduženja 201204.05.2020. 202106.04.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 13904.05.2020. 32406.04.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 192,3604.05.2020. 275,0006.04.2021. Ugovorena kamatna stopa 5,5004.05.2020. 2,7506.04.2021.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji29.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji29.06.2017. Postoji04.05.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom04.05.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.05.2020.
Mjesto Drnje04.05.2020. Poštanski broj 4832204.05.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv04.05.2020. Površina 694,0004.05.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 480000,0004.05.2020.
Katastarska općina Peteranec04.05.2020. Vrsta vlasništva Knjižno04.05.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama04.05.2020. Način stjecanja Nasljedstvom04.05.2020.
Postotak 50,0004.05.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan04.05.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.05.2020.
Mjesto Koprivnica04.05.2020. Poštanski broj 4800004.05.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.05.2020. Površina 59,0004.05.2020. 73,5006.04.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 410000,0004.05.2020. 800000,0006.04.2021.
Katastarska općina Koprivnica04.05.2020. Vrsta vlasništva Knjižno04.05.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug04.05.2020. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)04.05.2020. Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)06.04.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)04.05.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.05.2020.
Mjesto Sigetec04.05.2020. Poštanski broj 4832104.05.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv04.05.2020. Površina 526,0004.05.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 8000,0004.05.2020.
Katastarska općina Sigetec04.05.2020. Vrsta vlasništva Knjižno04.05.2020.
Oblik vlasništva Osobno04.05.2020. Način stjecanja Nasljedstvom04.05.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)04.05.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.05.2020.
Mjesto Sigetec04.05.2020. Poštanski broj 4832104.05.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv04.05.2020. Površina 683,0004.05.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0004.05.2020.
Katastarska općina Sigetec04.05.2020. Vrsta vlasništva Knjižno04.05.2020.
Oblik vlasništva Osobno04.05.2020. Način stjecanja Nasljedstvom04.05.2020.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji29.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil29.06.2017. Marka/tip golf VI29.06.2017. VW golf VII09.07.2019.
Godina proizvodnje 201129.06.2017. 201709.07.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 55500,0029.06.2017. 135000,0009.07.2019. 120000,0006.04.2021.
Oblik vlasništva Osobno29.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način29.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine dar od roditelja29.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil04.05.2020. Marka/tip Volvo v4004.05.2020.
Godina proizvodnje 201804.05.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 130000,0004.05.2020. 120000,0006.04.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug04.05.2020. Način stjecanja Na neki drugi način04.05.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine prodaja starog automobila a ostatak iz štednje04.05.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji29.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji29.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji29.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji29.06.2017.