Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Pero Damjanović

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Pero21.06.2017. Prezime Damjanović 21.06.2017.
Stručna sprema SSS21.06.2017.
Zvanje elektrotehničar21.06.2017. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska partija Hrvatske21.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana21.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece21.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 47304 Plaški21.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji21.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik21.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Plaški21.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 47304 Plaški21.06.2017. Ulica 143. domobranske pukovnije21.06.2017. Kućni broj 521.06.2017. 1626.01.2024.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854757312221.06.2017.
Datum početka mandata 25/05/201721.06.2017. 20/05/201701.07.2021. 20/05/2021 Predviđeni datum kraja mandata 01/06/202121.06.2017. 01/06/2025
Način obnašanja dužnosti Profesionalno21.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji21.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji21.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji21.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji21.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto općinski načelnik21.06.2017. Naziv pravne osobe općina plaški21.06.2017. OIB pravne osobe 7473662847721.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 47304 Plaški21.06.2017. Ulica 143.domobranske pukovnije 21.06.2017. Kućni broj 521.06.2017. 1626.01.2024.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 07/06/201321.06.2017. 20/05/202101.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 10195,4721.06.2017. 14469,2901.07.2021. 1920,3701.07.2021. 2227,3026.01.2024. Neto iznos (EUR) 7777,1721.06.2017. 9342,9901.07.2021. 1239,9001.07.2021. 1432,3026.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji21.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji21.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji21.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji21.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji21.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji21.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto Plaški21.06.2017. Poštanski broj 4730421.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 80,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 90000,0021.06.2017. 11945,0521.06.2017.
Katastarska općina plaški21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom21.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom09.02.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.02.2022.
Mjesto PLASKI09.02.2022. Poštanski broj 4730409.02.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.02.2022. Površina 80,0009.02.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 90000,0009.02.2022. 11945,0509.02.2022.
Katastarska općina PLASKI09.02.2022. Vrsta vlasništva Knjižno09.02.2022.
Oblik vlasništva Osobno09.02.2022. Način stjecanja Nasljedstvom09.02.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 09.02.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište09.02.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.02.2022.
Mjesto PLASKI09.02.2022. Poštanski broj 4730409.02.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.02.2022. Površina 669,0009.02.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 45000,0009.02.2022. 5972,5309.02.2022.
Katastarska općina PLASKI09.02.2022. Vrsta vlasništva Knjižno09.02.2022.
Oblik vlasništva Osobno09.02.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.02.2022.
Napomena 09.02.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)09.02.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.02.2022.
Mjesto PLASKI09.02.2022. Poštanski broj 4730409.02.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.02.2022. Površina 6693,0009.02.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 12000,0009.02.2022. 1592,6709.02.2022.
Katastarska općina PLASKI09.02.2022. Vrsta vlasništva Knjižno09.02.2022.
Oblik vlasništva Osobno09.02.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.02.2022.
Napomena 09.02.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji21.06.2017. Postoji24.04.2019. Ne postoji26.01.2024.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil24.04.2019. Marka/tip volkswagen passat24.04.2019.
Godina proizvodnje 200524.04.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 46000,0024.04.2019. 6105,2524.04.2019.
Oblik vlasništva Osobno24.04.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.04.2019.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil09.02.2022. Marka/tip volkswager passat09.02.2022.
Godina proizvodnje 200509.02.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 46000,0009.02.2022. 6105,2509.02.2022.
Oblik vlasništva Osobno09.02.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.02.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji21.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji21.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji21.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 1934,0021.06.2017. 1979,7309.02.2022. 1981,6926.01.2024. Valuta EUR - Euro21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom21.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji21.06.2017. Postoji09.02.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe DVD PLASKI09.02.2022. Sjedište pravne osobe 143 DOMOBRANSKE PUKOVNIJE 1609.02.2022.
OIB pravne osobe 9810087571709.02.2022.
Datum učlanjenja 04/05/200509.02.2022. Datum kraja članstva 08/02/202709.02.2022.
Funkcije VATROGASAC I PREDSJEDNIK09.02.2022.
Napomena 09.02.2022.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: